MOKSLO METŲ DARBO KALENDORIUSPamokų laikas:
1 pamoka 08.00-08.45
2 pamoka 08.55-09.40
3 pamoka 10.00-10.45
4 pamoka 11.05-11.50
5 pamoka 12.05-12.50
6 pamoka 13.00-13.45
7 pamoka 13.55-14.402022-2023 mokslo metai

Mokinių atostogos:
Rudens atostogos: 2022 m. spalio 31 d.- lapkričio 4 d.
Kalėdų atostogos: 2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d.
Žiemos atostogos: 2023 m. vasario 13-17 d.
Velykų atostogos: 2023 m. balandžio 11-14 d.

Pusmečiai:
Mokslo metai skirstomi pusmečiais:
I pusmetis -
1-4 kl. - 2022-09-01 - 2023-01-20
5-10 kl. - 2022-09-01 - 2023-01-27

II pusmetis -
1-4 kl. -  2023-01-23 - 2023-06-08
5-10 kl. - 2023-01-30 - 2023-06-22


Mokslo metų pabaiga:
1-4 kl. - 2023-06-08  
5-10 kl. - 2023-06-22

Ugdymo proceso trukmė:
1-4 kl. - 175 ugdymo dienos/35 sav.
5-10 kl.- 185 ugdymo dienos/37 sav.


Socialinė–pilietinė veikla siejama su mokyklos bendruomenės projektais, pilietiškumo ugdymu, kultūrinėmis ir socializacijos programomis.

Mokykla siūlo šias socialinės – pilietinės veiklos kryptis:
Darbinė veikla:
1.Kabinetų tvarkymo darbai.
2.Dekoracijų ruošimas, mokyklos bendrųjų erdvių, stendų apipavidalinimas.
3.Talkos.

Ekologinė veikla:
1.Mokyklos teritorijos priežiūra.
2.Dalyvavimas miesto ar kitose ekologinėse akcijose, projektuose.

Projektinė veikla:
1.Dalyvavimas pilietinio ugdymo, prevenciniuose, socialiniuose, ugdymo karjerai projektuose.
2.Dalyvavimas klasės ir mokyklos savivaldos darbe.
3.Renginių organizavimas.
4.Parodų rengimas.

Socialinė veikla:
1.Pagalba draugui, turinčiam mokymosi, psichologinių ar kitokių problemų.
2.Savanoriškas darbas.
3.Gerumo akcijos.

Kita veikla:
1.Pagalba klasės auklėtojui, dalykų mokytojams.
2.Darbas mokyklos bibliotekoje.
3.Mokyklos atstovavimas visuomeninėje veikloje (akcijos, žygiai, minėjimai).
4.Dalyvavimas koncertinėse programose.
5.Pagalba mokykloje organizuojamuose renginiuose (budėjimas, svečių registravimas ir kt. darbai).Jei oro temperatūra 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali nevykti 5 klasių mokiniai,
esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6–12 klasių mokiniai.

Jei oro temperatūra 30 laipsnių ar aukštesnė, į mokyklą galima nevykti.

(atnaujinta 2022-08)