NAUJIENOS2020-2021 m. m.2021-06-22
Mokytojų gerosios patirties konfer encija ,,Pamokos, sėkmės, iššūkiai"
Birželio 22 d. vyko Respublikinė bendrojo lavinimo mokyklų mokytojų gerosios patirties sklaidos konferencija ,,Pamokos, iššūkiai, sėkmės“. Konferenciją organizavo Jonavos „Neries“ pagrindinės mokyklos Metodinė taryba (pirmininkė V. Rimkevičienė). Tai tradicinė veikla, kuri pradėta 2011 metais. Jos tikslas – pasidalinti gerąja patirtimi. Šiais metais konferencija buvo kitokia, nes vyko nuotoliniu būdu ir joje dalyvavo Ukmergės „Šilo“ progimnazijos bendruomenė. Mokyklos bendradarbiauja dvejus metus. Pranešimus rengė ir skaitė abiejų mokyklų pedagogai.
Konferencijos dalyvius pasveikino Jonavos „Neries“ pagrindinės mokyklos direktorė V. Guščiuvienė ir Ukmergės „Šilo“ progimnazijos direktorius D. Kaplūnas. Jie priminė, kad mokytojai – neišsenkantys energijos šaltiniai, ir akcentavo, kad dalijimasis gerąja patirtimi augina mokyklų draugystę ir pedagogų profesionalumą.
Konferenciją vedė lietuvių k. mokytoja Inga Sadzevičienė.
Mokytojai aptarė priemones (elektronines mokymosi aplinkas, programas, įrankius), aktyvius mokymosi metodus (kūrybinius iššūkius, interviu, dainas, projektines veiklas, komandinį darbą ir kt.), kuriuos naudojant buvo organizuojamas sėkmingas patyriminis ir įtraukusis mokymas(is), pavyko sudominti ir motyvuoti mokinius. Pasidžiaugta įvairių gebėjimų mokinių pasiekimais, sukurtomis edukacinėmis erdvėmis, integruotomis veiklomis, kurių metu supažindinama su Jonavos miesto istorija, ugdoma meilė gimtajam kraštui (Jonavos „Neries“ pagrindinėje mokykloje vykdomas projektas „Atraski Jonavą iš naujo“). Mokyklų pedagogai dalinosi, su kokiais iššūkiais susidūrė dirbdami nuotoliniu būdu, kaip juos sekėsi įveikti.
Konferencijos pabaigoje mokyklų vadovai padėkojo ir pasidžiaugė pozityviais pranešimais juos įvertindami aukščiausiu balu. Mokytojai apibendrino, kad išgirsta ir pamatyta informacija buvo įdomi ir naudinga, skatinanti išbandyti naujus dalykus.
(Inga Sadzevičienė)


2021-06
Vasarą pasitinkant
Mokslo metus mokiniai užbaigė smagiomis iškylomis, orientaciniais žaidimais, išmaniomis edukacijomis.

2021-06-14
Pilietinė iniciatyva ,,Gyvybės medis", skirta Gedulo ir vilties dienai paminėti

,,Pamiršti - nevalia" tokia buvo šiandienos istorijos ir etikos, anglų ir dailės ir kitų pamokų tema. Mokytojai organizavo netradicines pamokas skirtas "Gedulo ir vilties" dienai paminėti. Projekto ,,Atraski Jonavą iš naujo" komandos nariai, kartu su mokiniais dalyvavo iškilmingame minėjime, vykusiame Jonavos geležinkelio stotyje. Mokiniai skaitė Jonavos krašto tremtinių pavardes, o vėliau padovanojo pačių pagamintus atvirukus minėjime dalyvavusiems tremtiniams. Malonu buvo išgirsti jautrius padėkos žodžius iš Jonavos tremtinių skyriaus vadovės Irenos Tamoševičienės lūpų. Tikime, kad ši istorijos pamoka mokiniams padėjo suprasti, kaip svarbu ne tik žinoti , bet ir pajausti istorijos paslaptis...2021-06-10

