NAUJIENOS2021-2022 m. m.2022-06-23

Mokytojų gerosios patirties sklaidos konferencija ,,Pamokos, sėkmės, iššūkiai"Gerosios patirties konferencija „Pamokos, sėkmės, iššūkiai“ Mokslo metai Jonavos „Neries“ pagrindinėje mokykloje tradiciškai baigiasi gerosios patirties konferencija „Pamokos, sėkmės, iššūkiai“, kurią inicijuoja ir organizuoja Metodinė taryba. Konferencijos tikslas – plėtoti pedagogų gebėjimą bendradarbiauti ir reflektuoti kartu su kolegomis, aptariant ugdymo proceso sėkmingas veiklas. Šiais metais individualius ar grupinius pranešimus parengė 13 įvairių dalykų (lietuvių kalbos ir literatūros, anglų ir rusų kalbos, istorijos, matematikos, fizikos, fizinio ugdymo, gydomosios kūno kultūros ir pradinių klasių) mokytojų, mokyklos psichologė. Pranešimuose buvo pristatyta mokyklos kaip įvairių projektų, iniciatyvų („Žemė mylinčio žmogaus rankose“, „Judu – sveikesnis augu“, „Erasmus+ projektas „Jūros rapsodija Europoje“) dalyvės veikla, taip pat buvo pasidalinta naujų patirčių atradimais įgyvendinant mokyklos projektus („Atraski Jonavą iš naujo“, „Iniciatyvių mokytojų komanda“), organizuojant patyriminio ir įtraukiojo ugdymo procesą, naudojant IKT jau pradinėse klasėse, pasitelkiant įvairius būdus ir metodus, skatinančius naujosios kartos mokinius aktyviai įsitraukti į mokymąsi (tai įrodė stendinis pranešimas apie knygiukus). Konferencijos pabaigoje direktorė apibendrino visus pranešimus, padėkojo pranešėjams sakydama, kad jais ir jų nuveiktu darbu didžiuojasi, palinkėjo geros vasaros ir darbų tąsos.
(Mokyklos Metodinė taryba)


2022-06-20
Kol mokiniai atostogauja, mokytojai tobulina darbo su paaugliais kompetencijas Mokslo metai baigėsi, bet Jonavos „Neries“ pagrindinės mokyklos mokytojų komanda prieš atostogas savo kvalifikaciją kėlė trijų dienų mokymuose, kur susipažino su Lions Quest socialinio emocinio ugdymo programa „Paauglystės kryžkelės“. Tai įvairių klasių mokiniams pritaikoma pozityvios prevencijos, socialines, emocines kompetencijas ugdanti programa. Šios programos pagrindas yra tikėjimas, kad jauni žmonės – tai vertybė, kuri gali lemti teigiamus pokyčius pasaulyje.
Mokymų lektorė, socialinė pedagogė ekspertė Onutė Misiukevičienė išsamiai, dalykiškai ir žaismingai supažindino su programa. Praktinėje mokymų dalyje mokytojai dirbdami grupėse diskutavo apie mokinių pažinimo, gražių tarpusavio santykių ir mokymosi tarnaujant svarbą, mokėsi vesti Lions Quest programos „Paauglystės kryžkelės“ pamokas, kitaip organizuoti tėvų susirinkimus, realiai išbandė daugiau kaip 20 aktyvių darbo metodų. Lektorė dalinosi savo ilgamete patirtimi, davė patarimų, ką daryti, kad programa tikrai veiktų ir būtų naudinga visai mokyklos bendruomenei. Mokymų metu daug dėmesio buvo skiriama veiklų analizavimui ir refleksijai. Kasdien rūpindamiesi savo mokiniais, suprasdami jų problemas, parodydami galimus sprendimus ir mokydami, mes keičiame jų ateitį.
Jau nuo rugsėjo „Neries“ pagrindinėje mokykloje startuos Lions Quest programa „Paauglystės kryžkelės“. Programos veiklos bus integruotos į klasės auklėtojo veiklą. Tikimės, kad pradėta diegti ši programa telks visą mokyklos bendruomenę, ugdant gabius, sveikus, aktyvius, atsakingus, pilietiškus jaunus žmones.


(Daiva Balandienė, mokymų dalyvė)
2022-06-14

Projektinė diena ,,Viena diena dingusiame kaime"

Skaruliams - 400 metų.

Birželio 14 d. Jonavos „Neries“ pagrindinėje mokykloje vyko netradicinė diena „Viena diena dingusiame kaime“, skirta Skarulių šv. Onos bažnyčios 400-osioms metinėms paminėti. Nuo pat ryto pliaupiantis lietus neleido įvykdyti užsibrėžto tikslo – nukeliauti pėsčiomis į Skarulius, tad veiklos buvo vykdomos mokykloje. Mokiniai pristatė savo kūrybinius tiriamuosius darbus „Skaruliai skaičiais“, „Skorulskių giminė“, „Ar žinai?“, „Skarulių bažnyčios archeologiniai radiniai“, „Skarulių legendos“, „Skarulių reklama“. Vėliau vyko bendri pietūs, visi vaišinosi gardžia koše. Nepabūgę lietaus, mokiniai aplankė memorialą žuvusiems partizanams atminti, padėjo gėlių, uždegė žvakeles žuvusiems laisvės kovotojams. Tokios veiklos mokykloje padeda bendruomenei susitelkti, pajusti bendrystę, pasimokyti vieniems iš kitų.2022-06-08

Išvyka į Trakus

Birželio 8 d. 6b klasės mokiniai aplankė Trakus. Mokiniai susipažino su miesto istorija, Trakų pilyje dalyvavo edukaciniuose užsiėmimuose „Surask lobį” ir „Viduramžių karyba”, kurių metu apžiūrėjo pilį, muziejaus eksponatus, susipažino su senovės lietuvių ginkluote. Vėliau laiką maloniai praleido alpakų ūkyje. Mokiniai grįžo kupini gerų įspūdžių.


(Mokytoja D. Eimontienė)


Dėmesio!

2022 m. birželio 9 d. nuo 16.00 val. iki 19.00 val. ,,Neries" mokykloje bus priimami
naujų uniformų užsakymai.
Pradinė įmoka 20 Eur.

2022-06-02

Rajoninė mokinių ir mokytojų tiriamųjų, kūrybinių darbų konferencija „Matematika aplink mus“

Birželio 2 dieną Jonavos „Neries“ pagrindinėje mokykloje vyko rajoninė mokinių ir mokytojų tiriamųjų, kūrybinių darbų konferencija „Matematika aplink mus“, kuri mokykloje organizuojama jau nuo 2012 metų. Keletą metų konferencijos organizavimas buvo sustabdytas dėl pandemijos, tačiau šiais mokslo metais šis gražus tradicija jau taupęs renginys vėl atgaivintas. Konferencijos tikslas: skatinti mokinius plačiau ir nuodugniau domėtis matematika, jos pritaikymu įvairiose žmonių praktinės veiklos srityse. Siekis ugdyti kūrybiškumą, kritinį mokinių mąstymą ir pasitikėjimą savo gebėjimais dalinantis patirtimi, taip pat stiprinti mūsų mokyklos bendravimą su kitomis rajono mokyklomis. Konferencijoje pranešimus pristatė mūsų mokyklos mokiniai, taip pat svečiai iš Justino Vareikio, Raimundo Samulevičiaus ir Jonavos raj. Šveicarijos progimazijų. Veiksmų su dešimtainėmis trupmenomis pritaikymą realiame gyvenime galėjome pamatyti pranešime „Matematinė ekskursija į parduotuvę“ (5 kl.). Kiek erdvinių kūnų ar plokštumos geometrinių figūrų galima rasti mus supančioje aplinkoje (namuose, mokykloje, gatvėje ir .t.t) mums parodė 6 kl. mokinės pranešime „Erdviniai kūnai šalia mūsų“. Svečiai iš Šveicarijos progimnazijos atvežė parodai inžinerinį-matematinį projektą „Vabalų viešbutis“ (6 kl.). J.Vareikio progimnazijos mokiniai pristatė labai įdomų ir naudingą tiriamąjį darbą „Mokymosi proceso savistaba“ (7 kl.). Mokiniai visą mėnesį fiksavo savo atliekamų namų darbų trukmę, išsiaiškino, kurių dalykų pamokoms tenka ruoštis ilgiausiai, kuriomis savaitės dienomis jie labiausiai užimti ir pan. Ne mažiau įdomesni pranešimai „Internetas paauglio gyvenime“ (7 kl.) bei „Nuostatos susiformavimas, sprendžiant matematikos uždavinius“ (8 kl.). R.Samulevičiaus progimazijos stendiniuose pranešimuose buvo galima išvysti praktinius darbus „Pavasario ženklai“ (tangramas) (7-8 kl.) bei „Figūrų plotai“ (5 kl.)

