APIE DARBO UŽMOKESTĮPareigybė  
Darbuotojų
skaičius
2016/2017
2016 m.
II ketv.
Eur
(bruto)
2016 m.
III ketv.
Eur
(bruto)
2016 m.
IV ketv.
Eur
(bruto)
2017 m.
II ketv.
Eur
(bruto)
1 Direktorius (II vad.) 

1 1187 1187 987 1274,5
2 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
(II vad.) (0,75 etat.)
(pareigybė+pamokos)2


1202


1202


1233


1234
3 Direktoriaus pavaduotojas
ūkiui (1 etat.)


515

515

533

533
4 Raštvedė (1 etat.) 

MMA MMA MMA 394
5 Pagalbos mokiniui specialistas304

309

309

458,4
6 Socialinis pedagogas

793 819 819 831
7 Psichologas

1 611 623 623 632
8 Bibliotekininkas

513 548 548 548
9 Pedagogo padėjėjas

MMA MMA MMA 394
10 Mokytojas


37  633 693 693 697
11 Kompiuterių priežiūros specialistas (0,5 etat.)

0,5 MMA 0,5 MMA 0,5 MMA 200,3
12 Valytojas, rūbininkas

13 MMA MMA MMA MMA
13 Budėtojas
(0,5 etat.)

2 0,5 MMA 0,5 MMA 0,5 MMA 0,5 MMA
14 Kiemsargis
(1 etat.)

2 MMA MMA MMA MMA
15 Naktinis sargas
(1 etat.)

3 MMA MMA MMA MMA
16 Pastatų priežiūros ir einamojo remonto darbininkas
(1 etat.)
2 MMA MMA MMA MMA
17 Elektrikas
(0,5 etat.)
1 200,3
18 Pailgintos dienos grupės auklėtoja
(0,75 etat.)
1 492Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 ,,Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ darbuotojo, kuris vienintelis mokykloje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.