MOKYTOJAI


Mokykloje dirba apie 50 mokytojų:

Jeigu uždarysime duris visoms klaidoms, tiesa liks už durų.
R.Tagorė

Susisiekti su mokytojais ir specialistais:
tel.: 8-349-61800, el. paštas: info@joneris.lt
 


Daiva Balandienė>>>, lietuvių k. mokytoja metodininkė,
(428 kabinetas);
Inga Sadzevičienė>>>, lietuvių k. mokytoja metodininkė
(429 kabinetas);
Daiva Eimontienė>>>, lietuvių k. mokytoja metodininkė,
(330 kabinetas);

Loreta Bizokienė>>>, anglų k. mokytoja metodininkė,
(419 kabinetas);
Rūta Budrevičienė >>>, anglų k. mokytoja,
Danguoė Černiauskienė>>>, anglų k. mokytoja metodininkė,
(427 kabinetas);
Vilma Kubiliūnienė>>>, anglų k. vyr. mokytoja,
(414 kabinetas);
Dalia Turauskienė>>>, anglų k. vyr. mokytoja;
Jolanta Kačerauskienė>>>, anglų k. mokytoja;

Svetlana Putina>>>, rusų k. mokytoja metodininkė,
(406 kabinetas);

Vilma Vyčienė>>>, istorijos ir etikos mokytoja metodininkė,
(317 kabinetas);
Irma Karnusevičienė, istorijos mokytoja metodininkė,
(319 kabinetas);
Genadijus Kurganovas >>> , istorijos vyr. mokytojas,

Vaida Tamelienė>>>, tikybos mokytoja,

Aurelija Grigaravičiūtė>>>, muzikos vyr. mokytoja,
(412 kabinetas);

Rima Žižienė>>>, biologijos mokytoja metodininkė,
(409 kabinetas);
Irina Bereznaja>>>, biologijos vyr. mokytoja, mokytojo padėjėja,

 

Dalia Ratautienė>>>, chemijos mokytoja metodininkė,
(215 kabinetas);

Sonata Liogienė, geografijos vyr. mokytoja,
(329 kabinetas);

Arūnas Kačenauskas, kūno kultūros mokytojas,
Živilė Laurinavičienė>>>, kūno kultūros vyr. mokytoja,
Dovilė Bareikaitė>>>, choreografijos mokytoja,

Violeta Knygauskienė>>>, matematikos vyr.mokytoja, fizikos mokytoja metodininkė,

(325 kabinetas);
Edita Miliukienė>>>, matematikos mokytoja metodininkė,
(206 kabinetas);
Dalė Prochorovienė>>>, matematikos mokytoja metodininkė,
(211 kabinetas);
Vilija Rimkevičienė>>>, matematikos mokytoja metodininkė,
(304 kabinetas);

Nomeda Urbonavičienė>>> informatikos mokytoja ekspertė,
(326 kabinetas);

Dainora Grinė, technologijų vyr. mokytoja;
(210 ir 218 kabinetai);
Rimantas Butiškis>>>, technologijų vyr. mokytojas,
(212 kabinetas);
Rasa Kersnauskaitė>>>, dailės ir technologijų mokytoja metodininkė,
(210 ir 218 kabinetai);

Asta Aksinavičienė>>>, pradinio ugdymo vyr. mokytoja,
(314 kabinetas);
Virginija Takarevičienė>>>, pradinio ugdymo vyr. mokytoja,
(314 kabinetas),
Jolita Jakaitienė>>>, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė,
(308 kabinetas);
Danutė Sasnauskienė>>>, pradinio ugdymo vyr. mokytoja;
Jūratė Zigmantaitė>>>, pradinio ugdymo vyr. mokytoja,
(305 kabinetas).

(atnaujinta 2018-08-31)


SPECIALISTAI


Vidutė Tatarūnienė >>>, logopedė - specialioji pedagogė metodininkė

Dalia Stundžienė>>> , specialioji pedagogė
Irina Bereznaja>>>, mokytojo padėjėja

Snieguolė Cėgienė>>>, psichologė

Aldona Skirmantienė>>>, socialinė pedagogė metodininkė

Ingrida Kazokienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė,

Laura Krasauskienė>>>, bibliotekininkė
Laimutė Guogienė>>>, bibliotekininkė

atgal
MOKYKLOS GARBĖS MOKYTOJAIJanina Drėgvienė >>> (1949-2015)
Danutė Gailiuvienė >>>(1935-2016)
Irena Venskūnienė>>>
Danguolė Trinkūnienė>>>
Zosė Sadlauskienė>>>
Regina Určinskienė>>>
Audronė Garmuvienė>>>
Laimutė Vilienė>>>
Virginija Dubikaitytė>>>
Irena Baranauskaitė>>>
Violeta Daukšienė>>>
APIE MOKYKLOS MOKYTOJUSMokyklos direktorė Virginija Guščiuvienė1. Jūsų vardas, pavardė. Virginija Guščiuvienė
2. Jūsų dėstomas dalykas, kvalifikacinė kategorija. Matematikos mokytoja metodininkė, II-oji vadybinė kategorija.
3. Jūsų gimimo vieta. Jonava.
4. Kokią vidurinę mokyklą baigėte? Jonavos Ralio vidurinę mokyklą.
5. Kas paskatino pasirinkti mokytojo profesiją? Mokę mokytojai, direktorius A. Paurys.
6. Kokioje mokymo įstaigoje tęsėte mokslus? VPU (matematikos mokytoja), VDU (edukologijos magistras).
7. Kiek metų dirbate mokytoju? nuo 1981 m..
8. Kiek metų dirbate Jonavos „Neries“ pagrindinėje mokykloje? nuo 1999 m.
9. Ko imtumėtės, jei staiga nebeliktų mokyklų Lietuvoje? Eičiau dirbti vadybinio darbo.
10. Jūsų gyvenimo kredo. Tolerancija, pasitikėjimas žmogumi.


