NAMŲ DARBŲ RUOŠIMO KLUBAS


:

,,Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi"

  Šio klubo tikslas – paskatinti mokinius paruošti
namų darbus mokykloje, sudaryti sąlygas mokiniams
atlikti namų darbus patogioje erdvėje,
parodyti mokiniams namų darbų svarbą, patiriant mokymosi sėkmes.

 Čia mokiniai
įtvirtins pamokoje išeitą medžiagą,
panaikins mokymosi spragas,
formuos teigiamą požiūrį į mokymąsi,
ugdys pareigingumą, atsakomybę ir savarankiškumą,
skatins domėjimąsi mokomuoju dalyku, įgytas žinias taikyti praktiškai.


 Namų darbų ruošimo klubas veikia 217 kabinete,
kur antradieniais ir ketvirtadieniais
5 klasių mokiniai iškart po pamokų, per 7 pamoką,
gali ateiti atlikti namų darbus patogioje ir jaukioje aplinkoje.