DARBOTVARKĖSVadovų susitikimai planuojami mokyklos mėnesio veiklos planuose.