atgal


Mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui Vilija Adomėlienė1. Jūsų vardas, pavardė. Vilija Adomėlienė
2. Jūsų dėstomas dalykas, kvalifikacinė kategorija. Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.
3. Jūsų gimimo vieta. Jonava.
4. Kokią vidurinę mokyklą baigėte? Jonavos 4-ąją vidurinę mokyklą.
5. Kas paskatino pasirinkti mokytojo profesiją? Norėjau dirbti kūrybinį darbą. Toks tuomet man atrodė mokytojo darbas.
6. Kokioje mokymo įstaigoje tęsėte mokslus? VVU (rusų k. dėstytoja, filologė), vėliau ŠPI (lietuvių k. mokytoja).
7. Kiek metų dirbate mokytoju? nuo 1980 m.
8. Kiek metų dirbate Jonavos „Neries“ pagrindinėje mokykloje? nuo 1999 m..
9. Ko imtumėtės, jei staiga nebeliktų mokyklų Lietuvoje? Dar pagalvosiu šia tema.
10. Jūsų gyvenimo kredo. Aukso taisyklė.
Ir sakau: „Gyvenimas yra gražus. Džiaugiuosi, kai pati dalyvauju pagražinimo akcijoje“.


atgal


Mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui Janė Vorošilienė

1. Jūsų vardas, pavardė. Janė Vorošilienė
2. Jūsų dėstomas dalykas, kvalifikacinė kategorija. Rusų kalbos vyresnioji mokytoja.
3. Jūsų gimimo vieta. Jonava.
4. Kokią vidurinę mokyklą baigėte? Jonavos 3-ąją vidurinę mokyklą.
5. Kas paskatino pasirinkti mokytojo profesiją? Svajojau nuo vaikystės, sekėsi rusų k., patiko mokytoja.
6. Kokioje mokymo įstaigoje tęsėte mokslus? VVU (rusų k. dėstytoja, filologė), VDU (edukologijos magistras).
7. Kiek metų dirbate mokytoju? nuo 1986 m.
8. Kiek metų dirbate Jonavos „Neries“ pagrindinėje mokykloje? nuo 1999 m..
9. Ko imtumėtės, jei staiga nebeliktų mokyklų Lietuvoje? Globočiau senelius.
10. Jūsų gyvenimo kredo. Nedaryk kitam to, ko nenorėtum, kad darytų tau.(stengiuosi).

atgal
1. Jūsų vardas, pavardė. Rima Žižienė
2. Jūsų dėstomas dalykas, kvalifikacinė kategorija. Biologijos mokytoja metodininkė. Chemijos vyresniojimokytoja
3. Jūsų gimimo vieta. Molėtų raj. Bareikių kaimas.
4. Kokią vidurinę mokyklą baigėte? Molėtų mokyklą - internatą.
5. Kas paskatino pasirinkti mokytojo profesiją? Auklėtoja.
6. Kokioje mokymo įstaigoje tęsėte mokslus?  VVU (biologijos ir chemijos dėstytoja, biologė)
7. Kiek metų dirbate mokytoju? nuo 1977 m.
8. Kiek metų dirbate Jonavos „Neries“ pagrindinėje mokykloje? nuo 2002 m.
9. Ko imtumėtės, jei staiga nebeliktų mokyklų Lietuvoje? Siuvinėčiau, siūčiau, auginčiau gėles, medžius.
10. Jūsų gyvenimo kredo. Gyventi, dirbti taip, kad galėčiau ramiai mirti.

atgal

 


1. Jūsų vardas, pavardė. Loreta Bizokienė
2. Jūsų dėstomas dalykas, kvalifikacinė kategorija. Anglų kalbos mokytoja metodininkė.
3. Jūsų gimimo vieta. Jonava.
4. Kokią vidurinę mokyklą baigėte? Jonavos 1-ą vid m-klą
5. Kas paskatino pasirinkti mokytojo profesiją? Visada patiko bendrauti su vaikais.
6. Kokioje mokymo įstaigoje tęsėte mokslus? ŠU (pradinis ugdymas), VPU (anglų k. mokytoja), >KTU (vieš. administravimo magistras).
7. Kiek metų dirbate mokytoju? nuo1990 m.
8. Kiek metų dirbate Jonavos „Neries“ pagrindinėje mokykloje? nuo 2001 m.
9. Ko imtumėtės, jei staiga nebeliktų mokyklų Lietuvoje?. Įkurčiau gyvūnų globos namus.
10. Jūsų gyvenimo kredo. Ką darai – daryk gerai.

atgal1. Jūsų vardas, pavardė. Vilija Rimkevičienė
2. Jūsų dėstomas dalykas, kvalifikacinė kategorija. Matematikos mokytoja metodininkė (2003).
3. Jūsų gimimo vieta. Raseinių mieste.
4. Kokią vidurinę mokyklą baigėte? Raseinių 1-ąją vid. mok.
5. Kas paskatino pasirinkti mokytojo profesiją? Auklėtojas buvo matematikos mokytojas, jis vis įkalbinėjo rinktis matematikos specialybę.
6. Kokioje mokymo įstaigoje tęsėte mokslus? VVU (matematikos dėstytojas).
7. Kiek metų dirbate mokytoju? nuo 1985 m.
8. Kiek metų dirbate Jonavos „Neries“ pagrindinėje mokykloje? nuo 1999 m.
9. Ko imtumėtės, jei staiga nebeliktų mokyklų Lietuvoje? Neįsivaizduoju savęs dirbančios kitą darbą. Matyt burčiau grupeles vaikų ir mokyčiau.
10. Jūsų gyvenimo kredo. Mokymasis visą gyvenimą.

atgal

p

1. Jūsų vardas, pavardė. Violeta Knygauskienė
2. Jūsų dėstomas dalykas, kvalifikacinė kategorija. Matematikos vyresnioji mokytoja, fizikos mokytoja metodininkė.
3. Jūsų gimimo vieta. Kaišiadorių raj. Trylėškių km.
4. Kokią vidurinę mokyklą baigėte? Jonavos 1-ąją vid. m-klą
5. Kas paskatino pasirinkti mokytojo profesiją? Klasės auklėtoja.
6. Kokioje mokymo įstaigoje tęsėte mokslus? VVPI (fizikos ir astronomijos mokytoja).
7. Kiek metų dirbate mokytoju? nuo 1994 m.
8. Kiek metų dirbate Jonavos „Neries“ pagrindinėje mokykloje? nuo 2001m.
9. Ko imtumėtės, jei staiga nebeliktų mokyklų Lietuvoje? Rankdarbiais ir daugiau dėmesio skirčiau šeimai.
10. Jūsų gyvenimo kredo. Per kančias – į žvaigždes.