Ugdymo karjerai diena „Šok į tėvų klumpes“
Pamokų metu, kurias vedė mokinių tėveliai, mokiniai susipažino su įvairiomis profesijomis. Mokiniai išbandė jėgas Profesijų viktorinose, konkursuose. Buvo įdomu ir naudinga.
(Ugdymo karjerai grupė)


2021-06-09
,,Geriausias būdas išlaikyti draugystę – dalytis mintimis apie savo darbus. Žmones labiausiai suartina veikla.“ (J.W. Getė)
Šių metų birželio 9 d. Jonavos ,,Neries“ pagrindinės mokyklos bendruomenė organizavo teletiltą su Ukmergės ,,Šilo“ progimnazija. Mokyklų vadovai V. Guščiuvienė ir D. Kaplūnas pakvietė virtuliai pasisvečiuoti mokyklose, mokytojai pristatė savo veiklas, pasidžiaugė atnaujintomis erdvėmis, vykstančiais projektais. Šiais mokslo metais jau įvyko nuotoliniai abiejų mokyklų mokinių tarybų susitikimai, bendri vaiko gerovės komisijų renginiai, o praėjusiais metais - bendra IT projektų paroda-pristatymas.
Susitikimo pabaigoje tikybos mokytoja V. Tamelienė pakvietė visus reflektuoti su smagaus internetinio įrankio SLIDO pagalba. Mokytojai atsakė į klausimus - kas sieja Nerį ir Šilą, o taip pat siuntė linkėjimus vasarai... Nors renginys buvo nuotolinis, tačiau visus lydėjo gera nuotaika. Džiaugiamės šiuo nuoširdžiu jau antrus metus besitęsiančiu bendradarbiavimu. Tokių susitikimų metu mokomės vieni iš kitų, įgyjame įvairesnės patirties.
2021-06-04

Birželio 4 dieną įvyko septintasis Erasmus+ projekto „ Sea Rhapsody in Europe“ šalių partnerių susitikimas, kuriame dalyvavo ir mokytojai, ir mokiniai. 6 šalys pristatė savo kūrybinius darbus apie jūrą. Projekto dalyviai dainavo ir iliustravo dainas, kūrė choreografijas, rengė pristatymus, demonstravo sukurtus filmukus, ir netgi surengė šešių šalių Euroviziją. Ypač smagu buvo išgirsti, kaip kitų šalių moksleiviai atlieka lietuvišką dainą „ Gintarai“. Ne vienam dalyviui ir ašara nuriedėjo.DIDŽIUOJAMĖS!
Birželio 3 d. vyko rajoninė dorinio ugdymo (tikybos) viktorina ,,Džiaugsmas tikėti''.
3 vietą užėmė 5b klasės mokinys Dovydas Chvatovas.
Džiaugiamės visais dalyvavusiais. Tegu tikėjimas kasdienybėje teikia džiaugsmą!
2021-06-03
Mokykloje lankėsi Švietimo, mokslo ir sporto ministrėKą mena Gedimino prospektas?

8b klasės mokiniai, pasinaudodami kultūros paso programa, nuotoliniu būdu keliavo Gedimino prospektu. Edukacinės programos metu sužinojome apie Williamą Hastie, kuris prieš du šimtus metų suprojektavo šį pirmąjį miesto prospektą, apie paminklus ir vardus keitusias V. Kudirkos ir Lukiškių aikštes. Išgirdome apie bankų, teatrų, kino teatrų metamorfozes, sužinojome apie dingusias ir vėl atsiradusias skulptūras, pamatėme skulptūrą nulietą iš monetų.
Klasės auklėtoja E. Miliukienė


Birželio 1 d. mokyklos būrelio „Esu ypatingas, nes...“ nariai ir karantino metu mokykloje besimokantys mokiniai, prisijungę prie Tarptautinės vaikų gynimo dienos proga organizuojamos respublikinės akcijos "Vaikų gildijos žiedai", papuošė mokyklos kiemą pačių gamintomis gėlėmis.


