UGDYMO PASIEKIMAISTANDARTIZUOTŲ TESTŲ REZULTATAI

2019 m.
Mokyklos ataskaita (2 kl.)
Mokyklos ataskaita (4 kl.)
Mokyklos ataskaita (6 kl.)
Mokyklos ataskaita (8 kl.)
Trumpa informacija (paaiškinimai) apie mokinio NMPP rezultatų ataskaitoje pateikiamus duomenis (4 kl.)
Trumpa informacija (paaiškinimai) apie mokinio NMPP rezultatų ataskaitoje pateikiamus duomenis (6 kl.)


2018 m.
Mokyklos ataskaita (2 kl.)
Mokyklos ataskaita (4 kl.)
Mokyklos ataskaita (6 kl.)
Mokyklos ataskaita (8 kl.)


2017 m.
Mokyklos ataskaita (2 kl.)
Mokyklos ataskaita (4 kl.)
Mokyklos ataskaita (6 kl.)
Mokyklos ataskaita (8 kl.)


2016 m.
Mokyklos ataskaita (4 kl.)
Mokyklos ataskaita (6 kl.)
Mokyklos ataskaita (8 kl.)


2015 m.6 klasė2014-2015 m. m.

4 klasė8 klasė

Tarptautinis matematikos ir gamtos mokslų gebėjimų tyrimas TIMSS 2019 (angl. Trends in International Mathematics and Science Study), kurį organizuoja Tarptautinė švietimo pasiekimų vertinimo asociacija IEA (angl. International Association of the Evaluation of Educational Achievement). Tyrimas vykdomas kas ketverius metus.
TIMSS analizuoja mokinių matematikos ir gamtos mokslų pasiekimų tendencijas bei skirtumus tarp įvairių švietimo sistemų beveik 60-yje šalių ir taip siekia padėti tobulinti mokymą bei mokymąsi visame pasaulyje.


ICILS TYRIMO REZULTATAI

ICILS tyrimas – pirmasis tik kompiuterinėmis priemonėmis atliekamas Tarptautinės švietimo pasiekimų vertinimo asociacijos IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) tarptautinis lyginamasis tyrimas, analizuojantis mokinių kompiuterinį ir informacinį raštingumą (KIR). Tai atsakas į šiuolaikinėje visuomenėje didėjantį informacijos ir komunikacijos technologijų (IKT) naudojimą ir piliečių poreikį tobulinti atitinkamus įgūdžius, stiprinant savo galimybes visavertiškai dalyvauti veikloje skaitmeniniame amžiuje. Tyrimu siekiama atkreipti politikų ir švietimo sistemų kūrėjų dėmesį į programas, susijusias su KIR, padėti suprasti KIR pasiekimams įtakos turinčias aplinkybes ir rezultatus šalyje.