atgal

1. Jūsų vardas, pavardė. Rimantas Butiškis
2. Jūsų dėstomas dalykas, kvalifikacinė kategorija. Technologijų vyresnysis mokytojas
3. Jūsų gimimo vieta.
4. Kokią vidurinę mokyklą baigėte? Pagėgių mokyklą - internatą.
5. Kas paskatino pasirinkti mokytojo profesiją? Ją pasirinkau pradirbęs 10 m. gamyboje ir 4 mėn. vaikų treneriu.
6. Kokioje mokymo įstaigoje tęsėte mokslus? KPI (teorinė radiotechnika), VDU (pedagogika).
7. Kiek metų dirbate mokytoju? nuo 1996 m.
8. Kiek metų dirbate Jonavos „Neries“ pagrindinėje mokykloje? nuo 1999 m.
9. Ko imtumėtės, jei staiga nebeliktų mokyklų Lietuvoje? Ar jaunimas visai jau malonumus pamiršo, kad vaikų žada nelikt?
10. Jūsų gyvenimo kredo. Tauta sako - gyvenimo filosofija.
 

atgal

p

1. Jūsų vardas, pavardė. Aldona Skirmantienė
2. Jūsų dėstomas dalykas, kvalifikacinė kategorija. Soc.pedagogė metodininkė.
3. Jūsų gimimo vieta. Rusija
4. Kokią vidurinę mokyklą baigėte? Jonavos I-vid. (Jonavos J. Ralio vid.m-kla.)
5. Kas paskatino pasirinkti mokytojo profesiją? Nuo mažens svajojau būti mokytoja.
6. Kokioje mokymo įstaigoje tęsėte mokslus? Kapsuko O. Sukackienės ped. m-kloje, Kauno kolegijoje.
7. Kiek metų dirbate mokytoju? nuo 1988 metų
8. Kiek metų dirbate Jonavos „Neries“ pagrindinėje mokykloje? nuo 1998 m.
9. Ko imtumėtės, jei staiga nebeliktų mokyklų Lietuvoje? Neįsivaizduoju. Gal kurčiau privatų darželį.
10. Jūsų gyvenimo kredo. Nesmerk ir nebūsi smerkiamas.
 

atgal

p

1. Jūsų vardas, pavardė. Edita Miliukienė
2. Jūsų dėstomas dalykas, kvalifikacinė kategorija. Matematikos mokytoja metodininkė (2012).
3. Jūsų gimimo vieta. Jurbarko raj. Geišių km.
4. Kokią vidurinę mokyklą baigėte? Jurbarko vid. m-kla.
5. Kas paskatino pasirinkti mokytojo profesiją? Į mokyklą atvažiuojantys istorikai praktikantai.
6. Kokioje mokymo įstaigoje tęsėte mokslus? VVPI (matematikos mokytoja).
7. Kiek metų dirbate mokytoju? nuo 1986 m.
8. Kiek metų dirbate Jonavos „Neries“ pagrindinėje mokykloje? nuo 1999 m.
9. Ko imtumėtės, jei staiga nebeliktų mokyklų Lietuvoje? Dėmesį skirčiau šeimai ir sau.
10. Jūsų gyvenimo kredo. Gali būti ir blogiau.

atgal

 


1. Jūsų vardas, pavardė. Rasa Kersnauskaitė
2.Jūsų dėstomas dalykas, kvalifikacinė kategorija. Dailės vyresnioji mokytoja, technologijų mokytoja metodininkė (2016).
3. Jūsų gimimo vieta. Vilniaus m.
4. Kokią vidurinę mokyklą baigėte? Plungės 5-ąją vid. mok.
5. Kas paskatino pasirinkti mokytojo profesiją? Noras piešti, nerti, megzti ir man dėsčiusi dailę ir darbus mokytoja.
6. Kokioje mokymo įstaigoje tęsėte mokslus? ŠPI (dailė, darbai, braižyba).
7. Kiek metų dirbate mokytoju? nuo1996 m.
8. Kiek metų dirbate Jonavos „Neries“ pagrindinėje mokykloje? nuo 1999 m.
9. Ko imtumėtės, jei staiga nebeliktų mokyklų Lietuvoje? Auginčiau daug gėlių, nerčiau, megzčiau, gaminčiau valgyti, kepčiau pyragus, skaityčiau.
10. Jūsų gyvenimo kredo. Išlikti ramiais, daugiau šypsotis, neprarasti humoro jausmo.

atgal1. Jūsų vardas, pavardė. Daiva Eimontienė
2. Jūsų dėstomas dalykas, kategorija. Lietuvių k. mokytoja metodininkė (2011).
3. Jūsų gimimo vieta. Jonava
4. Kokią vidurinę mokyklą baigėte? Jonavos IV-ąją vid. m-klą.( dabar Senamiesčio gimnazija)
5. Kas paskatino pasirinkti mokytojo profesiją? Lietuvių k. mokytoja B.Ilgūnienė.
6. Kokioje mokymo įstaigoje baigėte mokslus?
 KU (lietuvių k. mokytoja, mokyklinio teatro režisierė).
7. Kiek metų dirbate mokytoju? nuo 1994 m.
8. Kiek metų dirbate Jonavos „Neries“ pagrindinėje mokykloje? Nuo įkūrimo.
9.Ko imtumėtės, jeigu staiga nebeliktų mokyklų? Rašyčiau knygas..
10. Jūsų gyvenimo kredo. Niekada nesakyk „niekada.

atgal

p

1. Jūsų vardas, pavardė. Dalė Prochorovienė
2. Jūsų dėstomas dalykas, kvalifikacinė kategorija. Matematikos mokytoja metodininkė (2015)
3. Jūsų gimimo vieta. Jonava
4. Kokią vidurinę mokyklą baigėte? Jonavos 4 vid. m-kla
5. Kas paskatino pasirinkti mokytojo profesiją? Tiesiog patiko matematika, ypač geometrija
6. Kokioje mokymo įstaigoje tęsėte mokslus?  VPU (matematikos mokytoja).
7. Kiek metų dirbate mokytoju? nuo 2000 m.
8. Kiek metų dirbate Jonavos „Neries“ pagrindinėje mokykloje? nuo 2000 m.
9. Ko imtumėtės, jei staiga nebeliktų mokyklų Lietuvoje? Ieškočiau darbo kitur.
10. Jūsų gyvenimo kredo.