Rajoninę konferenciją organizavo mūsų mokyklos matematikos mokytojos V.Rimkevičienė, E.Miliukienė, D.Prochorovienė


2022-05-19

,,Šeimų diena“ mokykloje


Gegužės 19 dieną mūsų mokyklos bendruomenė šventė Šeimų dieną. Nuostabią šventę sudarė pačios įvairiausios užduotys, kurias parengė 5-10 klasių mokiniai ir mokytojai. Kiekvienos klasės mokiniai kartu su tėveliais keliavo per stoteles, kuriose atliko nuotaikingas užduotis. Mokiniams ir tėveliams veiklos labai patiko, niekas neliko nusivylęs ir smagiai praleido laiką. O šventės pabaigoje visi pasivaišinome šilta arbata, mokinių keptais sausainiais ir pasidalinome įspūdžiais. Kiekvienos klasės komanda gavo saldžių prizų. Dalyvių nuomone, tokių bendrų ir smagių veiklų mokiniams ir tėveliams labai reikia.
Liepa Telišauskaitė, 8c kl.


2022-05-18

Matematinė popietė
,,Skaitau, mąstau, skaičiuoju, atspėju“

Š.m. gegužės 18 d. dvi septintų klasių mokinių komandos, sudarytos iš keturių mokinių, vyko į Jonavos Justino Vareikio progimnaziją, kurioje dalyvavo matematikos popietėje ,,Skaitau, mąstau, skaičiuoju, atspėju“. Tai jau tradicija tapęs renginys, šiais metais susitikome dvyliktą kartą. Šios popietės metu mokiniai turėjo galimybę išbandyti ne tik matematines žinias, bet ir gebėjimą bendrauti, bei bendradarbiauti. Tad dar kartą visi įsitikinome, kad draugaudami su matematika galime linksmai ir įdomiai praleisti laiką.


(Matematikos mokytojos E. Miliukienė ir D. Prochorovienė)


2022-05-17

Erasmus+ projekto „Jūros rapsodija Europoje“ dalyviai viešėjo Kroatijoje022-05-13

Kompiuterininkų dienos mokykloje


Metų kompiuterininkas - LINAS LAURINAVIČIUS, 5 kl.

Kompiuterinio raštingumo konkurso nugalėtojai:
Gintarė Lapinskaitė, 8 kl.
Dovydas Chvatovas, 6 kl.
Ugnė Grinevičiūtė, 5 kl.
Ieva Beniušytė, 5 kl.

Projektavimo darbų konkurso nugalėtojai (8 kl.)
Ema Kližentytė,
Austėja Steponavičiūtė;

Kūrybinių darbų konkurso nugalėtojai (6 kl.):
Kotryna Čenytė,
Roberta Krasnauskaitė,
Karina Šipavičiūtė,
Goda Zubrovaitė.

Kūrybinių darbų konkurso nugalėtojai (5 kl.):
Nikita A. Gasilionytė,
Karina Genevičiūtė,
Donatas Barauskas.

Robotikos darbų konkurso nugalėtojai:
Linas Laurinavičius,5 kl.
Danielius Lukošaitis, 5 kl.
Gabrielius Lukošaitis, 5 kl.
Kamilė Šuopytė, 6 kl.


(Mokytoja N. Urbonavičienė)

„VABZDŽIŲ VIEŠBUTIS“

Jonavos „Neries“ pagrindinės mokyklos 5-6 klasių mokiniai sukūrė ir įrengė „Vabzdžių viešbutį“. Jį mokiniai pastatė mokyklos kieme, netoli pasodintų kriaušių ir obelaičių. Mokiniams padėjo gamtos mokytoja Violeta Knygauskienė. Tikimės vabzdžiams viešbutis patiks.DIDŽIUOJAMĖS!

2022-05-04
Gegužės 4 d. 7a klasės mokinių komanda dalyvavo smagiose ugniagesių gelbėtojų varžytuvėse, skirtose paminėti Šv. Florijono dieną. Mūsų jaunieji ugniagesiai iškovojo III vietą!
Sveikiname!2022-05-05

Tęsiasi graži draugystė su Ukmergės „Šilo“ progimnazija

Mūsų mokykla ne vienerius metus draugauja su Ukmergės „Šilo“ progimnazija. Dar kovo mėnesį ukmergiečiai mūsų mokyklos mokinius pakvietė dalyvauti konkurse „Jei kalbi – tai tavo žodžiai turi būti geresni už tylą“ ir pasiūlė įvairių kūrybinių veiklų. Dailyraščio konkurse dalyvavo net 23 5 – 10 klasių mokiniai, 5 klasių mokiniai per lietuvių literatūros pamokas skaitė, nagrinėjo pasakas ir piešė iliustracijas. 7 – 8 klasių mokiniai priėmė dar vieną kūrybiškumo iššūkį – sukurti tekstą, kurio visi žodžiai prasidėtų ta pačia raide. Mokiniams padėjo, konsultavo ne tik lietuvių kalbos mokytojos D.Balandienė, D. Eimontienė, I. Sadzevičienė, V.Adomėlienė, bet ir specialioji pedagogė D.Stundžienė bei mokytojo padėjėja I.Bereznaja. Daugiau kaip 30 kūrybinių darbų prieš pat Velykų atostogas iškeliavo į Ukmergę.
Džiaugiamės, kad pasibaigus karantinui ir nuotoliniam mokymuisi pagaliau galėjome susitikti gyvai. Gegužės 5 dieną mūsų mokykloje įvyko baigiamasis konkurso „Jei kalbi – tai tavo žodžiai turi būti geresni už tylą“ renginys. Jį muzikiniu kūriniu pradėjo 6a klasės mokinys Geraldas, 7b ir 8c klasių mokinės Emilija, Agnietė, Goda, Evelina, Beata, Ieva, Liepa perskaitė savo sukurtus tekstus. Ukmergės „Šilo“ progimnazijos mokytojos pasidžiaugė mokinių kūrybiškumu ir gražia mokinių darbų paroda, kurią surengė savo mokykloje. Visi konkurso dalyviai buvo apdovanoti padėkomis ir atminimo dovanėlėmis. Tikimės, kad netrukus vėl galėsime susitikti su „Šilo“ progimnazijos mokytojomis ir mokiniais.
(Mokytoja D.Balandienė)DIDŽIUOJAMĖS!

,,Gamtos sparnais apkabinu pasaulį"

Menų studija ,,Spalvų juokas" suorganizavo respublikinį vaikų ir jaunimo dailės ir keramikos konkursą ,,Gamtos sparnais apkabinu pasaulį". Į konkursą buvo atsiųsti 366 piešiniai ir 36 keramikos darbai, iš kurių 55 tapo konkurso laureatais ir 91 atrinkti į parodą. Konkurse iš Jonavos ,,Neries” pagrindinės mokyklos dalyvavo 5a klasės mokinė Miglė Chvatovaitė ir 7c klasės mokinė Faustė Baliukevičiūtė. Vertinimo komisija Miglės Chvatovaitės darbą atrinko į parodą. 2022 m. gegužės mėn. 6 d. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre Vilniuje vyko dailės ir keramikos konkurso ,,Gamtos sparnais apkabinu pasaulį" dalyvių geriausių darbų parodos atidarymas. Laureatai ir parodos dalyviai po parodos atidarymo ir apdovanojimų buvo pakviesti į kūrybines dirbtuves, kuriose išbandė tapybą ant vandens ir mandalų taškavimą. Sveikiname Miglę ir linkime sėkmės kituose konkursuose!DIDŽIUOJAMĖS!

2022-04-27

Jonavos rajono 7–8 klasių mokinių konkursas „Gamtos mokslai ir mes“

Balandžio 27 d. Jeronimo Ralio gimnazijoje vyko rajono 7–8 klasių mokinių konkursas „Gamtos mokslai ir mes“. Iš mūsų mokyklos konkurse dalyvavo trys 7–8 klasių mokinių komandos, kuriose buvo po 5 mokinius. Mokinius lydėjo mokytojos Violeta Knygauskienė ir Rima Žižienė. Konkurso metu komandos turėjo atlikti užduotis: testą, viktoriną, atsakyti į klausimus ekologijos tematika, atlikti praktines užduotis iš biologijos, chemijos ir fizikos. Praktinės užduotys buvo atliekamos biologijos, fizikos kabinetuose ir naujai įrengtoje chemijos laboratorijoje. Visos užduotys buvo vertinamos balais. Dvi mūsų mokyklos komandos konkurse „Gamtos mokslai ir mes“ tapo prizininkėmis: užėmė II ir III vietas. Prizininkai ir visi dalyviai buvo apdovanoti diplomais, organizatorių ir rėmėjų prizais. Konkurso metu mokiniai ne tik įdomiai atliko pateiktas užduotis, bet ir smagiai praleido laiką su bendraamžiais iš kitų mokyklų, patyrė daug naujų įspūdžių.2022-04-28

,,Kūrybiško mokymosi būdai kaip atradimų kelias”

