DARBO TARYBADARBO TARYBA:

Darbo tarybos pirmininkė - Danguolė Švobienė (el. paštas Svobienedanguole@gmail.com)
Darbo tarybos sekretorė - Dainora Grinė (el. paštas dainoragrine@gmail.com)
Narys - Irma Karnusevičienė (el. paštas karnuseviciene@gmail.com)PRAŠYMŲ, SKUNDŲ PATEIKIMASDarbo tarybos veiklos reglamentas (2018-01-26)
Darbo tarybos posėdžio protokolas Nr.1 (2018-01-26)
Rinkimų protokolas (2018-01-17)