atgal1. Jūsų vardas, pavardė. Danguolė Černiauskienė
2. Jūsų dėstomas dalykas, kvalifikacinė kategorija. Anglų kalbos mokytoja metodininkė
3. Jūsų gimimo vieta. Jonavos raj. Užusaliai
4. Kokią vidurinę mokyklą baigėte? Kauno 29 vidurinę
5. Kas paskatino pasirinkti mokytojo profesiją? Atsitiktinumas
6. Kokioje mokymo įstaigoje tęsėte mokslus? LPKI (anglų k. mokytoja).
7. Kiek metų dirbate mokytoju? nuo1985 m.
8. Kiek metų dirbate Jonavos „Neries“ pagrindinėje mokykloje? nuo 1998 m.
9. Ko imtumėtės, jei staiga nebeliktų mokyklų Lietuvoje? Ieškočiau vertėjos darbo
10. Jūsų gyvenimo kredo. Niekada nenuleisk rankų.
 

atgal

p>

p

1. Jūsų vardas, pavardė. Vilma Vyčienė
2. Jūsų dėstomas dalykas, kvalifikacinė kategorija. Istorijos ir etikos mokytoja metodininkė (2011).
3. Jūsų gimimo vieta. Telšių raj.,Upyna
4. Kokią vidurinę mokyklą baigėte? Luokės vid.mokyklą
5. Kas paskatino pasirinkti mokytojo profesiją? Tikriausiai – šeimos tradicija: mama, vyresnioji sesuo - buvo mokytojos.
6. Kokioje mokymo įstaigoje tęsėte mokslus? VVPI (istorijos mokytoja),
VPU (etikos mokytoja).
7. Kiek metų dirbate mokytoju? nuo 1988 m.
8. Kiek metų dirbate Jonavos „Neries“ pagrindinėje mokykloje? nuo 2000 m.
9. Ko imtumėtės, jei staiga nebeliktų mokyklų Lietuvoje? Ieškočiau panašaus darbo, susijusio su istorija, psichologija
10. Jūsų gyvenimo kredo. Pasaulis myli mylintį!

atgal1. Jūsų vardas, pavardė. Daiva Balandienė
2. Jūsų dėstomas dalykas, kvalifikacinė kategorija. Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.
3. Jūsų gimimo vieta. Joniškių raj. Jurdaičių km.
4. Kokią vidurinę mokyklą baigėte? Jonavos 4-ąją vid.m-klą
5. Kas paskatino pasirinkti mokytojo profesiją? Susidomėjimas papročiais, tradicijomis
6. Kokioje mokymo įstaigoje tęsėte mokslus? KU (lietuvių k. filologija ir etninė kultūra).
7. Kiek metų dirbate mokytoju? nuo 1996 m.
8. Kiek metų dirbate Jonavos „Neries“ pagrindinėje mokykloje? Nuo įsikūrimo
9. Ko imtumėtės, jei staiga nebeliktų mokyklų Lietuvoje? Daugiau laiko skirčiau šeimai
10. Jūsų gyvenimo kredo. Nedaryk kitam to, ko nenori, kad tau darytų.

atgal1. Jūsų vardas, pavardė. Živilė Laurinavičienė
2. Jūsų dėstomas dalykas, kvalifikacinė kategorija. Kūno kultūros vyresnioji mokytoja
3. Jūsų gimimo vieta. Jonava
4. Kokią vidurinę mokyklą baigėte? Jonavos 4-ąją vid.m-klą
5. Kas paskatino pasirinkti mokytojo profesiją? Tėvai,
6. Kokioje mokymo įstaigoje tęsėte mokslus? LVKKI (kūno kultūros dėstytoja)
7. Kiek metų dirbate mokytoju? nuo 1985 m.
8. Kiek metų dirbate Jonavos „Neries“ pagrindinėje mokykloje? nuo 1999 m.
9. Ko imtumėtės, jei staiga nebeliktų mokyklų Lietuvoje?
10. Jūsų gyvenimo kredo. Džiaukis šia diena, nes rytoj gali būti blogiau!

atgal


1. Jūsų vardas, pavardė. Jolita Jakaitienė
2. Jūsų dėstomas dalykas, kvalifikacinė kategorija. Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė (2012)
3. Jūsų gimimo vieta. Jonava
4. Kokią vidurinę mokyklą baigėte? Jonavos 1-ąją vid.m-klą
5. Kas paskatino pasirinkti mokytojo profesiją? Tai buvo mano savajonė nuo darželio laikų
6. Kokioje mokymo įstaigoje tęsėte mokslus? ŠPI (pradinių kl. mokytoja).
7. Kiek metų dirbate mokytoju? nuo1990 m.
8. Kiek metų dirbate Jonavos „Neries“ pagrindinėje mokykloje? nuo 2002 m.
9. Ko imtumėtės, jei staiga nebeliktų mokyklų Lietuvoje? Vistiek norėčiau dirbti su vaikais
10. Jūsų gyvenimo kredo. Mažiau kalbų-daugiau darbų.

atgal


1. Jūsų vardas, pavardė. Asta Aksinavičienė
2. Jūsų dėstomas dalykas, kvalifikacinė kategorija. Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
3. Jūsų gimimo vieta. Jonava
4. Kokią vidurinę mokyklą baigėte? Jonavos 1-ąją vid.m-klą
5. Kas paskatino pasirinkti mokytojo profesiją? Mamos pavyzdys
6. Kokioje mokymoįstaigoje tęsėte mokslus? Klaipėdos aukštesniojoje ped.m-kloje, KU, VDU (edukologijos magistras).
7. Kiek metų dirbate mokytoju? Nuo 1995 m.
8. Kiek metų dirbate Jonavos „Neries“ pagrindinėje mokykloje? Nuo 2000 m.
9. Ko imtumėtės, jei staiga nebeliktų mokyklų Lietuvoje? Padaryčiau ilgas atostogas. Ieškočiau darbo kitose srityse.
10. Jūsų gyvenimo kredo. Laimę nešk kitiems, nes ji tyliai grįžta mums patiems.

atgal


1. Jūsų vardas, pavardė. Virginija Takarevičienė
2. Jūsų dėstomas dalykas, kvalifikacinė kategorija. Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
3. Jūsų gimimo vieta. Jonava
4. Kokią vidurinę mokyklą baigėte?
5. Kas paskatino pasirinkti mokytojo profesiją?
6. Kokioje mokymoįstaigoje tęsėte mokslus?
7. Kiek metų dirbate mokytoju?
8. Kiek metų dirbate Jonavos „Neries“ pagrindinėje mokykloje?
9. Ko imtumėtės, jei staiga nebeliktų mokyklų Lietuvoje?
10. Jūsų gyvenimo kredo. .