Balandžio 28 d. Jonavos “Neries” pagrindinės mokyklos 8 c klasės mokinės Liepa Telišauskaitė, Beata Bulkė, Evelina Tomkevičiūtė, lydimos mokytojų Loretos Bizokienės ir Vilmos Vyčienės dalyvavo Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazijos organizuotoje respublikinėje patyriminėje mokinių bei mokytojų konferencijoje ,,Kūrybiško mokymosi būdai kaip atradimų kelias”. Konferencijos tikslas – pasidalinti kūrybiško mokymosi būdais ir galimybėmis, atradimais ir patirtimis, kuriant šiuolaikišką pamoką kitoje erdvėje. Konferencija vyko Vilniaus senamiestyje. Dalyviai veiklas vykdė mišriose (pagal amžių, tautybę bei gyvenamąją vietą) gupėse. Grupių veiklą koordinavo mokytojų ir mokinių savivaldos komandos. Konferencija buvo įdomi, naudinga.
Knferencijos įspūdžiais dalijasi merginos: ”Konferencija man padėjo tobulėti ir atrasti naujų mokymosi būdų. Supratau, kaip kūrybiškiau mokytis ir kaip galima mokytis ne tik mokyklos suole. Beata”.”Konferencijos metu buvome suskirstytos į skirtingas grupeles ir turėjome pažintinę pamoką po Vilniaus miestą, kuri buvo pateikta kaip orientacinis žaidimas. Jo metu susipažinome su savo bendraamžiais iš kitų miestų, atlikome linksmai pateiktas užduotis ir parsivežėme daug įspūdžių, bei aktyviai ir smagiai praleidome dieną. Evelina”. “Konferencijos dėka, supratau, ką reiškia mokytis už mokyklos sienų, linksmai ir nuotaikingai. Įdomiai praleidau laiką su bendraamžiais iš skirtingų miestų, pažinau mūsų sostinę iš kitos pusės, bei į užduočių atlikimą žvelgiau kūrybiškiau negu tai daryčiau mokyklos suole.Liepa”.DIDŽIUOJAMĖS!

Puikūs XV Lietuvos 5-8 klasių mokinių biologijos olimpiados II etapo rezultatai:
5 klasė:
Goda Bartusevičiūtė, 5a klasės mokinė (mokytoja Violeta Knygauskienė) – II vieta;
Milda Siliūnaitė, 5b klasės mokinė (mokytoja Violeta Knygauskienė) – III vieta;

6 klasė:
Goda Bužavaitė, 6b klasės mokinė (mokytoja Violeta Knygauskienė) – II vieta;

7 klasė:
Luka Skebaitė, Jonavos „Neries“ pagrindinės mokyklos 7a klasės mokinė (mokytoja Rima Žižienė) – III vieta;

8 klasė:
Simonas Civilka, 8c klasės mokinys (mokytoja Rima Žižienė) – I vieta;
Liepa Telišauskaitė, 8c klasės mokinė (mokytoja Rima Žižienė) – II vieta;
Ugnė Damulytė,8c klasės mokinė (mokytoja Rima Žižienė) – III vieta.

Sveikiname ir didžiuojamės šių mokinių pasiekimais!
(Mokytojos V.Knygauskienė, R. Žižienė)
2022-04-26

Rajono bendrojo lavinimo mokyklų dorinio ugdymo (etikos) besimokančių mokinių ir mokytojų konferencija

Kiekvienais metais, rajono etikos etikos mokytojai organizuoja konferenciją, kurios tikslas – bendradarbiauti, susipažinti, bei pasimokyti vieniems iš kitų kartu gvildenant aktualias dorovines temas. Ir šiais metais, balandžio 26 d. įvyko rajono bendrojo lavinimo mokyklų dorinio ugdymo(etikos) besimokančių mokinių ir mokytojų konferencija - tema „Mieli tėveliai, kodėl mes (ne)susišnekame?“ . Mokyklų komandos pristatė savo darbus - bendraamžių, tėvų apklausas, plakatus, pristatymus, vaidybinius siužetus ir inscenizacijas. Konferencijos viešnia – psichologė Snieguolė Cėgienė pateikė įdomių psichologinių žinių. Į „Neries“ pagrindinę mokyklą, kurioje vyko konferencija, susirinko penkių rajono mokyklų 6-7-8- klasių mokiniai: Užusalių daugiafunkcio centro, R. Samulevičiaus progimnazijos, J.Vareikio proginnazijos, „Neries“ pagrindinės, bei Lietavos pagrindinės. Mokinius paruošė mokytojos Jolita Klibavičienė, Edita Pilvinienė, Lina Trilikauskienė ir Vilma Vyčienė.


(Mokytoja Vilma Vyčienė)

Ekskursija į Vilnių

5a ir 6a klasių mokiniai balandžio 27 dieną vyko į Vilnių. Edukacinėje pamokoje „Žaislų muziejuje“ turėjome galimybę pamatyti ir išbandyti daugybę ne tik savo vaikystės, bet tėvų, senelių, prosenelių vaikystės žaislų. Grožėjomės mūsų sostinės panorama nuo Gedimino kalno, aplankėme Bernardinų sodą, Katedros aikštę, senamiesčio gatvelėmis ėjome pro Rotušės aikštę, Aušros vartus. Ekskursijos pabaigoje, pasitelkę visus 5 savo pojūčius, gudrumą, sumanumą, bandėme įminti pabėgimo kambarių mįsles.2022-04-14

,,Akademinė popietė 2022"

Balandžio 14 dieną vyko nuotolinė tarptautinė integruota gamtos, socialinių mokslų ir anglų kalbos konferencija ,,Akademinė popietė 2022", kurią organizavo Vilniaus Gabijos progimnazija. Mūsų mokyklos 8c klasės mokinė Liepa Telišauskaitė anglų kalba pristatė aštuntokų atliktą tyrimą apie transporto priemonių keliamą oro taršą Jonavoje. Rengiant pranešimą Liepą konsultavo fizikos mokytoja Violeta Knygauskienė ir anglų kalbos mokytoja Loreta Bizokienė.2022-04-20

Svečiuose Ukmergės ,,Šilo“ progimnazija

Jau antri metai bendradarbiaujame su Ukmergės ,,Šilo“ progimnazija, tad balandžio 20 d. mokykloje surengėme susitikimą su ukmergiškiais. Susitikimo metu parodėme mokyklos erdves, susipažinome su kolegomis artimiau ir kūrybiškai pristatėme vieni kitus atlikdami ,,darbą metodinėse grupėse“. Pasidžiaugėme 2021 metų bendromis veiklomis ir jau kitų mokslo metų veiklas: išvykas, integruotas pamokas, mokinių ir mokytojų renginius...
Susitikimą pratęsėme dalyvaudami edukacinėje programoje ,,Petro kastinis“.Šv. Velykoms artėjant

Artėjant Velykų šventei 10 klasės mokiniai ir mokytojos aplankė Jonavos globos namų gyventojus. Apsikeitėme pačių pagamintomis dovanomis, šiltais sveikinimo žodžiais. Sužinojome, kaip laiką leidžia globos namų bendruomenė. Mus nustebino jų kūrybingumas ir darbštumas. Gerumas ir šiluma liko visų mūsų širdyse.


(Mokytojos D. Stundžienė, I. Bereznaja, R. Žižienė)


2022-04-02

Susitikimas Graikijoje

Kovo 28 - balandžio 2 dienomis Erasmus+ projekto ,,Sea Rhapsody in Europe“ dalyvės susitiko saulėtoje Graikijoje. Į susitikimą vyko ir mokyklos projekto komanda - mokyklos direktorė V. Guščiuvienė, mokytojos D. Černiauskienė ir D. Turauskienė bei penkios 7a ir 7b klasės mokinės: Goda, Rugilė, Augustė, Gytė ir Beatričė.

2022-04-13

,,Judėk KITAIP!”

Šiltas oras kviečia daugiau laiko praleisti lauke, pakvėpuoti, pasportuoti, pajudėti. Šios progos nepraleido ir Neries pagrindinės mokyklos specialiojo skyriaus mokiniai. Dalyvavo renginyje ,,Judėk KITAIP!”. Į pagalbą pasitelkėme šiaurietiškojo ėjimo lazdas. Šiaurietiško ėjimo metu žmogus leidžia laiką gryname ore, tad atsipalaiduoja įtampa nugaroje, pečiuose ir sprande, sumažėja stresas. Šiaurietiškas ėjimas, be abejonės, pagerina laikyseną ir eiseną, sumažina sąnarių apkrovimą, pagerina fizinę būklę, suteikia žvalumo ir pasitikėjimo savimi. Mokiniai jautėsi aktyviai nusiteikę, pasikrovę puikios nuotaikos ir energijos. Svarbiausia pradedant užsiimti bet kokia fizine veikla, ji mums turi patikti, kad galėtume visapusiškai jausti teikiamą naudą tiek fiziškai, tiek psichologiškai.


(VSS Greta Raškauskienė)
2002-04-01

Tarptautinė vaikų knygos diena

Balandžio 1-ąją priešmokyklinio ugdymo grupės ir pradinių klasių mokiniai mokyklos bibliotekoje šventė tarptautinę vaikų knygos dieną. Bibliotekininkė supažindino vaikus su žymiausiu pasaulio pasakininku H. K. Andersenu, kurio gimimo diena pasirinkta šiai dienai paminėti. Buvo apdovanoti diplomais aktyviausi pradinių klasių skaitytojai. Pradinukai žaidė skaitymo skatinimo žaidimą "Užbaik pavadinimą", ketvirtokai išmėgino savo jėgas kurdami trumpas istorijas. Priešmokyklinukai klausėsi pasakos.


