ADMINISTRACIJA
Mokyklos direktorė


Virginija Guščiuvienė
II vadyb. kategorija,
matematikos mokytoja metodininkė/
edukologijos magistrė
tel.: 8-349-61800
el. paštas: vgusciuviene@gmail.com

Metų užduotys 2020 m., 2021 m., 2022 m.(1), 2022 m.(2)

2018 m., 2019 m., 2020 m., 2021 m.
ataskaitos


Mokyklos direktorės
pavaduotoja ugdymui


Vilija Adomėlienė,
II vadyb. kategorija,
lietuvių k.mokytoja metodininkė,
tel.: 8-349-61800, 8-349-54531
el. paštas: vilija@joneris.lt


Mokyklos direktorės
pavaduotoja ugdymui


Janina Vorošilienė,
II vadyb. kategorija,
rusų k. vyr. mokytoja/
edukologijos magistrė
tel.: 8-349-61800, 8-349-54531
el. paštas: vorosilienejane@gmail.com


Raštinės vedėja


Jolanta Vilčiauskienė
tel.: 8-349-61800
el. paštas: info@joneris.lt
  


Mokyklos direktorės
pavaduotojas ūkio reikalams


Genadijus Kurganovas,
tel.: 869924321
el. paštas:genadijus@joneris.lt

SPECIALIOJO UGDYMO SKYRIUS


Mokyklos direktorės
pavaduotoja ugdymui


Laimutė Žebrauskienė,
geografijos ir kūno kultūros mokytoja,
tel.: 8-349-53652
el. paštas: zebrauskiene.laimute@gmail.com

Metų užduotys
(atnaujinta 2021-10)


Mokyklos direktorės
pavaduotojas ūkio reikalams


Laimutis Kolesnikas,
tel.: 8-349-53652
el. paštas: laimiskol@gmail.com