atgal

p

1. Jūsų vardas, pavardė. Nomeda Urbonavičienė
2. Jūsų dėstomas dalykas, kvalifikacinė kategorija. Informatikos mokytoja ekspertė (2007).
3. Jūsų gimimo vieta. Žemaitija
4. Kokią vidurinę mokyklą baigėte? Jonavos 1-ąją vid. m-klą
5. Kas paskatino pasirinkti mokytojo profesiją? Atsitiktinumas
6. Kokioje mokymo įstaigoje tęsėte mokslus? KPI (elektroninės technikos inžinierius), VDU (edukologijos magistras), VDU (informatikos mokytojas)
7. Kiek metų dirbate mokytoju? Nuo 1997 m.
8. Kiek metų dirbate Jonavos „Neries“ pagrindinėje mokykloje? Nuo 2000 m.
9. Ko imtumėtės, jei staiga nebeliktų mokyklų Lietuvoje? Dirbčiau inžinierinį darbą.
10. Jūsų gyvenimo kredo. Visada gerai yra taip, kaip yra.

 

atgal

p

1. Jūsų vardas, pavardė. Vidutė Tatarūnienė
2. Jūsų dėstomas dalykas, kategorija. Logopedė- specialioji pedagogė metodininkė.
3. Jūsų gimimo vieta. Ukmergės raj. Slyžų km.
4. Kokią vidurinę mokyklą baigėte? Ukmergės raj. Veprių vid. m-klą.
5. Kas paskatino pasirinkti mokytojo profesiją? Atsitiktinai išgirstas žodis „defektologija“.
6. Kokioje mokymo įstaigoje baigėte mokslus? ŠPI (defektologija).
7. Kiek metų dirbate mokykloje? nuo 1976 m.
8. Kiek metų dirbate Jonavos „Neries“ pagrindinėje mokykloje? nuo 1999 m.
9.Ko imtumėtės, jeigu staiga nebeliktų mokyklų? Įsteigčiau privatų logopedo spec. ped. kabinetą.
10. Jūsų gyvenimo kredo. Padėti kitam.

atgal1. Jūsų vardas, pavardė.Laura Krasauskienė
2.Jūsų dėstomas dalykas, kvalifikacinė kategorija. Bibliotekininkė
3. Jūsų gimimo vieta.
4. Kokią vidurinę mokyklą baigėte?
5. Kas paskatino pasirinkti mokytojo profesiją?
6. Kokioje mokymo įstaigoje tęsėte mokslus?
7. Kiek metų dirbate mokytoju? 
8. Kiek metų dirbate Jonavos „Neries“ pagrindinėje mokykloje?
9. Ko imtumėtės, jei staiga nebeliktų mokyklų Lietuvoje?
10. Jūsų gyvenimo kredo.

atgal

p

1.Jūsų vardas, pavardė.Laimutė Guogienė
2.Jūsų dėstomas dalykas, kvalifikacinė kategorija. Bibliotekininkė.
3. Jūsų gimimo vieta. Šakių rajonas.
4. Kokią vidurinę mokyklą baigėte? Plokščių vidurinę mokyklą.
5. Kas paskatino pasirinkti bibliotekininko profesiją? Aplinkybės. Likvidavus pirmą darbovietę, gavau pasiūlymą dirbti bibliotekoje.
6. Kokioje mokymosi įstaigoje tęsėte mokslus? Kapsuko O.Sukackienės ped. mokykloje.
7. Kiek metų dirbate bibliotekininku? 19 metų.
8. Kiek metų dirbate Jonavos „Neries“ pagrindinėje mokykloje? 11 metų.
9. Ko imtumėtės, jei staiga nebeliktų mokyklų Lietuvoje? Galėčiau prižiūrėti vaikus namuose, turiu nemažos patirties, dirbau 10 metų auklėtoja.
10. Jūsų gyvenimo kredo. Mylėk ir būsi mylimas.

atgal

p

1. Jūsų vardas, pavardė. Aurelija Grigaravičiūtė
2. Jūsų dėstomas dalykas, kvalifikacinė kategorija. Muzikos vyresnioji mokytoja.
3. Jūsų gimimo vieta.
4. Kokią vidurinę mokyklą baigėte?
5. Kas paskatino pasirinkti mokytojo profesiją?
6. Kokioje mokymo įstaigoje tęsėte mokslus? Kauno J. Gruodžio konservatorija (chorinis dirigavimas ir solinis dainavimas), ŠPU (pradinių kl. mokytoja ir dailė).
7. Kiek metų dirbate mokytoju? 
8. Kiek metų dirbate Jonavos „Neries“ pagrindinėje mokykloje?
9. Ko imtumėtės, jei staiga nebeliktų mokyklų Lietuvoje?
10. Jūsų gyvenimo kredo.

atgal1. Jūsų vardas, pavardė.Vilma Kubilūnienė
2. Jūsų dėstomas dalykas, kvalifikacinė kategorija. Anglų k. vyr. mokytoja (2014).
3. Jūsų gimimo vieta.
4. Kokią vidurinę mokyklą baigėte?
5. Kas paskatino pasirinkti mokytojo profesiją?
6. Kokioje mokymo įstaigoje tęsėte mokslus?
7. Kiek metų dirbate mokytoju? 
8. Kiek metų dirbate Jonavos „Neries“ pagrindinėje mokykloje?
9. Ko imtumėtės, jei staiga nebeliktų mokyklų Lietuvoje?
10. Jūsų gyvenimo kredo.

atgal

p

1. Jūsų vardas, pavardė. Zigmantaitė Jūratė
2. Jūsų dėstomas dalykas, kategorija. Pradinio ugdymo vyr. mokytoja.
3. Jūsų gimimo vieta. Jonava
4. Kokią vidurinę mokyklą baigėte? Jonavos III-ąją vid. m-klą.
5. Kas paskatino pasirinkti mokytojo profesiją? Mane mokiusių mokytojų pavyzdys.
6. Kokioje mokymo įstaigoje baigėte mokslus?
ŠPI (pradinių kl. mokytoja), VDU (edukologijos magistras).
7. Kiek metų dirbate mokytoju? nuo 1996 m.
8. Kiek metų dirbate Jonavos „Neries“ pagrindinėje mokykloje? nuo 2002 m.
9.Ko imtumėtės, jeigu staiga nebeliktų mokyklų? Važiuočiau į užsienį mokyti emigrantų vaikų. Rūpinčiausi lietuviškų mokyklų steigimu.
10. Jūsų gyvenimo kredo. Ieškoti gėrio ir grožio mažuose dalykuose.

