APIE DARBO UŽMOKESTĮPareigybė  
Darbuotojų
skaičius
2017
2017 m.
I ketv.
Eur
(bruto)
2017 m.
II ketv.
Eur
(bruto)
2017 m.
III ketv.
Eur
(bruto)
2017 m.
IV ketv.
Eur
(bruto)
2017 m.
vidurkis.
Eur
(bruto)
1 Direktorius (II vad.) 

1 1274 1304 1200 1524 1325
2 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
(II vad.) (0,75 etat.)
(pareigybė+pamokos)2


1266


1321


1057


1276


1226
3 Direktoriaus pavaduotojas
ūkiui (1 etat.)


533

533

533

684

571
4 Raštvedė (1 etat.) 

460 460 460 460 460
5 Pagalbos mokiniui specialistas679

679

679

732

692
6 Socialinis pedagogas

831 1072 667 959 885
7 Psichologas

1 629 632 623 680 643
8 Bibliotekininkas

548 548 548 583 557
9 Pedagogo padėjėjas

400,6 400,6 400,6 400,6 400,6
10 Mokytojas


37  695 695 695 735 704,7
11 Kompiuterių priežiūros specialistas (0,5 etat.)

200,3 200,3 200,3 200,3 200,3
12 Valytojas, rūbininkas

13 MMA MMA MMA MMA MMA
13 Budėtojas
(0,5 etat.)

2 0,5 MMA 0,5 MMA 0,5 MMA 0,5 MMA 0,5 MMA
14 Kiemsargis
(1 etat.)

2 MMA MMA MMA MMA MMA
15 Naktinis sargas
(1 etat.)

3 MMA MMA MMA MMA MMA
16 Pastatų priežiūros ir einamojo remonto darbininkas
(1 etat.)
2 MMA MMA MMA MMA MMA
17 Elektrikas
(0,5 etat.)
1 200,3 200,3 200,3 200,3 200,3
18 Pailgintos dienos grupės auklėtoja
(0,75 etat.)
1 492 492 492 578 439Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 ,,Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ darbuotojo, kuris vienintelis mokykloje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.