STEAM, INTEGRUOTAS INŽINERINIS UGDYMASNuo 2019-2020 mokslo metų mokykloje vykdoma integruoto inžinerinio ugdymo programa.
Mokykla suteikia mokiniams galimybę plėtoti ne tik bendrąsias ir dalykines kompetencijas, bet ir inžinerinę kompetenciją, padedančią suvokti supančio pasaulio kaitą, problemas, galimybes prisidėti prie postmodernaus pasaulio pokyčių.

Inžinerinis ugdymas integruojamas į informacinių technologijų, gamtos mokslų ir matematikos pamokas, vykdant įvairius projektus/kūrybinius darbus. 5–8 klasėse mokiniai gebės pažinti, tirti, atkurti, vertinti inžinerinius procesus, atlikti inžinerines kūrybines užduotis.

Mokyklos ugdymo kontekste inžinerinis ugdymas apima šias veiklas:
programavimas,
projektavimas,
konstravimas,
matavimas, braižymas, modeliavimas,
bandymai, eksperimentai, stebėjimai, tyrimai,
žaidimas e. šachmatais,
matematinio mąstymo ugdymas.

Po pamokų mokiniai gali lankyti neformaliojo ugdymo būrelį, kuriame tęsia pamokose vykdytas veiklas (robotikos, kūrybinio konstravimo).

Mokyklos mokiniai dalyvauja STEAM olimpiadose.
Vykdomi interguoti STEAM projektai priešmokyklinio ugdymo grupėje:
Rengiamos inžinerijos savaitės mokykloje
Įvairių projektų ir kūrybinių darbų metu mokiniai skatinami kurti, konstruoti, tyrinėti, eksperimentuoti.
Veiklose dalyvauja visi 5-10 klasių mokiniai.
Rengiami projektų pristatymai - parodos
2020-04-07
Tarprajoninė virtuali mokinių informacinių technologijų - inžinerijos paroda
Karantinas nesutrukdė surengti tarprajoninio mokinių inžinerijos projektų pristatymo - paroda persikėlė į virtualią erdvę.
Džiugu, kad parodoje dalyvavo ir Ukmergės ,,Šilo" progimnazija bei Šėtos gimnazija.
Smagu buvo susipažinti su šiose mokyklose vykusiomis robotų kovomis.
2019-10-09
Pirmoji penktos klasės mokinių inžinerijos projektų paroda.
Pristatyti mokinių algoritmavimo, projektavimo ir konstravimo kūrybiniai darbai.