<

atgal

p

1. Jūsų vardas, pavardė.Rūta Budrevičienė
2. Jūsų dėstomas dalykas, kvalifikacinė kategorija. Anglų k. mokytoja.
3. Jūsų gimimo vieta.
4. Kokią vidurinę mokyklą baigėte?
5. Kas paskatino pasirinkti mokytojo profesiją?
6. Kokioje mokymo įstaigoje tęsėte mokslus?
7. Kiek metų dirbate mokytoju? 
8. Kiek metų dirbate Jonavos „Neries“ pagrindinėje mokykloje?
9. Ko imtumėtės, jei staiga nebeliktų mokyklų Lietuvoje?
10. Jūsų gyvenimo kredo.

atgal

1. Jūsų vardas, pavardė. Svetlana Putina
2. Jūsų dėstomas dalykas, kategorija. Rusų k. mokytoja metodininkė (2012).
3. Jūsų gimimo vieta. Jonava
4. Kokią vidurinę mokyklą baigėte? Jonavos II-ąją vid. m-klą.
5. Kas paskatino pasirinkti mokytojo profesiją? Visada svajojau.
6. Kokioje mokymo įstaigoje baigėte mokslus? VVPI (rusų kl. mokytoja). 7. Kiek metų dirbate mokytoju? nuo 1985 m.
8. Kiek metų dirbate Jonavos „Neries“ pagrindinėje mokykloje? 5 m. nuo 2004 m.
9.Ko imtumėtės, jeigu staiga nebeliktų mokyklų? Nežinau, turbūt taip nebus...
10. Jūsų gyvenimo kredo. Kiekviena diena – kaip šventė.

atgal

1. Jūsų vardas, pavardė. Dalia Ratautienė
2. Jūsų dėstomas dalykas, kategorija Chemija, mokytoja metodininkė
3. Jūsų gimimo vieta Kaunas
4. Kokią vidurinę mokyklą baigėte? Kauno 13-ąją vid. m-klą.
5. Kas paskatino pasirinkti mokytojo profesiją? Pirmoji mokytoja.
6. Kokioje mokymo įstaigoje baigėte mokslus? VVPI (chemijos ir buities kultūros mokytoja).
7. Kiek metų dirbate mokytoju? nuo 1977 m.
8. Kiek metų dirbate Jonavos „Neries“ pagrindinėje mokykloje? nuo 2005 m.
9.Ko imtumėtės, jeigu staiga nebeliktų mokyklų? Įsteigčiau vaikų darželį.
10. Jūsų gyvenimo kredo. Visada pasiekti užsibrėžtą tikslą.

atgal

 

 
1. Jūsų vardas, pavardė. Genadijus Kurganovas
2. Jūsų dėstomas dalykas, kategorija. Istorija, vyr. mokytojas.
3. Jūsų gimimo vieta. Jonava.
4. Kokią vidurinę mokyklą baigėte? Jonavos III-ąją vidurinę mokyklą.
5. Kas paskatino pasirinkti mokytojo profesiją? Mano auklėtoja.
6. Kokioje mokymo įstaigoje baigėte mokslus? VVPI.
7. Kiek metų dirbate mokytoju? 25 m.
8. Kiek metų dirbate Jonavos „Neries“ pagrindinėje mokykloje? 5 m.
9.Ko imtumėtės, jeigu staiga nebeliktų mokyklų? Gyvenčiau kaime ir kurčiau gražią aplinką.
10. Jūsų gyvenimo kredo. Būk teisingas ir sąžiningas.

atgal


 

1. Jūsų vardas, pavardė. Irina Bereznaja.
2. Jūsų dėstomas dalykas, kvalifikacinė kategorija. Biologija, vyresnioji mokytoja (2011).
3. Jūsų gimimo vieta.
4. Kokią vidurinę mokyklą baigėte?
5. Kas paskatino pasirinkti mokytojo profesiją?
6. Kokioje mokymo įstaigoje tęsėte mokslus?
7. Kiek metų dirbate mokytoju? 
8. Kiek metų dirbate Jonavos „Neries“ pagrindinėje mokykloje?
9. Ko imtumėtės, jei staiga nebeliktų mokyklų Lietuvoje?
10. Jūsų gyvenimo kredo.

atgal

 

1. Jūsų vardas, pavardė. Jolanta Kačerauskienė
2. Jūsų dėstomas dalykas, kvalifikacinė kategorija. Anglų k. mokytoja.
3. Jūsų gimimo vieta. Jurbarkas.
4. Kokią vidurinę mokyklą baigėte? Jurbarko Naujamiesčio vidurinę mokyklą.
5. Kas paskatino pasirinkti mokytojo profesiją?
6. Kokioje mokymo įstaigoje tęsėte mokslus? LKKA ir ŠU.
7. Kiek metų dirbate mokytoju?  Nuo 2002 m.
8. Kiek metų dirbate Jonavos „Neries“ pagrindinėje mokykloje? Nuo 2009 m.
9. Ko imtumėtės, jei staiga nebeliktų mokyklų Lietuvoje? Taip nebus.
10. Jūsų gyvenimo kredo. Neperšokęs griovio, nesakyk op.

atgal

 

1. Jūsų vardas, pavardė. Dovilė Bareikaitė
2. Jūsų dėstomas dalykas, kvalifikacinė kategorija. Choreografijos mokytoja.
3. Jūsų gimimo vieta.
4. Kokią vidurinę mokyklą baigėte?
5. Kas paskatino pasirinkti mokytojo profesiją?
6. Kokioje mokymo įstaigoje tęsėte mokslus?
7. Kiek metų dirbate mokytoju? 
8. Kiek metų dirbate Jonavos „Neries“ pagrindinėje mokykloje?
9. Ko imtumėtės, jei staiga nebeliktų mokyklų Lietuvoje?
10. Jūsų gyvenimo kredo.

atgal

 

 