Velykų stebuklo belaukiant

Nors iki didžiausios pavasario šventės, Velykų, dar kelios savaitės, 5a klasės mokiniai jau ruošiasi jas sutikti. Kovo 31d. penktokai dalyvavo Jonavos krašto muziejaus edukacinėje pamokoje „Margučių raštai“. Edukatorė R. Libienė mokiniams papasakojo, kaip lietuviai laukdavo didžiausios pavasario šventės, kokių Gavėnios papročių laikėsi. Mokiniai sužinojo apie kiaušinio svarbą lietuvių gyvenime, Šv. Velykų papročius ir tradicijas. Nors dažniausiai namuose kiaušinius dažome tradiciniais iš svogūnų lukštų pagamintais dažais, edukatorė papasakojo apie kitus kiaušinių marginimo būdus.
Praktinėje užsiėmimo dalyje mokinių jau laukė pažintis su marginimo vašku meistre V.Vaškevičiene. Tautodailininkė papasakojo ir parodė, kaip vašku marginami kiaušiniai. Labai susikaupę penktokai dėliojo karšto vaško taškelius ir brūkšnelius, tuomet kiaušinis keliavo į pasirinktos spalvos dažus. Visi vaikų sukurti margučiai kitokie, ypatingi, saviti, įdomūs! Pavasario dienos vis ilgėja ir šiltėja, netruks ateiti Velykos, todėl visi 5a klasės mokiniai linki Jums linksmų, smagių ateinančių Velykų, spalvingų ir stiprių jūsų sukurtų margučių!DIDŽIUOJAMĖS!

Lietuvos rusų dramos teatro (LRDT) skelbto rašinių lietuvių ir rusų kalbomis konkurso nugalėtoja - VIKTORIJA PAPLAUSKAITĖ, 8a klasė (mokytoja J. Vorošilienė).
Prizas - spektaklio bilietai rašinio autoriui ir jo geriausiems draugams!
Sveikiname!


2022-03-24

Technologijų olimpiada ,,Kūrybos virusas 2022"

Kovo 24 d. mokykloje vyko rajoninė technologijų olimpiada ,,Kūrybos virusas 2022".
Olimpiados dalyviai pasirinktinai dirbo trijose srityse: tekstilės,mitybos ir konstrukcinių medžiagų. Mokiniai sukūrė nuostabių darbų. Dėkojame visiems dalyviams.
Sveikiname 1-3 vietų nugalėtojus, o pirmos vietos nugalėtojams linkime sėkmės kitame etape.
O kol mokiniai kūrė savo darbus, mokytojai taip pat nesėdėjo sudėję rankų, o dalyvavo epoksidinės dervos mokymuose - kūrybinėse dirbtuvėse ,,Gaminu sau" ir taip pat sukūrė nuostabių gaminių.


500 metų pirmajai knygai

Šiemet sukanka 500 metų pirmajai knygai, išspausdintai LDK teritorijoje.
Šiai sukakčiai paminėti 5-8 klasių mokiniai per dailės pamokas kūrė savo pirmąsias knygeles. Ta pačia proga mokyklos bibliotekoje vyksta seniausių turimų knygų paroda.
Projektas ,,Hanami matsuri - sakurų žiedų šventė"

1-10 klasių mokiniai dalyvavo origami sakurų lankstymo projekte ,,Hanami matsuri - sakurų žiedų šventė".
Prie projekto prisijungė 51 mokykla iš visos Lietuvos. Projektas ,,Hanami matsuri - sakurų žiedų šventė" vyksta Japonijos kultūros festivalio ,,WA", kuris yra ,,Kaunas - Europos kultūros sostinė" renginių dalis, kontekste. Projekto tikslas - ugdyti pagarbą kitų šalių kultūrai, lavinti estetikos ir grožio supratimą, būti iniciatyviu savo šalies pristatymo Europai piliečiu. Iš išlankstytų sakuros žiedų bus sukurta meninė sakuros medžio instaliacija ir pristatyta visuomenei 2022 m. balandžio 25 d. Kauno Kultūros centre, Vytauto pr. 79. Mūsų mokyklos mokiniai iš viso išlankstė 392 sakuros žiedus.

(Mokytoja R. Kersnauskaitė)


2022-03-14

Projektas ,,Žemė - mylinčio žmogaus rankose"


Ko reikia šiai iniciatyvai? Gerų darbų, atliktų puoselėjant Žemę ir jos gyvybę.
Kovo 14 d.- balandžio 14 d. vykdomos veiklos:
• Akcija „Laimingas vanduo“.
• Aplinkosauginė akcija „Rink baterijas“.
• Inkilų kėlimo akcija.
• Lokenėlių piliakalnio švarinimo darbai ir istorija.
• Mokyklos sodo ir basakojų tako įrengimo darbai.
• Išvyka į Jonavos priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą ir edukacinė veikla.
• Išvyka į Senamiesčio gimnazijos gamtos mokslų laboratoriją ir Jonavos telkinių vandens tyrimas.
Taigi, turime visą mėnesį besitęsiančią Žemės dieną, kurios metu galima dovanoti mūsų Žemei pačius gražiausius savo darbus.
Žemė – tai gamtos mums teikiamas turtas, tai vertybė, kurią turime puoselėti ir saugoti, kad ja galėtų naudotis ir džiaugtis ateities kartos.
Matematikos savaitė

Jau tapo tradicija, kad kiekvienais mokslo metais vieną savaitę skiriame matematikai.
Kovo 14 -18 dienas pasirinkome ne atsitiktinai, nes kovo 14 – oji yra skaičiaus pi gimimo diena. Per matematikos pamokas su mokiniais kalbėjome apie tai, kas yra skaičius pi, kodėl kovo 14–ąją yra švenčiama jo gimimo diena. Pertraukų metu per mokyklos radiją mokiniai galėjo išgirsti apie skaičiaus pi kilmę ir jo atsiradimo istoriją, paklausyti skaičiaus pi melodijų ir dainelių.
Kovo 15 d. (antradienį) vyko matematikos popietė aštuntų klasių mokiniams ,,Blic turnyras“. Šio turnyro nugalėtojais tapo 8c klasės mokiniai.
Kovo 16 d. 6 klasių mokinių komandoms vyko matematikos popietė ,,Jonava skaičiais”. Popietę pravedė ir parengė užduotis 8c klasės mokinė Ugnė D. Mokiniams teko  atlikti ne tik matematines užduotis, bet ir atsakyti į klausimus apie Jonavą.
Kovo 17 dieną penktų klasių mokiniai linksmai ir įdomiai praleido laiką Kahoot viktorinoje ,, Matematika linksmai“ Geriausiai sekėsi 5b kl. mokiniams: Linui, Mildai ir Herkui.
Kovo 18 dieną septintų klasių mokinių komandos suko galvas Sudoku turnyre. Geriausiai sekėsi 7b klasės komandai.


(Matematikos mokytojos)


,,STEM Discovery campaign"

Prisijungėme prie tarptautinio projekto ,,STEM Discovery campaign".
Kovo-balandžio mėn. mokykloje vykdomas integruotas IT-inžinerijos projektas
,,L. da Vinci kodas", kuriame dalyvauja 5-10 klasių mokiniai.

Plačiau
(Mokytoja N. Urbonavičienė)


Įvairiaspalviai veltinio kamuoliukai taps aktyvaus fizinio ugdymo priemone

Mūsų mokykla jau ne pirmus metus dalyvauja respublikiniame projekte „Sveikatą stiprinanti mokykla“. Išskirtinis dėmesys šio projekto veiklose skiriamas fizinio aktyvumo skatinimui, todėl 5a klasės mokiniai kartu su mokytojomis D.Balandiene ir Ž.Laurinavičiene kovo 17d. dalyvavo Jonavos krašto muziejaus edukacinėje pamokoje „Veltinio fenomenas“.
Plačiau

(Mokytoja D. Balandienė)


Integruota matematikos - geografijos pamoka ,,Mastelis"

Integruotos geografijos ir matematikos pamokos ,,Mastelis '' 6a , 6b klasių mokiniams metu mokiniai sužinojo, kas yra mastelis, kaip jis užrašomas. Naudodamiesi siūlu ir liniuote matavo Lietuvos žemėlapyje atstumus tarp miestų. Taikydami mastelį, apskaičiavo realius atstumus.


(Mokytojos D.Grinė, V.Rimkevičienė)
2022-03-17

Pristatytas KMPPMC

Kovo 17 d. mūsų mokykloje lankėsi Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro dėstytoja G. Ciukšienė. Susitikimas vyko 9–10 klasių mokiniams, kuriame buvo pristatytas KMPPMC, kuris  įkurtas 2011 m., sujungus Kauno maisto pramonės ir Kauno prekybos ir verslo mokyklas į vieną mokymo centrą. Devintokams ir dešimtokams įdomu buvo išgirsti apie mokymo programas. Mokymo centre ruošia maisto pramonės darbuotojus, konditerius, smulkaus verslo paslaugų teikėjus, elektroninės prekybos agentus, pardavėjus, smulkaus verslo organizatorius, mėsos perdirbėjus. Šiame skyriuje mokosi siekiantys pagrindinio išsilavinimo mokiniai, taip pat mokiniai, besimokantys pagal specialiąsias profesinio mokymo programas. O gal kam nors ir bus lemtingas šis susitikimas?...


