DARBININKAIBudėtojas
Elektrikas
Duomenų įvesties operatorė
Kiemsargis
Statinių priežiūros darbininkas
Valytojas
Vairuotojas