3 klasės mokiniai baigė ankstyvosios prevencijos programą ,,Įveikiame kartu". Dalyvaudami programoje vaikai mokėsi susivokti savo jausmuose, įžvelgti sunkius jausmus sukėlusias priežastis, savarankiškai rasti išeitis kebliose situacijose, neužsisklęsti savyje, ieškoti pagalbos, vis daugiau problemų gebėti įveikti savo jėgomis.
1 klasės mokiniai baigė tarptautinę socialinių įgūdžių ugdymo programą "Zipio draugai". Vaikai mokėsi įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius, kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti, empatijos.
(Socialinė pedagogė A. Skirmantienė)BIRŽELIO MĖNESĮ:

1 d. Akcija „Laimingų vaikų pieva“ tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti.

1-14 d. Pilietinė iniciatyva ,,Gyvybės medis", skirta Gedulo ir vilties dienai paminėti.

1-14 d. Projektas ,,Atraski Jonavą iš naujo".

4 d. 7-asis Erasmus + projekto " Sea Rhapsody in Europe" visų šalių partnerių susitikimas( mokytojai ir mokiniai), skirtas šių metų veiklų pristatymui ir apibendrinimui.

2-8 d. Nuotoliniai edukaciniai užsiėmimai:
,,(Iš)gyventi tremtyje"
,,Lietuvių duona"
,,Tautodailės rekordai"

3-10 d. Ugdymo karjerai veiklos 5- 10 kl.:
Kauno jaunimo užimtumo skyriaus vyriausios specialistės nuotolinės edukacijos.
Ugdymo karjerai diena „Šok į tėvų klumpes“.
„Mano stipriosios savybės. Pasimatuok profesiją“.

2-16 d. Edukacinės veiklos Samulevičių sod. muziejuje:
„Veltinio fenomenas: tradicija ir dabartis“.
„Medžio kultūra“.
„Etninio tapatumo ženklai kasdienybėje“.

11 d. 1-3 kl. mokslo metų užbaigimo popietė.

14 d. Pradinio ugdymo baigimo pažymėjimų įteikimo šventė.

3 sav. Atsisveikinimas su dešimtokais.

15 d. Seminaras mokytojams ,,Pasirūpinimas savimi. Sekinančios ir pakraunančios veiklos. Tvirtabūdiško elgesio formavimas".

22 d. Respublikinė mokytojų gerosios patirties konferencija ,,Pamokos, sėkmės, iššūkiai".

Visą mėn. Virtuali 6 kl. mokinių kūrybinių darbų paroda "Paukščiai".

2021-05
Projektas ,,Gegužė – šeimos mėnuo”
Visą gegužės mėnesį mokykloje vyko projektas ,,Gegužė – šeimos mėnuo”.
Projekto tikslas - paskatinti mokyklos bendruomenės narius domėtis savo šeimos/giminės istorija, tradicijomis ir dalytis gražiomis patirtimis.
Koordinatorė J. Vorošilienė

2021-05-21
Kompiuterininkų dienos'2021 mokyklojePristatomi mokinių kūrybiniai darbai, projektai, konkursų nugalėtojai.

Kompiuterinio raštingumo konkurso nugalėtojai:
5 kl.
Karina Šipavičiūtė
Vėjas Jakimavičius

6 kl.
Akvilė Aksinavičiūtė
Rugilė Skripnikaitė

7 kl.
Evelina Tomkevičiūtė,
Liepa Telišauskaitė.

8 kl.
Paulė Saladinskaitė,
Rusnė Saladinskaitė,
Danielė Vaitiekūnaitė,
Gabrielė Gudavičiūtė

Inžinerijos konkurso ,,Kiek daiktų" nugalėtojai:
Laimutis Baliukevičius, 5b kl.,
Geraldas Janušauskas, 5a kl.

