NUOTOLINIS MOKYMAS(IS)

JONAVOS ,,NERIES“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO MOKINIAMS ESANT IZOLIACIJOJE TVARKOS APRAŠAS


JONAVOS ,,NERIES“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKA

Atmintinė mokiniams „Kaip tu gali padėti sau!"

NUOTOLINIO UGDYMO VADOVAS (2020-08-20)

Patarimai tėvams Kaip padėti vaikams pasiruošti nuotoliniam mokymuisi? (2020-10-28)

REKOMENDACIJOS mokinių dienotvarkei karantino metu.

5 skaitmeninio etiketo patarimai moksleiviams: kaip elgtis mokantis nuotoliniu būdu? (2020-10-23)

REKOMENDACIJOS pedagogams, mokiniams ir jų tėvams.

REKOMENDACIJOS kaip išvengti tinklų „lūžimo“ prasidėjus nuotoliniam mokymui


Informacija apie ugdymo proceso organizavimą nuo 2021 m. kovo 22 d.

Nuotoliniu būdu pamokos vyks pagal galiojantį 2020-2021 m. m. tvarkaraštį.
Pagrindinė mokymo(si) ir informavimo platforma Manodienynas.lt.
Mokiniai, kurie mokosi nuotoliniu būdu, privalo jungtis (manodienyne.lt) tvarkaraščio pamokos metu. Jų prisijungimai yra fiksuojami dienyne.
Jeigu mokinys neprisijungia be pateisinamos priežasties, laikoma jo nedalyvavimu pamokoje ir žymima ,,n".
Jeigu mokinys negali dalyvauti pamokoje dėl objektyvios priežasties, tėvai privalo informuoti kl. auklėtoją ar dalyko mokytoją.
Mokyklos nuotolinio mokymo(si) tvarka yra mokyklos svetainėje www.neris.jonava.lm.lt.


Mokykos IKT koordinatoriaus kontaktinė informacija: el. paštas jonavaneris@gmail.com