(9 kl. auklėtoja E. Miliukienė)


Pamoka be vadovėlio ,,Šeimos nariai“

8a kl. rusų kalbos pamoka be vadovėlio ,,Šeimos nariai“ vyko mokyklos bibliotekoje. Radome daug knygų, kurių pavadinimuose yra paminėti šeimos nariai, įvardžiai, vertėme pavadinimus į rusų kalbą, iliustravome knygų viršelius ir kūrėme juos patys.
Vadovėlio šioje pamokoje nereikėjo...


(Rusų k. mokytoja J. Vorošilienė)


Interaktyvi paroda
„Paliesk lietuvių kalbą rankomis“

Grupė 5a, 5b ir 7b klasių mokinių su lietuvių kalbos mokytoja D.Balandiene miesto viešojoje bibliotekoje aplankė iš Lietuvių kalbos instituto atkeliavusią interaktyvią parodą „Paliesk lietuvių kalbą rankomis“.
Eksponatus mums pristatė bibliotekos kraštotyros skyriaus darbuotoja. Šią parodą sudaro interaktyvios instaliacijos ir stendai, kuriuose pateikiama informacija ne tik apie lietuvių kalbos vietą indoeuropiečių kalbų šeimoje, bet ir apie kalbos istoriją, lietuvių kalbos abėcėlę, lietuviškus žodžius pasaulio kalbose.
Mokiniai originaliais antspaudais spausdino savo vardus, sužinojo raidžių kilmę, dalijosi savo vardo istorijomis. Indoeuropiečių kalbų sode sužinojome, kuriomis kalbomis yra daugiausiai kalbančiųjų, kuriomis mažiausiai, kurios kalbos, deja, jau yra mirusios. Suradome ir Baltų kalbų medį, kuriame gyvos tik dvi – lietuvių ir latvių kalbos.
Ši paroda leido pažinti kalbą kitaip, suprasti, kaip kiekvienas galime prisidėti saugodami savo kalbą.


(Lietuvių kalbos mokytoja D.Balandienė)2022-03-10

Viktorina ,,Švęskime Laisvę"

Viktorinos "Švęskime Laisvę" akimirkos. Sveikiname nugalėtojus ir dėkojame visiems dalyvavusiems!2022-02-25

Gamtos - biologijos olimpiada (I turas)

Mokykloje vyko 5-8 klasių gamtos - biologijos olimpiada (I turas), kurioje dalyvavo 41 mokinys.
Olimpiados tikslas - puoselėti mokinių domėjimąsi gamtos mokslais bei ugdyti bendrąsias kompetencijas.
Sveikiname nugalėtojus:
5 klasė
I vieta - Milda Siliūnaitė, 5b kl.
II vieta - Livija Reinikova, 5b kl.
III vieta - Goda Bartusevičiūtė, 5a kl.

6 klasė
I vieta - Goda Bužavaitė, 6b kl.
II vieta - Geraldas Janušauskas, 6a kl.
III vieta - Kotryna Čenytė, 6a kl.

7 klasė
I vieta - Goda Vaitkevičiūtė, 7a kl.
II vieta - Luka Skebaitė, 7a kl.
III vieta - Almantas Ciekanauskas, 7b kl.

8 klasė
I vieta - Liepa Telišauskaitė, 8c kl.
II vieta - Simonas Civilka, 8c kl.
III vieta - Ugnė Damulytė, 8c kl.

2022-04-13 d. šie mokiniai nuotoliniu būdu dalyvaus rajoninėje 5-8 klasių gamtos - biologijos olimpiadoje (II turas) .
Linkime sėkmės.

(Gamtos ir fizikos mokytoja metodininkė V. Knygauskienė,
biologijos mokytoja metodininkė R. Žižienė)


Ukrainos palaikymo iniciatyva

Jonavos " Neries" pagrindinė mokykla jungiasi prie Ukrainos palaikymo iniciatyvos ir kūrė LAISVĖS APYRANKES.
DIDŽIUOJAMĖS!

STEAM (gamtos mokslų-biologijos) olimpiada

5-8 klasių mokinių STEAM ( gamtos mokslų -biologijos) olimpiados tikslas -skatinti domėtis gamtos mokslais bei gebėti juos integruoti į kitus dalykus.
I-ojo, mokyklinio STEAM olimpiados turo, kuriame dalyvavo 22 7-8 klasių mokiniai, nugalėtojai 2022-02-07 d. dalyvavo II-ame, rajoniniame olimpiados ture.
Olimpiados nugalėtojai ir prizininkai:
7 klasė
II vieta - 7a kl. mok. Goda Vaitkevičiūtė;
8 klasė
I vieta - 8c kl. mokinys. Simonas Civilka,
II vieta - 8c kl. mokinė Ugnė Damulytė,
III vieta - 8c kl. mokinė Liepa Telišauskaitė.
Sveikiname ir didžiuojamės šiais mokiniais.

8c kl. mokinys Simonas Civilka dalyvaus III-ame, respublikiniame etape.
Linkime jam sėkmės!

(Gamtos ir fizikos mokytoja metodininkė V. Knygauskienė,
biologijos mokytoja metodininkė R. Žižienė)


2022-03-04

Projektinė diena ,,Profesijų įvairovė Jonavoje"

2022 m. vasario 21 d. – kovo 4 d. mokykloje vyko ugdymo karjerai skirta projektinė veikla „Profesijų įvairovė Jonavoje“. Veikloje dalyvavo 5-10 klasių mokiniai, mokytojai, specialistai, mokinių tėvai.
Plačiau


2022-03-04

Kaziuko mugė2022-02-28


2022-03-01

Integruotas IT-etnokultūros projektas
,,Ein saulelė aplink dangų..."


(Mokytoja N. Urbonavičienė)
2022-02-24
Vasario 16–ąją pasitinkant
Plačiau

2022-02-10

Saugesnio interneto savaitė

Prisijungėme prie šalies Saugesnio interneto savaitės.
Veiklas vykdė visi mokyklos 5-10 kl. mokiniai.2022-02-10

Skani pamoka su skaitvardžiais

Vasario 10 d. 7b klasės mokiniai dalyvavo integruotoje lietuvių kalbos ir technologijų pamokoje. Mokiniai ruošėsi gaminti sausainius „Varškės skarelės“. Prieš darbus virtuvėje su lietuvių kalbos mokytoja D.Balandiene septintokai atidžiai skaitė receptą, užrašė skaitvardžius žodžiais, pakartojo matavimo vienetų santrumpas. Tuomet darbai persikėlė į virtuvę. Čia kartu su technologijų mokytoja D.Grine mokiniai iš atsineštų produktų minkė, kočiojo tešlą, ruošė, kepė, o pamokos pabaigoje ragavo sausainius. Taip skaitvardis netikėtai sujungė du iš pirmo žvilgsnio tokius skirtingus dalykus - lietuvių kalbą ir technologijas.

DIDŽIUOJAMĖS!

8b klasės mokinės Meda Kaunietytė ir Austėja Steponavičiūtė sukūrė komiksą „Europietiškas Jonavos rajonas“ ir dalyvavo respublikiniame kūrybiniame konkurse „Mūsų kalbinis kultūrinis kraštovaizdis“.
Mokinės apdovanotos organizatorių padėkomis ir prizais.(Mokytoja I. Sadzevičienė)

Vytautui Račickui - 70

Sausio mėnesį gerai žinomam vaikų rašytojui Vytautui Račickui sukako 70 metų. Ta proga 5-8 klasių mokiniai kūrė trumpus pasakojimus ir juos iliustravo.
Plačiau

2022– 01–31

Meninio skaitymo konkursas

Paskutinę sausio dieną mokykloje vyko Meninio skaitymo konkursas. Šiemet konkursas vyko hibridiniu būdu, nes 7b klasės skaitovai į renginį jungėsi iš savo namų. Iš viso konkursui įvairius lietuvių autorių kūrinius paruošė 15 mokinių iš 5 – 8 klasių. Dėkojame visiems konkurso dalyviams ir jų lietuvių kalbos mokytojoms.
Mokyklos meninio skaitymo konkurso nugalėtojai:
I vieta – Almantas Ciekanauskas, 7b klasė (mokytoja Daiva Balandienė)
II vieta – Geraldas Janušauskas, 6a klasė (mokytoja Inga Sadzevičienė)
III vieta – Evelina Tomkevičiūtė, 8c klasė (mokytoja Daiva Eimontienė)
Almantas ir Geraldas vasario mėnesį atstovaus mokyklai rajoniniame meninio skaitymo konkurse.
Linkime sėkmės!