2021-05-21
,,Švento Jono vakarėlį“

Artėjant kalendorinei vasarai, 8b klasės mokiniai dalyvavo Jonavos rajono savivaldybės kultūros centro Krašto muziejaus organizuotame nuotoliniame edukaciniame užsiėmime ,,Švento Jono vakarėlį“, kurį vedė Rasa Kulytė – Libienė. Renginio metu mokinius supažindino su Joninių šventės pavadinimų ištakomis (Rasos, Kupolės, Joninės), paaiškino Joninių simbolių reikšmes: ugnies, vandens, vainiko, saulės, vartų prasmes Joninių apeigose. Įdomu buvo išgirsti apie Joninių žolynų svarbą, jų gydomąsias bei apsaugines savybes, burtų prasmes. Užsiėmimo metu klausėmės etnografinės ekspedicijos pateikėjų audio įrašų, o renginį užbaigėme žiūrėdami animacinį filmą ,,Paparčio žiedas“, kurį sukūrė Jūratė Leikaitė.
Klasės auklėtoja E. Miliukienė2021-05-12

Gegužės 12 d. vyko Respublikinė bendrojo ugdymo mokyklų 6-12 klasių mokinių A. Basalyko aplinkotyros darbų konferencija, kurią nuotoliniu būdu organizavo Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazija. Konferencijos metu pristatyti 24 projektai.
Konferencijoje savo tiriamąjį darbą ,,Triukšmas mokykloje ir jo įtaka žmogui“ pristatė mūsų mokyklos 7c klasės mokinės Beata Bulkė ir Liepa Telišauskaitė.
Projekto vadovės fizikos mokytoja metodininkė V. Knygauskienė ir matematikos mokytoja metodininkė V. Rimkevičienė.2021-05-11

Šį saulėtą ir šiltą antradienio rytą, spec. ugdymo skyriaus mokiniai aplankė nuostabiąją Dumsių kopą, žygiavo pušų takeliu, kvėpavo grynu oru, grožėjosi gamta, žaidė lauko žaidimus, Ešaloto poilsiavietėje linksmai ieškojo ne bet ko - lobio!
Visi su šypsenom grįžome į mokyklą!DIDŽIUOJAMĖS!
Respublikinis eilėraščių vertimo konkursas, skirtas Šeimos dienai
Balandžio mėnesį 7 – 8 klasių mokiniai dalyvavo respublikiniame eilėraščių vertimo konkurse, skirtame Šeimos dienai. Konkurso dalyviams reikėjo iš anglų kalbos išversti eilėraščius apie šeimą. Lietuviškame tekste svarbu buvo ne tik išlaikyti originalaus teksto mintį, bet ir surimuoti. Konkurse dalyvavo 13 mūsų mokyklos mokinių išversti eilėraščiai.
Mokinius konsultavo lietuvių kalbos mokytojos D. Balandienė, D. Eimontienė ir I.Sadzevičienė bei anglų kalbos mokytojos L.Bizokienė, R.Budrevičienė, D.Černiauskienė ir V.Kubiliūnienė.
Paskelbti respublikinio eilėraščių vertimo konkurso rezultatai:
Ignas Jarmala, 7c klasė – II vieta
Emira Zaghouane, 7a klasė – laureatė
Beata Bulkė, 7c klasė – laureatė
Martynas Arlauskas, 8b klasė – laureatas.
SVEIKINAME!

DIDŽIUOJAMĖS!
2021-05-05
Gegužės 5 d. 7c klasės mokinės Ugnė, Beata, Goda, Liepa, Augustė dalyvavo Jonavos rajono bendrojo lavinimo mokyklų 6-7 klasių mokinių integruoto
choreografijos ir muzikos projekte ,, Ekspromtas 2021" ir užėmė III vietą.
SVEIKINAME!GEGUŽĖS MĖNESĮ:

2 d. Tarptautinė šokio diena „Nenustok šokti“

3-7 d.,,Virtualios vaikų ir paauglių literatūros savaitės-2021" renginiai

5 d. Jonavos rajono bendrojo lavinimo mokyklų 6–7 klasių mokinių integruotas choreografijos ir muzikos projektas „EKSPROMTAS-2021“

6 d. Jonavos rajono bendro ugdymo mokyklų 7 kl. mok. vokiečių kalbos olimpiada

7 d. Akcija „Lietuva skaito“

12 d. Respublikinė moksleivių A. Basalyko aplinkotyros darbų konferencija

14-19 d. Edukaciniai užsiėmimai ,,Tautodailės lobiai“

Mokymai,,Komandos tarpusavio santykiai (mikroklimatas) ir tikslų siekimas, motyvacija"

