ADMINISTRACIJA
Mokyklos direktorė


Virginija Guščiuvienė
II vadyb. kategorija,
matematikos mokytoja metodininkė,
tel.: 8-349-61800
el. paštas: vgusciuviene@gmail.com

Metų užduotys


Mokyklos direktorės
pavaduotoja ugdymui


Vilija Adomėlienė,
II vadyb. kategorija,
lietuvių k.mokytoja metodininkė,
tel.: 8-349-61800, 8-349-54531
el. paštas: vilija@joneris.lt

Metų užduotys


Mokyklos direktorės
pavaduotoja ugdymui


Janina Vorošilienė,
II vadyb. kategorija,
rusų k. vyr. mokytoja,
tel.: 8-349-61800, 8-349-54531
el. paštas: jane.vorosiliene@gmail.com

Metų užduotys


Raštinės vedėja


Jolanta Vilčiauskienė
tel.: 8-349-61800
el. paštas: info@joneris.lt

  

(atnaujinta 2017-01-10)


Mokyklos direktorės
pavaduotojas ūkio reikalams


Genadijus Kurganovas