MOKSLO METŲ DARBO KALENDORIUSPamokų laikas:
1 pamoka 08.00-08.45
2 pamoka 08.55-09.40
Ilgoji pertrauka 20 min.
3 pamoka 10.00-10.45
Ilgoji pertrauka 30 min.
4 pamoka 11.15-12.00
5 pamoka 12.10-12.55
6 pamoka 13.05-13.50
7 pamoka 14.00-14.452018-2019 m. m. mokinių atostogos:
Rudens atostogos 2018-10-29 – 11-02
Papildomos atostogos 1-5 kl.

Kalėdų atostogos 2018-12-27 – 2019-01-02
Žiemos atostogos 2019-02-18 - 2019-02-22
Papildomos atostogos 1-5 kl.

Velykų atostogos 2019-04-23 – 04-26
Papildomos atostogos 1-5 kl.


Pusmečiai:
Mokslo metai skirstomi pusmečiais:
I pusmetis -
1-10 kl. - 2018-09-03 - 2019-01-18

II pusmetis -
1-4 kl.  
5-10 kl. - 2019-01-21 - 2019-06-14


Mokslo metų pabaiga:
1-4 kl.  
5-10 kl. - 2018-06-14


Ugdymo proceso trukmė:
1-4 kl.
5-10 kl.- 184 d./37 sav.

Dienos, skirtos pažintinei veiklai:
2018-09-22 (šeštadienis) už 06-21
5-10 kl. Diena be automobilio

2018-10-26 (ketvirtadienis) už 06-20
5-10 kl. Bendruomenės vakaras

2018-12-20 (ketvirtadienis)
5-10 kl. Valso šventė

2019-03-11 (pirmadienis) už 06-19
5-10 kl. Kovo 11-osios bėgimas

2019-04 (šeštadienis) už 06-18
5-10 kl. Akcija "Darom"

2019-06-14 (penktadienis)
5-10 kl. Mokslo metų užbaigimo šventė

2018-2019 mokslo metai už 06-17
5-10 kl.Ekskursijos po Jonavą
Socialinė–pilietinė veikla siejama su mokyklos bendruomenės projektais, pilietiškumo ugdymu, kultūrinėmis ir socializacijos programomis.

Mokykla siūlo šias socialinės – pilietinės veiklos kryptis:
Darbinė veikla:
1.Kabinetų tvarkymo darbai.
2.Dekoracijų ruošimas, mokyklos bendrųjų erdvių, stendų apipavidalinimas.
3.Talkos.

Ekologinė veikla:
1.Mokyklos teritorijos priežiūra.
2.Dalyvavimas miesto ar kitose ekologinėse akcijose, projektuose.

Projektinė veikla:
1.Dalyvavimas pilietinio ugdymo, prevenciniuose, socialiniuose, ugdymo karjerai projektuose.
2.Dalyvavimas klasės ir mokyklos savivaldos darbe.
3.Renginių organizavimas.
4.Parodų rengimas.

Socialinė veikla:
1.Pagalba draugui, turinčiam mokymosi, psichologinių ar kitokių problemų.
2.Savanoriškas darbas.
3.Gerumo akcijos.

Kita veikla:
1.Pagalba klasės auklėtojui, dalykų mokytojams.
2.Darbas mokyklos bibliotekoje.
3.Mokyklos atstovavimas visuomeninėje veikloje (akcijos, žygiai, minėjimai).
4.Dalyvavimas koncertinėse programose.
5.Pagalba mokykloje organizuojamuose renginiuose (budėjimas, svečių registravimas ir kt. darbai).Jei oro temperatūra 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali nevykti 5 klasių mokiniai,
esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6–12 klasių mokiniai.

(atnaujinta 2018-08-31)