3 sav. Kompiuterininkų dienos

3 sav. Inžinerijos projektų paroda

3 sav. Vilniaus kamerinio teatro spektaklis "Plėšikas Hocenplocas"

4 sav. Kompiuterinio raštingumo konkursas

Visą mėn. Tarptautinio virtualAus projekto „Keturi metų laikai“ kūrybinių darbų paroda. I etapas - „Vasara“. Dalyviai- būrelio „Esu ypatingas, nes“ nariai

Visą mėn. Sveikatiados konkurso iššūkis

Visą mėn. Erasmus + projekto ,,Sea Rhapsody in Europe" veiklos

Visą mėn. Projekto „Atraski Jonavą iš naujo“ veiklos

Visą mėn. Projektas ,,Gegužė - šeimos mėnuo"

Visą mėn. 1-4 kl. fotografijų paroda „Aš esu Jonava“

Visą mėn. ,,Pamoka be vadovėlio" veiklos


2021-04-29

Tradiciškai dalyvavome tarptautinės ,,STEM Discovery Campaing'2021" veiklose.
5-10 kl. mokiniai atliko įvairius integruotus inžinerijos kūrybinius darbus, projektus, užduotis.
(N. Urbonavičienė)
2021-04-27
Nuotolinė atvirų durų diena mokykloje Panerio pradinės mokyklos ketvirtokams

Mokyklos direktorės pavaduotoja J.Vorošilienė , mokytojos V. Vyčienė ir D.Balandienė pakvietė į nuotolinį susitikimą Panerio pradinės mokyklos ketvirtokus ir jų mokytojas. Virtualią ekskursiją po mūsų mokyklą vedė septintokės Vaiva Beniušytė ir Goda Gavrilovaitė. Mergaitės ketvirtokams papasakojo apie mūsų mokyklą, pristatė įvairias veiklas, projektus, kuriuose dalyvauja mūsų mokyklos mokiniai ir mokytojai. Mokinių tarybos pirmininkė Beata Bulkė papasakojo, kaip mokyklos tradicijas kurti padeda aktyvių mokinių, seniūnų taryba. Ketvirtokai galėjo pasigrožėti Valso konkurso, Kovo 11 – osios renginio akimirkomis.
Pakvietėme paneriukus nuo rugsėjo 1–osios mokytis mūsų mokykloje ir tapti neriečiais.


Kviečiame apsilankyti!
Šių metų balandžio mėnesį Jonavos ,,Neries" pagrindinės mokyklos specialiojo ugdymo skyriaus mokytojos Eglė Akunienė, Svetlana Cechmister ir Solveiga Meslinaitė organizavo rajoninę virtualią parodą ,,Mamos portretas".
Kviečiame pasigrožėti vaikų darbeliais.
Toliau tęsiamos tarptautinio ERASMUS + projekto ,,Sea Rhapsody in Europe“ veiklos: vyko susitikimai su partneriais, įrengtas projekto stendas.


2021-04-23

Tautodailės rekordai
Balandžio 23 d. 8b kl. mokiniai klasės valandėlės metu dalyvavo Jonavos rajono savivaldybės kultūros centro Krašto muziejaus organizuotame nuotoliniame edukaciniame užsiėmime ,,Tautodailės rekordai“, kurį vedė Rasa Kulytė – Libienė. Mokinius supažindino su dvylikos tautodailės Lietuvos rekordų autoriaus Artūro Narkevičiaus sukurtais darbais: ilgiausias medinis žaislas, didžiausias rekežis, ilgiausia riešutų gliaudyklė, gausiausias suvenyrinių kaukių rinkinys, mažiausia kaukė, mažiausias margučių ridenimo lovelis, mažiausia rankšluostinė, mažiausia kultuvė ir kt. Daug tautodailės rekordų buvo sukurta 2008 m. ir 2018 m., minint Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį.
Klasės auklėtoja E. Miliukienė2021-04-22
Matematinė popietė ,,Skaitau, mąstau, skaičiuoju, atspėju“

