KORUPCIJOS PREVENCIJAInformaciją apie pastebėtus korupcijos atvejus Jonavos ,,Neries" pagrindinėje mokykloje galima pateikti:
1. Tiesiogiai atvykus į įstaigą ir pateikus pranešimą raštu mokyklos raštinėje.
2. Atsiųsti pranešimą paštu adresu Kauno g. 59, 55176 Jonava
3. Atsiųsti pranešimą el. paštu info@joneris.lt
4. Paskambinus telefonu 8-349-61800.
5. Paskambinus specialiųjų tyrimų tarnybai Vilniuje specialiuoju telefonu 85-2663333 ar el. paštu stt@stt.lt


2020-2022 m. ataskaita

Pareigybės, dėl kurių teikiamas prašymas STT apie informacijos pateikimą >>>


Dėl privačių interesų deklaracijų pateikimo >>>
Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, bei reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo Jonavos „Neries” pagrindinėje mokykloje tvarkos aprašas >>>

2020 m. ataskaita


2020-2022 m.
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMAS

2016-2019 m.
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMAS
Ataskaita Programa , Priemonių planas