(Mokytoja D. Balandienė)


2022-01-21

Mokykloje - sportinių kelnių diena

Sausio 21 d. mokykloje įvyko tarptautinė sportinių kelnių diena! Mokiniai į mokyklą atvyko apsirengę sportiškai. Laikas mokykloje buvo praleistas linksmai ir aktyviai!DIDŽIUOJAMĖS!2022-01-13
Sausio 13 d. mokinių (seniūnų) taryba organizavo ir pravedė viktoriną, skirtą paminėti Laisvės gynėjų dieną. Tai ypatinga diena Lietuvai, nes ji suteikia galimybę didžiuotis Lietuvos praeitimi ir tikėti jos ateitimi. Bent trumpam sustokite, prisiminkime ir pagerbkime tuos, kurie kovojo už mūsų šalies laisvę. Su Laisvės gynėjų diena!Registracija į viktoriną

Įdomios geografijos pamokos

6 kl. mokiniai geografijos pamokoje tapo įvairių reiškinių ,,ekspertais", jaunaisiais geologais. Dirbdami grupėmis ir individualiai, mokiniai atliko keletą nesudėtingų bandymų: ,,Kunkuliuojantis ugnikalnis", ,,Kalnai raukšlėjasi", ,,Žemės drebėjimas".

(Mokytoja D. Grinė)


Mūsų kalėdinė eglutė miesto kalėdinių eglučių miestelyje

Pasaulyje nėra kito tokio konditerinio kepinio, kuris labiau simbolizuotų Kalėdas nei meduoliai, todėl belaukiant gražiausių metų švenčių technologijų pamokose kvepėjo kepamais meduoliais ir kūčiukais!


(Mok. Dainora Grinė)
2021-12-20 18.00 val.2021-12-17

Mokykloje vyko 5-8 klasių matematikos olimpiada

Gruodžio 17 dieną Jonavos ,,Neries" pagrindinėje mokykloje vyko 5-8 klasių matematikos olimpiada,
kurioje dalyvavo 30 pačių gudriausių matematikų iš visų klasių.
Sveikiname mokyklinės matematikos olimpiados prizininkus:
Grinevičiūtę Ugnę (5b),
Laurinavičių Liną (5b),
Ignatavičių Luką (5b),

Eismontą Arną (6a),
Bužavaitę Godą (6b),
Jakimavičių Vėją (6b),

Ciekanauską Almantą (7b),
Prišmantą Nojų (7a),
Mieliauskaitę Godą (7b),

Jasinevičių Norbetą (8c),
Civilką Simoną (8c),
Telišauskaitę Liepą (8c).

Linkime nugalėtojams sėkmės ir laimėjimų rajoninėje matematikos olimpiadoje!(Matematikos mokytojos Dalė Prochorovienė, Edita Miliukienė, Vilija Rimkevičienė)


„Baltų literatūros savaitė“

Rugsėjo pabaigoje Jonavos „Neries“ pagrindinėje mokykloje vyko projektas „Baltų literatūros savaitė“. Savaitės metu buvo pristatomi projektiniai darbai, vedamos pamokos, kuriuose moksleiviai susipažino su latvių literatūra, domėjosi Latvijos kultūra, istorija ir t.t. Prieš pat šv. Kalėdas mokykla gavo keletą naujų ir labai įdomių knygų, kurių dėka moksleiviai geriau pažins kaimyninę šalį – Latviją.
Dėkojame projekto organizatoriams, partneriams bei rėmėjams už gerą projektą bei puikias dovanas.

Projekto organizatoriai:
Jonavos rajono Žeimių mokykla-daugiafunkcis centras:
https://www.zeimiai.jonava.lm.lt/naujas/
Jonavos rajono mokyklų bibliotekų metodinis būrelis: https://www.bibliotekos.jonava.lm.lt

Projekto partneriai:
Vytauto Didžiojo universitetas: https://www.vdu.lt/lt/
Latvijos Respublikos ambasada Lietuvoje: https://www.mfa.gov.lv/vilnius/aktualitates
Lietuvos Respublikos ambasada Latvijoje: https://lv.mfa.lt/
Jonavos rajono savivaldybė: https://www.jonava.lt/pradzia
Latvijos Nacionalinis kino centras: http://nkc.gov.lv/
Lietuvos kino centras: http://www.lkc.lt/

Projektą remia:
„Kavos Draugas“: https://www.kavosdraugas.lt/
„RTTAX“: https://rttax.com/lt/
„Baltic Logistic Solutions“: https://www.bls.lt/
„Power Sport“: https://www.powersport.lt/lt/
„Save24“: https://www.save24.lt/
„Glasseson“: https://glasseson.lt/
„Sapiegos klinika“: https://www.sapiegosklinika.lt/
„Šefo receptai“: https://www.seforeceptai.lt/


2021-12-03

Fizinis judėjimas ir sveika gyvensena šiuo metu yra neatsiejama gyvenimo dalis.  Tie, kas nenori leisti laiko sporto salėje, renkasi kitokius aktyvaus judėjimo būdus: vaikščiojimą, bėgimą, ėjimą su šiaurietiškomis lazdomis arba šokius. Puikus to pavyzdys šokiai – Zumba.
Jonavos Neries pagrindinės mokyklos 7-8 klasių mokiniai, Lapkričio 16 ir Gruodžio 3 dienomis turėjo progą patys išbandyti savo jėgas šokių aikštelėje. Zumba, tai smagi, mankštą ir šokį derinanti treniruotė, skirta širdies veiklai gerinti, raumenims stiprinti, kūno svoriui subalansuoti.
Tikime, kad įvairūs aktyvaus judėjimo būdai paskatins mūsų jaunimą daugiau judėti, rūpintis savo sveikata, bei turėti gerą nuotaiką draugų būryje!
Projektas Nr. LT03-1-SAM-K01-007 „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų modelio plėtra Jonavos rajono savivaldybėje“ finansuojamas Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis.


(Greta Raškauskienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė)


DIDŽIUOJAMĖS!

Sveikiname tarptautinio projekto ,,Jausmų sumuštinis” I vietos laimėtoją 7c klasės mokinę Eitvydę Pakalniškytę ir jos mokytoją Rasą Kersnauskaitę!2021-12-07

Edukacinė išvyka
„Mokslas, menas, iliuzija – vaizduotės galia”

Gruodžio 7 d. 6b kl. mokiniai turiningai praleido laiką kalėdiniame Vilniuje – Iliuzijų muziejuje susipažino su fizikos, optikos, meno išradimų ir iliuzijų eksponatais, išbandė įvairius prietaisus, lavino komandinės veiklos ir loginio mąstymo įgūdžius Pabėgimo kambariuose.

(Klasės vadovė D.Eimontienė)


Kalėdinė mokinių
IT kūrybinių darbų mugėKonkursų nugalėtojai:
Kompiuterinė grafika -
Miglė Chvatovaitė, 5 kl.
Milda Siliūnaitė, 5 kl.
Karina Šipavičiūtė, 6 kl.

Projektavimas -
Adas Čekanavičius, 6 kl.

Robotika -
Kajus Šuopys, 6 kl.
Linas Laurinavičius, 5 kl.

Problemų sprendimas -
Kajus Šuopys, 6 kl.
Kamilė Šuopytė, 6 kl.

Pagilintas pateikčių rengimas -
Goda Gavrilovaitė, 8 kl.

Geografijos pamoka be vadovėlio

6a klasės geografijos pamoka be vadovėlio vyko mokyklos uolienų ir mineralų muziejuje. Mokiniai sužinojo kuo mineralai skiriasi nuo uolienų, kaip skirstomos uolienos, kas yra fosilijos, susipažino su Lietuvos geologine raida ir Lietuvoje esančiais geotopais.

(Mokytoja Dainora Grinė)


Džiugus laukimas

Džiugus laukimas. Prasidėjus adventui, "Neries" pagrindinėje mokykloje buvo uždegta pirmoji Advento žvakė. Mokinių širdyse sužibo daug pasiryžimų ir noro gerumu dalintis.


2022-12-01

Rusų kalbos pamoka be vadovėlio

Gruodžio 1 d. 7b kl. mokiniams rusų k. pamoka be vadovėlio yko ne klasėje, o mokyklos erdvėse. Kiekvienas mokinys pasinaudodamas pamokų metu įgytomis žiniomis turėjo įveikti nedidelius atstumus nurodytomis kryptimis, o maršruto pabaigoje rasti siurprizus. Pasivaikščiojimas po mokyklą tikrai buvo naudingas: pakartojome frazes, ,,atradome“ naujas mokyklos erdves.

(Mokytoja J. Vorošilienė)


Atverta aktyvaus poilsio salė!


video
2022-11-26

Penktokų krikštynos

,,Penktokų krikštynos" alsavo olimpine dvasia - penktokai varžėsi "žirginio sporto, teniso, krepšinio,lengvosios ir sunkiosios atletikos" rungtyse. Palaikomi klasių vadovių ir sirgalių, 5a ir 5b klasių mokiniai sėkmingai pasiekė olimpinį krikštynų finišą ir tapo pilnateisiais mokyklos bendruomenės nariais.