Š.m. balandžio 22 d. nuotoliniu būdu vyko matematikos popietė ,,Skaitau, mąstau, skaičiuoju, atspėju“, kurioje dalyvavo Jonavos Justino Vareikio progimnazijos 6a ir 6e klasių mokinių komandos (mokytojos L. Nekrošienė , B. Pilipavičienė) ir Jonavos ,,Neries“ pagrindinės mokyklos 6a ir 6b klasių mokinių komandos. Tai jau tradicija tapęs renginys - šiais metais susitikome vienuoliktą kartą. Šios popietės metu mokiniai turėjo galimybę išbandyti matematines žinias, pažaisti Kahoot viktoriną. Tad dar kartą visi įsitikinome, kad draugaudami su matematika galime linksmai ir įdomiai praleisti laiką.
Popietę organizavo matematikos mokytojos E. Miliukienė ir D. ProchorovienėDIDŽIUOJAMĖS!
14-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada
5-8 klasių II etapas (rajoninis) vyko nuotoliniu būdu. Joje dalyvavo mūsų mokyklos mokiniai.
Prizininkais tapo:
III vieta - Elija Michnevičiūtė, 5b kl.(mokyt. V. Knygauskienė),
III vieta - Almantas Ciekanauskas, 6b kl.(mokyt. V. Knygauskienė),
I vieta - Paulė Saladinskaitė, 8c kl.(mokyt. R. Žižienė).
Sveikiname ir džiaugiamės pasiekimais!
DŽIAUGIAMĖS!

Eugenijaus Sabutčio padėka ir dovanos mūsų mokyklai:
„Skaitau Aš, skaityk Tu, skaitykime Visi kartu!” Štai tokią gražią akciją suorganizavo projekto ,,Lyderių laikas 3” Jonavos savivaldybės kūrybinė grupė iš „Neries“ pagrindinės mokyklos ir R.Samulevičiaus progimnazijos. Projekto tikslas – skatinti mokyklų bendruomenių narius skaityti knygas, dalintis įspūdžiais ir taip lavinti ne tik kalbos meną, bet ir ugdyti savo dvasinį bei kūrybinį pasaulį. Šiandien organizatorėms perdavėme dovanas šios akcijos dalyviams. Kaip daug skaitantis ir visada skatinantis skaitymą, labai tikiuosi, kad kitais metais sulauksime projekto tęsinio su dar didesniu mokyklų bendruomenių susidomėjimu! Dėkoju visiems dalyvavusiems, prisidėjusiems, skaitantiems, ir ypač šio renginio organizatorėms: Jonavos „Neries“ pagrindinės mokyklos anglų k. mokytojai - metodininkei Loretai Bizokienei, R. Samulevičiaus progimnazijos vyresniajai bibliotekininkei Rimai Noreikienei ir "Neries" pagrindinės mokyklos bibliotekininkei Laurai Krasauskienei už indėlį į šiai dienai labai aktualų projektą."


2021-04-15
Renkuosi profesiją

Balandžio 15 d. Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centre vyko atvirų durų diena. Šia galimybe pasinaudojo 8b klasės mokiniai. Nuotoliniu būdu dalyvavome pamokoje ,,Smaližiaus svajonė“, kurios metu susipažinome su konditerio profesija, stebėjome keksiukų kepimą ir jų puošimą. Virtualiai keliavome po profesionaliai įrengtas gamybos patalpas.
Klasės auklėtoja E. Miliukienė
Kovo mėn. mokykloje vyko akcija ,,Skaitau Aš, skaityk Tu, skaitykime Visi kartu"


(L. Bizokienė)
2021-03-31

Kovo 31d vyko Respublikinė 8-12 klasių mokinių tiriamoji – praktinė gamtos mokslų konferencija „Stebiu. Kuriu. Analizuoju“, kurią nuotoliniu būdu organizavo Panevėžio Juozo Miltinio gimnazija. Konferencijos tikslas – skatinti mokinių domėjimąsi gamtos mokslais, tiriamąja veikla, ugdyti mokinių gamtamokslinį raštingumą. Joje dalyvavo mokiniai iš 39 Lietuvos mokyklų. Konferencijoje 8 klasių mokinių tariamąjį darbą ,,Oro užterštumas Jonavos mieste" pristatė mūsų mokyklos 8a klasės mokinės Giedrė Garuckaitė ir Ramūnė Daškevičiūtė (tyrimo vadovė fizikos mokytoja metodininkė Violeta Knygauskienė). Mokinės susipažino su kitų mokyklų atliekamais tiriamaisiais darbais, įdomiomis idėjomis. Ši konferencija visiems paliko puikų įspūdį.


