NEFORMALUSIS UGDYMAS


Mokykloje plati popamokinė veikla:
 

fizinis ugdymas:
futbolo būrelis (vad. A. Kačenauskas),
krepšinio būrelis (vad. Kačenauskas),
judriųjų žaidimų būrelis (vad. Ž. Laurinavičienė),
sporto būrelis ,,Jaunieji sportininkai“
(vad. V. Takarevičienė);

meninis ugdymas:
vokalinis ansamblis ,,Tapu Tapu“
(vad. E. Merkelienė),
ritminių šokių grupė „Manama“ (vad. D. Bareikaitė);
  mokyklos ansamblis ,,Do" (vad. A. Grigaravičiūtė);

humanitarinis ugdymas:
mokyklos muziejininkų būrelis (vad. V. Vyčienė),
projektas „Esu ypatingas, nes..."
(vad. D. Stundžienė, I.Bereznaja),
projektas „Gimtojo krašto istorijos paslaptys: žmonės“
(vad. V. Vyčienė, I. Karnusevičienė);
meninės raiškos būrelis
(vad. E. Merkelienė, L. Bizokienė);

gamtamokslinis ugdymas:
būrelis ,,Jaunasis paramedikas“
(vad. Ž. Laurinavičienė);
būrelis ,,Jaunieji mokslininkai“
(vad. J. Jakaitienė, J. Zigmantaitė),

informacinės kultūros ugdymas:
kompiuterininkų klubas „Naminukas"
(vad. N. Urbonavičienė);