1. Jūsų vardas, pavardė. Vaida Tamelienė
2. Jūsų dėstomas dalykas, kvalifikacinė kategorija.
3. Jūsų gimimo vieta.
4. Kokią vidurinę mokyklą baigėte?
5. Kas paskatino pasirinkti mokytojo profesiją?
6. Kokioje mokymo įstaigoje tęsėte mokslus?
7. Kiek metų dirbate mokytoju? 
8. Kiek metų dirbate Jonavos „Neries“ pagrindinėje mokykloje?
9. Ko imtumėtės, jei staiga nebeliktų mokyklų Lietuvoje?
10. Jūsų gyvenimo kredo.

atgal

 

1. Jūsų vardas, pavardė. Danutė Sasnauskienė
2. Jūsų dėstomas dalykas, kvalifikacinė kategorija.
Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja.
3. Jūsų gimimo vieta.
4. Kokią vidurinę mokyklą baigėte?
5. Kas paskatino pasirinkti mokytojo profesiją?
6. Kokioje mokymo įstaigoje tęsėte mokslus?
7. Kiek metų dirbate mokytoju? 
8. Kiek metų dirbate Jonavos „Neries“ pagrindinėje mokykloje?
9. Ko imtumėtės, jei staiga nebeliktų mokyklų Lietuvoje?
10. Jūsų gyvenimo kredo.

atgal

 

1. Jūsų vardas, pavardė. Dalia Stundžienė.
2. Jūsų dėstomas dalykas, kvalifikacinė kategorija. Specialioji pedagogė.
3. Jūsų gimimo vieta.Jonava.
4. Kokią vidurinę mokyklą baigėte? Jonavos 5-ąją vidurinę mokyklą.
5. Kas paskatino pasirinkti profesiją? Šeima ir noras padėti vaikui išspręsti iškilusius sunkumus.
6. Kokioje mokymo įstaigoje tęsėte mokslus? Šiaulių universitete (edukologijos bakalauro laipsnis, specialiojo pedagogo profesinė kvalifikacija).
7. Kiek metų dirbate mokytoju? Nuo 2014m.
8. Kiek metų dirbate Jonavos „Neries“ pagrindinėje mokykloje? Nuo 2014m
9. Ko imtumėtės, jei staiga nebeliktų mokyklų Lietuvoje? Dirbčiau socialinį darbą arba ugdyčiau vaikus namuose.
10. Jūsų gyvenimo kredo. Ištiesk ranką tam, kam labiausiai jos reikia.

atgal

1. Jūsų vardas, pavardė. Snieguolė Cėgienė
2. Jūsų dėstomas dalykas, kvalifikacinė kategorija. Psichologė.
3. Jūsų gimimo vieta. Kėdainiai.
4. Kokią vidurinę mokyklą baigėte? Kėdainių „ Ryto“ vidurinę mokyklą.
5. Kas paskatino pasirinkti mokytojo profesiją? Psichologo profesiją pasirinkau, nes mane domina žmogus, gyvenimo prasmė ir menas gyventi.
6. Kokioje mokymo įstaigoje tęsėte mokslus? VDU ( psichologė), VDU ( sveikatos psichologijos magistras).
7. Kiek metų dirbate psichologu? Dirbu nuo 2008 m.
8. Kiek metų dirbate Jonavos „Neries“ pagrindinėje mokykloje? Nuo 2010 m.
9. Ko imtumėtės, jei staiga nebeliktų mokyklų Lietuvoje? Jei staiga nebeliktų mokyklų Lietuvoje ir nereikėtų psichologų mokyklose, dirbčiau auklėtoja vaikų globos namuose.
10. Jūsų gyvenimo kredo. Neskubėk teisti, skubėk suprasti (Seneka).

atgal

 

1. Jūsų vardas, pavardė. Dalia Turauskienė
2. Jūsų dėstomas dalykas, kvalifikacinė kategorija. Anglų k., vyresnioji mokytoja (2014).
3. Jūsų gimimo vieta.
4. Kokią vidurinę mokyklą baigėte?
5. Kas paskatino pasirinkti mokytojo profesiją?
6. Kokioje mokymo įstaigoje tęsėte mokslus?
7. Kiek metų dirbate mokytoju? 
8. Kiek metų dirbate Jonavos „Neries“ pagrindinėje mokykloje?
9. Ko imtumėtės, jei staiga nebeliktų mokyklų Lietuvoje?
10. Jūsų gyvenimo kredo.

atgal

 

 

 

MOKYKLOS GARBĖS MOKYTOJAIJanina Drėgvienė
Istorijos vyresnioji mokytoja
(1949-2015)

atgal


Danutė Gailiuvienė
Biologijos mokytoja metodininkė
(1935-2016)

atgal

 

1. Jūsų vardas, pavardė. Irena Venskūnienė
2. Jūsų dėstomas dalykas, kvalifikacinė kategorija. Etikos vyresnioji mokytoja
3. Jūsų gimimo vieta. Lietuvos respub. Kauno m.
4. Kokią vidurinę mokyklą baigėte? Kauno 6-tąją vid.m-klą.
5. Kas paskatino pasirinkti mokytojo profesiją? Mėgstu darbą su vaikais.
6. Kokioje mokymo įstaigoje tęsėte mokslus? VVU (rusų k. dėstytoja, filologė).
7. Kiek metų dirbote mokytoju? virš 40 m.
8. Kiek metų dirbate Jonavos „Neries“ pagrindinėje mokykloje?  nuo 1999 m.
9. Ko imtumėtės, jei staiga nebeliktų mokyklų Lietuvoje? Manau, kad tos nelaimės nebus.
10. Jūsų gyvenimo kredo. Dirbk gerai, gyvenk dorai.
 

atgal

 1. Jūsų vardas, pavardė. Danguolė Trinkūnienė
2.Jūsų dėstomas dalykas, kvalifikacinė kategorija. Vokiečių kalbos mokytoja metodininkė
3. Jūsų gimimo vieta. Jonavos raj. Panoterių km.
4. Kokią vidurinę mokyklą baigėte? Panoterių vid.m-klą
5. Kas paskatino pasirinkti mokytojo profesiją? Vokiečių kl.mokytoja
6. Kokioje mokymo įstaigoje tęsėte mokslus? VVPI (vokiečių kl. mokytoja).
7. Kiek metų dirbote mokytoju?  virš 30 metų.
8. Kiek metų dirbate Jonavos „Neries“ pagrindinėje mokykloje? nuo 1999 m.
9. Ko imtumėtės, jei staiga nebeliktų mokyklų Lietuvoje? Globočiau mažus vaikus
10. Jūsų gyvenimo kredo. Padėti ir apginti silpnesnius.