Skelbiamas patalpų nuomos konkursas

Jonavos „Neries“ pagrindinė mokykla skelbia 99,43 kv. m bendro ploto negyvenamųjų patalpų, esančių Vasario 16-osios g. 31, Jonava, nuomos konkursą.
Nuomojamų patalpų naudojimo paskirtis – švietimo, ugdymo, administravimo, biuro paslaugų vykdymui.
Patalpų paskirties keitimas negalimas. Pradinis nuompinigių dydis – 160,00 Eur per mėnesį.
Laimėtoju pripažįstamas didžiausią nuompinigių dydį pasiūlęs konkurso dalyvis.
Plačiau


2021-11-24

,,Džiaugtis širdimi"

Lapkričio 24 d. Jonavos ,,Neries"pagrindinės mokyklos 6 ir 7 klasių mokiniai susitiko su Žeimių parapijos klebonu kun. R.Gurkšniu. Kunigas drąsino atrasti gyvenimo džiaugsmą per Dėkojimą, Tikėjimą ir Laiminimą (dalintis gerumu). Tegul ateinantis adventas įkvepia tikėjimui, vilčiai ir meilei.

(V. Tamelienė)


2021-11-26

Penktokų krikštynos

Lapkričio 26 d. vykusios „Penktokų krikštynos” alsavo olimpine dvasia – penktokai varžėsi „žirginio sporto, teniso, krepšinio, lengvosios ir sunkiosios atletikos” rungtyse. Palaikomi klasių vadovių ir sirgalių, 5a ir 5b klasių mokiniai sėkmingai pasiekė olimpinių krikštynų finišą ir tapo pilnateisiais mokyklos bendruomenės nariais.


2021-11

Tarptautiniame projekte CSEdWeek

Lapkričio mėnesį 5-6 kl. mokiniai dalyvavo tarptautiniame projekte Computer Science Education Week. Mokiniai programavo su ,,Code", sprendė ,,Bebro" užduotis, atliko ,,Informatika be kompiuterio" užduotis, norintieji dalyvavo respublikiniame IT ,,Bebro" konkurse.

(N. Urbonavičienė)


2021-11-24

Susitikimas su IT mokslų daktaru iš Prancūzijos Jean Christophe

Mokykloje įvyko susitikimas su IT mokslų daktaru iš Prancūzijos Jean Christophe, tarptautinio Kengūros konkurso įkūrėjo sūnumi. Jis rašo knygas, kuria klausimus ir vykdo kitą veiklą, susijusią su Kengūros konkursu. Konkursas Kengūra buvo pradėtas prieš 32 metus. Šiuo metu šiame konkurse dalyvauja apie 80 šalių, apie 6 mln.vaikų, tarp jų ir mūsų mokyklos mokiniai.2021-11-20

Mobilusis susitikimas Ispanijoje

Šių metų lapkričio 15-20 dienomis mūsų mokyklos Erasmus + projekto „Sea Rhapsody in Europe“ komanda, vadovaujama projekto koordinatorės anglų k. mokytojos Danguolės Černiauskienės kartu su anglų k. mokytoja Loreta Bizokiene bei keturiomis 8c klasės mokinėmis Beata, Auguste, Ugne ir Liepa dalyvavo Ispanijoje, Pia de Gandia mokykloje, kur įvyko pirmasis mobilusis dalyvių susitikimas. Komandos iš Lietuvos, Graikijos, Kroatijos, Portugalijos ir Italijos susitiko Gandijos mieste. Svečius priėmė gausi šeimininkų ispanų komanda. Visos šalys partnerės pristatė savo kraštą, miestą bei mokyklą. Šio mobilumo metu moksleiviai daug diskutavo, aptarė veiklas bei projekto galimybes, mokėsi dirbti komandose, dalyvavo įvairiose kūrybinėse dirbtuvėse (iliustravo marškinėlius jūros tema, mokėsi tradicinių ispanų šokių, dalyvavo orientacinėse varžybose).Vizito metu projekto dalyviai susipažino su Gandijos miestu, apsilankė kunigaikščio Bordžijos rūmuose bei nacionaliniame parke. Miesto valdžia pakvietė projekto dalyvius į priėmimą miesto rotušėje. Susitikimo metu buvo aptartos būsimos projekto veiklos ir suderintos mobilumų datos. Visi dalyviai buvo sužavėti i spanų svetingumu ir nuoširdumu. Projektas „Sea Rhapsody in Europe“ jau atsisveikino su nuostabiąja Ispanija. Laukia antras susitikimas saulėtoje Graikijoje.


(D. Černiauskienė)


2021-11-18

Tolerancijos diena mokykloje

Mokykloje mokykloje pastatytas ...miestas. Taip buvo įgyvendinta 2021 metų Tolerancijos dienos idėja – Tolerancijos miestas. Mokiniai pamokose kalbėjo apie toleranciją mokykloje, mūsų mieste Jonavoje, mūsų šalyje. Diskutavo apie žmonių tarpusavio santykius, tolerancijos/netolerancijos atvejus. Klasės valandų metu, visos klasės projektavo ir statė namus, kurie kaip ir žmonės - tokie skirtingi...2021-11-12

Tarptautinė vaikų draugystės iniciatyva
,,Matau tave 2021“

Lapkričio 12 d. mūsų mokyklos 5 klasės mokiniai su šokių mokytoja Dovile prisijungė prie Tarptautinės vaikų draugystės iniciatyvos ,, Matau tave 2021“ ir kviečia visus prisijungti lapkričio 19 d. 13 val. šokti kartu su visa Europa per LRT televiziją.2021-11-12

Ekskursija į Šiaulius

Saulėtą lapkričio 12 d. 6a klasės mokiniai traukiniu išvyko į Šiaulius. Ekskursijoje po Šiaulių miestą mokiniai susipažino su miesto istorija, dalyvavo edukacijoje ,,Šokolado kelias". Šokolado muziejuje susipažino su beveik keturių tūkstančių metų šokolado istorija. Šokolado dirbtuvėlėse trumpam tapo šokolado meistrais ir iš skirtingų rūšių šokolado, įvairių ingredientų gamino šokoladinius skanumynus. Puikiai nusiteikę, visi traukiniu grįžo į Jonavą.


(Mokytoja D. Grinė)


Mokinių rudens atostogos


nuo lapkričio 3 d. iki lapkričio 9 d.
Į mokyklą reikia sugrįžti lapkričio 10d.
Smagių ir saugių atostogų!

Viešnagė Ukmergės „Šilo” progimnazijoje


2021-11-03

Lapkričio 3 d. grupė mūsų mokyklos mokytojų ir specialistų apsilankė Ukmergės „Šilo” progimnazijoje. Buvo smagu pabendrauti su kolegomis, sutikti bendraminčių, apžiūrėti modernias klases, pasimėgauti jaukia ir svetinga progimnazijos aplinka. Mūsų mokyklų draugystė tęsiasi!


Lietuvos Tūkstantmečio vaikų projekte

Šių metų spalio mėnesį, 8c klasės mokinė Liepa Telišauskaitė jau 4 kartą dalyvavo Lietuvos Tūkstantmečio vaikų projekte. Ją palaikė šauniosios 8c klasės mokinių palaikymo komanda. Kaip sekėsi Liepai stebėkite jau lapkričio 14 dieną.


2021-10-19

Orientacinis žygis „Ar pažįsti Jonavą”

Spalio 19 d. 6b klasės mokiniai dalyvavo orientaciniame žygyje „Ar pažįsti Jonavą – vietos, asmenybės, ženklai”. Žygio metu šeštokai aplankė buvusią sinagogą, šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčios rūsius, Krašto muziejų, apžiūrėjo žymių Jonavos krašto žmonių skulptūras, klausėsi įdomių Krašto muziejaus gidės Giedrės pasakojimų apie miesto įkūrimą, Kosakovskių giminės istoriją, architektūros paminklų reikšmę ir paskirtį. Žygiuodami mokiniai atliko įvairias užduotis: atsakinėjo į gidės klausimus, žymėjosi gatvių, objektų, skulptūrų pavadinimus, sprendė aritmetinius uždavinius, fiksavo nueitus žingsnius. Žygio pabaigoje mokiniai apžiūrėjo modernių Šviesos paveikslų ekspoziciją Kultūros centre. Dabar į klausimą „Ar pažįsti Jonavą?” šeštokai atsakys „Taip, pažįstu geriau!”


(Mokytojos Daiva Eimontienė, Vilija Rimkevičienė)


2021-10-15

Vitaminų pertraukos

Spalio mėnesį 6b klasės mokiniai dalyvavo klasės sveikos mitybos akcijoje „Vitaminų pertraukos”. Pertraukų metu mokiniai ragavo sodo gėrybių – obuolių, kriaušių, obuolių sulčių. Klasės valandos metu mokiniai sužinojo apie obuolių ir kriaušių maistingąsias savybes ir jų naudą organizmui. Dėkojame klasės mokinių tėveliams, padovanojusiems sodo gėrybių. Buvo labai skanu!

