NEFORMALUSIS UGDYMAS


Mokykloje plati popamokinė veikla:
 

fizinis ugdymas:
futbolo būrelis (vad. A. Teslionokas),
krepšinio būrelis (vad. Kačenauskas),
būrelis ,,Judėjimas sveikatos labui“ (vad. Ž. Laurinavičienė), sporto būrelis ,,Jaunieji sportininkai“
(vad. V. Takarevičienė);

meninis ugdymas:
„Dailės studija" (vad. R. Sabinskienė), 
vokalinis ansamblis ,,Tapu Tapu“ (vad. E. Merkelienė),
ritminių šokių grupė „Manama“ (vad. D. Bareikaitė);
  mokyklos ansamblis (vad. A. Grigaravičiūtė);

humanitarinis ugdymas:
mokyklos muziejininkų būrelis (vad. V. Vyčienė),
projektas „Esu ypatingas, nes..."
(vad. D. Stundžienė, I.Bereznaja),
etnokultūros būrelis ,,Sukasi metų ratas“ (vad. D.Balandienė, I.Baranauskaitė);

gamtamokslinis ugdymas:
būrelis ,,Jaunasis paramedikas“ (vad. Ž. Laurinavičienė),
būrelis ,,Augu sveikas“(vad. R. Žižienė),
mokslinių eksperimentų būrelis ,,Mažieji tyrinėtojai“
(vad. J. Jakaitienė, J. Zigmantaitė),

informacinės kultūros ugdymas:
kompiuterininkų klubas „Naminukas"
(vad. N. Urbonavičienė);