atgal

 


1. Jūsų vardas, pavardė. Zosė Sadlauskienė
2. Jūsų dėstomas dalykas, kvalifikacinė kategorija. Dailės mokytoja metodininkė
3. Jūsų gimimo vieta. Rusių km. Kaišiadorių raj.
4. Kokią vidurinę mokyklą baigėte? Žąslių
5. Kas paskatino pasirinkti mokytojo profesiją? Pati
6. Kokioje mokymo įstaigoje tęsėte mokslus? Vilniaus Dailės institutas (piešimo ir braižybos mokytoja).
7. Kiek metų dirbate mokytoju? virš 30 metų
8. Kiek metų dirbate Jonavos „Neries“ pagrindinėje mokykloje? nuo 2003 m.
9. Ko imtumėtės, jei staiga nebeliktų mokyklų Lietuvoje? Pasinerčiau į dailės darbus
10. Jūsų gyvenimo kredo. Neprarasti jumoro jausmo, mylėti vaikus, ypač nelaimingus, ir padėti pagal išgales.

atgal

>


p

1. Jūsų vardas, pavardė. Audronė Garmuvienė
2. Jūsų dėstomas dalykas, kvalifikacinė kategorija. Geografijos vyresnioji mokytoja.
3. Jūsų gimimo vieta. Kaunas.
4. Kokią vidurinę mokyklą baigėte? Kauno m.14 vidurinę mokyklą.
5. Kas paskatino pasirinkti mokytojo profesiją? Šeimos tradicijos.
6. Kokioje mokymo įstaigoje tęsėte mokslus? LVKKI (fizinio lavinimo dėstytoja), VPI (geografijos mokytoja).
7. Kiek metų dirbate mokytoju? apie 30 metų.
8. Kiek metų dirbate Jonavos „Neries“ pagrindinėje mokykloje? nuo 1999 m.
9. Ko imtumėtės, jei staiga nebeliktų mokyklų Lietuvoje? Sporto ir turizmo verslo.
10. Jūsų gyvenimo kredo.

atgal

p

1. Jūsų vardas, pavardė. Laimutė-Irena Vilienė
2.Jūsų dėstomas dalykas, kvalifikacinė kategorija. Rusų kalbos mokytoja metodininkė.
3. Jūsų gimimo vieta. Baltarusija
4. Kokią vidurinę mokyklą baigėte? Jurbarko raj. Raudonės vid.m.
5. Kas paskatino pasirinkti mokytojo profesiją? Atsitiktinumas, bet pataikiau...
6. Kokioje mokymo įstaigoje tęsėte mokslus? VVPI (rusų k. mokytoja).
7. Kiek metų dirbate mokytoju? virš 40 metų.
8. Kiek metų dirbate Jonavos „Neries“ pagrindinėje mokykloje? 1998 m.
9. Ko imtumėtės, jei staiga nebeliktų mokyklų Lietuvoje? To nebus. O ir mokyti galima ne tik mokymo
10. Jūsų gyvenimo kredo. Teisingumas

atgal


1. Jūsų vardas, pavardė. Violeta Daukšienė
2. Jūsų dėstomas dalykas, kvalifikacinė kategorija. Technologijų vyresnioji mokytoja
3. Jūsų gimimo vieta. Marijampolė
4. Kokią vidurinę mokyklą baigėte? Jonavos vidurinę 1965 m.
5. Kas paskatino pasirinkti mokytojo profesiją? Teta (mamos sesuo)mokytoja
6. Kokioje mokymo įstaigoje tęsėte mokslus? KPI (visuomeninio maitinimo technologija ir organizavimas), PPRC (pedagogika ir psichologija).
7. Kiek metų dirbate mokytoju? nuo 1979 m.
8. Kiek metų dirbate Jonavos „Neries“ pagrindinėje mokykloje? Nuo įkūrimo.
9. Ko imtumėtės, jei staiga nebeliktų mokyklų Lietuvoje? Kurčiau viską, pvz.masažinį kabinetą.
10. Jūsų gyvenimo kredo. Ieškok gero visur.

atgal

1. Jūsų vardas, pavardė. Regina Určinskienė
2. Jūsų dėstomas dalykas, kvalifikacinė kategorija. Tikybos vyresnioji mokytoja
3. Jūsų gimimo vieta. Jonava
4. Kokią vidurinę mokyklą baigėte? Jonavos vid. mokyklą
5. Kas paskatino pasirinkti mokytojo profesiją? Šv.Dvasia
6. Kokioje mokymo įstaigoje tęsėte mokslus? Kauno katechetų kolegija (tikybos mokytoja)
7. Kiek metų dirbate mokytoju? nuo 1991 m.
8. Kiek metų dirbate Jonavos „Neries“ pagrindinėje mokykloje? nuo 1999 m.
9. Ko imtumėtės, jei staiga nebeliktų mokyklų Lietuvoje? Dirbčiau su vaikais namie arba kur nors kitur
10. Jūsų gyvenimo kredo. Iškoti tiesos.

atgal

p

1. Jūsų vardas, pavardė. Irena Baranauskaitė
2. Jūsų dėstomas dalykas, kvalifikacinė kategorija. Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja
3. Jūsų gimimo vieta. Molėtų raj. Druskių km.
4. Kokią vidurinę mokyklą baigėte? Videniškių vid.(Molėtų raj)
5. Kas paskatino pasirinkti mokytojo profesiją? Mano mokytoja
6. Kokioje mokymo įstaigoje tęsėte mokslus? VVU (rusų k. dėstytoja, filologė), VU (lietuvių k. dėstytoja, filologė).
7. Kiek metų dirbate mokytoju? nuo 1977 m.
8. Kiek metų dirbate Jonavos „Neries“ pagrindinėje mokykloje? nuo 1999 m.
9. Ko imtumėtės, jei staiga nebeliktų mokyklų Lietuvoje? Išeičiau į pensiją ir gyvenčiau kaime
10. Jūsų gyvenimo kredo. Niekada nesidairyk atgal.

atgal

 

Virginija Dubikaitytė

atgal