TEISINĖ INFORMACIJAPagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys mokyklos veiklą, publikuojami LR Švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje www.smm.lt


Ugdymo plėtotės centre telefonu (8 5) 275 23 62 teikiama kvalifikuota teisinė pagalba Lietuvos mokykloms. Šiuo telefonu mokytojai, mokyklos vadovai, mokiniai, jų tėvai gali pasikonsultuoti su teisininku dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės.
Konsultuotis galima darbo dienomis nuo 8 val. ryto iki 17 val. vakaro, išskyrus penktadienį. Pastarąją dieną konsultacijos teikiamos iki 15.45 val. Teisininkai konsultuoja tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais.
Teisinės pagalbos ir konsultacijų teikimą mokyklų bendruomenėms inicijavo Švietimo ir mokslo ministerija, norėdama užtikrinti saugesnę aplinką mokyklose. Kurti nemokamos teisinės pagalbos modelį mokyklų bendruomenėms nutarė darbo grupė, kurioje dalyvavo mokyklų vadovai, asociacijų, mokytojų profesinių sąjungų, Vaiko teisių kontrolieriaus įstaigos atstovai. Panaši valstybės teisinės pagalbos mokykloms sistema veikia Didžiojoje Britanijoje.