(Klasės auklėtoja D. Eimontienė)


2021-10-14

2021-10-08

Pasaulinė psichikos sveikatos diena

Paminėjome Pasaulinę psichikos sveikatos dieną, kuri minima spalio 10 d.
Pasaulinė psichikos sveikatos diena – tai puiki proga prisiminti, kad ne kas kitas, o tokie paprasti dalykai kaip gera nuotaika, fizinis aktyvumas, bendravimas su draugais, sugebėjimas mylėti, dirbti, žaisti, ilsėtis padeda stiprinti psichinę sveikatą t.y. įveikti įtampą, be baimės susidoroti su iškylančiomis problemomis.

(Snieguolė Cėgienė)


2021-10-05

Su mokytojų diena!Inžinerijos savaitė

Tradiciškai rugsėjo pabaigoje mokykloje vyksta Inžinerijos savaitė.
Įvairių projektų ir kūrybinių darbų metu 5-10 kl. mokiniai skatinami kurti, konstruoti, tyrinėti, eksperimentuoti.


Plačiau
(IT, matematikos ir gamtos mokytojos)


2021-10-01

Akcija #Beactive - judėk šokio ritmu'2021

Spalio 1d. mokyklos mokiniai dalyvavo akcijoje #Beactive - judėk šokio ritmu'2021


(Mokytoja D.Bareikaitė)

SPALIO MĖNESĮ:

01 d. Akcija ,,Nusišypsok” skirta paminėti Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną ir šypsenos
01 d. Renginys Pasaulinei gyvūnų dienai paminėti.
04 d.Baltų kalbos savaitei- ,,Get to know Latvia" 2 kl.
05 d. Mokytojų diena
1 sav. Tau, Mokytojau. Rudens papuošalų kolekcijos paroda.
1 sav. Beaktyve ,,Judėk šokio ritmu 2021“
1-2-3 sav. Projekto „Atraski Jonavą iš naujo“ veiklos
09 d. Renginys „Pasaulinei psichikos sveikatos dienai“
2 sav. Jonavos teatro edukacinis projektas „Lygybės medis“.
2 sav. KINGS olimpiada 2-4 kl.
15 d. 5 b kl. išvyka į Birštoną
15 d. Saldžiausia diena
3 sav. Inžinerijos projektų paroda
18-24 d. Vokiečių k. savaitės renginiai
3-4 sav. 5-6 kl. berniukų kvadrato varžybos.
3 sav. 1,3 kl. tėvų susirinkimai
26 d. Edukacija,,Autentiškos Vėlinių tradicijos“- 1 kl. Krašto muziejuje
29 d. Helovynas
Penktokų krikštynos
4 sav. Mokyklinė matematikos 5-8 klasių mokinių olimpiada
4 sav. 5-10 kl. mokinių nuotraukų paroda ,,Ruduo Jonavoje“.
Visą mėn. SUP mokinių piešinių paroda Spec. pedagogo kab.
Visą mėnesį Sveikos mitybos akcija ,,Vitaminų pertraukos”
Visą mėn. 5-6 kl. konkursas ,,10000 žingsnių - vieni juokai“.
Visą mėn. Respublikinis projektas ,,Olimpinis mėnuo“


2021-10-01

Akcija ,,Nusišypsok"

Mokykla dalyvavo akcijoje ,,Nusišypsok", skirtoje paminėti tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną ir tarptautinę šypsenos dieną.


(M(S)T ir mokytoja D. Grinė)
2021-09-28

DIDŽIUOJAMĖS!

Sveikiname 8c klasės komandą, laimėjusią
I vietą rajoninėje viktorinoje ,,Kalbos atveria duris”!
2021-09-22

Projektinė diena ,,Judėk tvariai - būk sveikas“

Europos judumo savaitė yra didžiausia tvaraus judėjimo kampanija pasaulyje. Jos renginiai kasmet vyksta rugsėjo 16–22 dienomis. 2021 m. Europos judumo savaitės tema „Saugus ir sveikas tvariai judėdamas“. Šia tema siekiama pabrėžti neteršiančio transporto prieinamumą, skatinti visuomenę išbandyti automobilio alternatyvas ir puoselėti sveiką gyvenseną. Rugsėjo 22d. mokykloje vyko projektinė diena  „ Judėk tvariai – išlik sveikas“ , kurios metu mokiniai  įveikė kliūčių ruožą bei 3000 - 5000 žingsnių maršrutus.


2021-09-24

Akcija ,,Labas"

Rugsėjo 20-24 dienomis visi bendruomenės nariai kviečiami būti mandagiais ir prisiminti sveikinimosi etiketą.

DĖMESIO
Penktų kl. mokinių tėvų susirinkimas

Rugsėjo 23 d. Didžiojoje salėje įvyks penktų kl. mokinių tėvų susirinkimai:
18.00 val. 5a kl.
18.30 val. 5b kl.

RUGSĖJO MĖNESĮ:

7 d. Pirmokų pažintis su mokyklos biblioteka

13-30 d. Akcija beglobiams gyvūnams

15 d. Edukacija pirmokams „Saugus elgesys gatvėje“

17 d. Edukacinė veikla 2 kl. mokiniams „Medžio kultūra“ (Kultūros pasas

22 d. Akcija „Visa Lietuva šoka“ (1-4 kl. mokiniams)

24 d. Popietė priešmokyklinukams, skirta Europos kalbų dienai paminėti

28 d. Renginys Europos kalbų dienai paminėti: rajoninė Europos kalbų dienos viktorina

3-4 sav. Respublikinė virtuali kūrybinių darbų paroda „Mano skaičius“ (Dalyviai - būrelio „Esu ypatingas, nes...“ nariai)

4 sav. Projektinė diena ,,Judėk tvariai- būk sveikas“

4 sav. Inžinerijos savaitė

4 sav. Ugdymo karjerai renginys su Jonavos socialinių paslaugų centro direktore V. Demidenko 4 kl. mokiniams

4 sav. Pamoka be vadovėlio ,,What does it mean to have a friend?“ (8a kl. mokiniams)2021-09-16

,,Judėk tvariai, išlik sveikas!“

Tokiu šūkiu prasideda šių metų Europos judumo savaitė, kuri vyksta 09-16 iki 09-22 dienomis. Prie šios iniciatyvos jungiasi ir Jonavos ,,Neries“ pagrindinė mokykla, kuri skatina mokyklos bendruomenę judėti, būti aktyviais, rūpintis savo sveikata ir žinoma dalyvaujant įvairiose veiklose nepamiršti geros nuotaikos. Rugsėjo 22 d. yra ,,Diena be automobilio“ – todėl prašysime bendruomenės narius atvykti kuo įvairesniais būdais tai gali būti: dviratis, paspirtukas, riedlentė, ėjimas pėstute arba kiti būdai, kuriuos patys sugalvosite. Aktyvus judėjimas – tiesiausias kelias į gerą fizinę formą ir emocinę savijautą.
(Visuomenės sveikatos specialistė Greta Raškauskienė)

Kol dar rudens orai leidžia būti lauke, mūsų mokykla nepraleidžia progos išnaudoti kiekvieną akimirką. Kaip svarbu judėti, būti fiziškai aktyviais, nepamiršti sporto teikiamo džiaugsmo ir naudos. Mokyklos mokiniai ir pedagogai išbandė naują būdą judėti su šiaurietiškomis lazdomis ir pasijausti tikrais profesionalais stengiantis, kad viso kūno raumenys būtų išjudinti. Įprastai žingsniuojant dirba tik 40 proc. visų kūno raumenų, o naudojant šiaurietiškojo ėjimo lazdas – 90 proc. Šiaurietiško ėjimo metu žmogus leidžia laiką gryname ore, tad atsipalaiduoja po dienos atsiradusi įtampa nugaroje, pečiuose ir kaklo srityje, sumažėja stresas, todėl tai puikiai tinkanti priemonė daug laiko praleidžiantiems sėdint. Šiaurietiškas ėjimas, be abejonės, pagerina laikyseną ir eiseną, sumažina sąnarių apkrovimą, pagerina fizinę būklę. Šis kitoks judėjimo būdas buvo nauja patirtis ir ,,Neries“ pagrindinės mokyklos specialiojo skyriaus mokiniams. Tai puikiai padėjo lavinti jų motorinius įgūdžius. Kartais naujovių išbandymas gali būti ir ilgalaikio pomėgio atradimas.
(Visuomenės sveikatos specialistė Greta Raškauskienė)


Informuojame,

kad naujas mokyklines uniformas bus galima užsisakyti
rugsėjo 9 d. (ketvirtadienį) nuo 17.00 iki 18.00 val. mokykloje, 1a.
Pradinė įmoka 15 eurų.

Rugsėjo pirmosios šventė

9.30 val. mokyklos kieme iškilminga mokslo metų pradžia priešmokyklinukams, 1, 5a, 5b kl. mokiniams.
10.00 val. klasių valandos klasėse/ kabinetuose 2, 3, 4, 6a, 6b, 9-10 kl. mokiniams.
10.30 val. klasių valandos klasėse/ kabinetuose 7-8 kl. mokiniams.