(Fizikos mokytoja V.Knygauskienė)


2021-04-02

Būsimųjų gimnazistų draugystė prasideda nuo matematikos
Paskutinę matematikos pamoką prieš gražiausią pavasario šventę mūsų mokyklos 8c klasės mokiniai jungėsi į nuotolinę netradicinę pamoką ,,Nuo matematikos iki draugystės“ su Justino Vareikio progimnazijos 8c klasės mokiniais. Pamokos metu apžvelgėme skaičių sąsajas su gyvenimu, matematikos mokslo svarbą, žiūrint į ateitį. Pamoką užbaigėme nuotaikinga Kahoot viktorina.
Matematikos mokytoja E. Miliukienė


2021-04-02
Vaikų knygos dienos viktorina

Balandžio 2-oji – garsiojo danų pasakininko H. K. Anderseno gimtadienis, o nuo 1967 m. ir Tarptautinė vaikų knygos diena. Tądien 5b klasės mokiniai dalyvavo Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros departamento surengtoje viktorinoje, kurią vedė vaikų literatūros rašytojas Tomas Dirgėla. Mokiniams labai patiko atsakinėti į linksmus ir gudrius klausimus apie lietuvių ir užsienio rašytojus, knygų veikėjus, siužetus, iliustracijas.
Klasės auklėtoja D. Eimontienė


BALANDŽIO MĖNESĮ:

02 d. Vaikiškos knygos diena

12 d. Vaikų Velykėlės

iki 15 d.Respublikinis eilėraščių vertimo konkursas, skirtas šeimos dienai paminėti,
(7 - 8 kl. mokiniai)

16 d. Susitikimas su Ukmergės ,,Šilo" progimnazijos mokinių savivalda.

3 sav. Tarptautinė ,,STEM Discovery Week“, (5-10 kl. mokiniai).

3 sav. Nuotolinė matematinė popietė ,,Skaityk, mąstyk, skaičiuok, spėk“ su J. Vareikio progimnazijos 6 kl. mokiniais.

29 d. Rajoninė dorinio ugdymo (etika) konferencija. 7-8 kl. ,,Ar skaudžios patirtys gali įkvėpti optimizmo?"

Visą mėn. Integruotas IT-etnokultūros projektas ,,Tautosakos malūnai“, (5-10 kl. mokiniai).

Visą mėn. Respublikinis projektas „PATYČIOMS NE“. (Būrelio „Esu ypatingas, nes...“ mokiniai.

Visą mėn. Sveikatiados konkursas „Sveikatiados šokio virusas“.

Visą mėn. 7 kl. projektas ,,Oras paukščiais suskambėjo".

Visą mėn. ,,Balandis - švaros mėnuo".

Visą mėn. Projekto ,,Atraski Jonavą iš naujo" veiklos.

Visą mėn. Respublikinis mokinių IT kūrybinių darbų konkursas ,,Animuoju lietuvišką pasaką“, (7-8 kl. mokiniai).

DIDŽIUOJAMĖS!
2-4 klasių mokiniai dalyvavo respublikinėje pasaulio pažinimo olimpiadoje ,,Gaublys". Džiaugiamės puikiais rezultatais ir sveikiname klasių nugalėtojus!

2 klasė
1 vieta Matas Skebas,
2 vieta Augustė Aksinavičiūtė ir Giedrius Kšečkauskas,
3 vieta Gabrielius Mituzas.

3 klasė
1 vieta Aleksandras Demidenko,
2 vieta Ieva Kliokmanaitė,
3 vieta Ugnė Orlauskaitė.

4 klasė
1 vieta Herkus Agejevas,
2 vieta Liudvikas Peunovas,
3 vieta Vesta Taraūnaitė ir Alanas Vasiliauskas.

DIDŽIUOJAMĖS!
2021-03-27

Kovo 27 vyko respublikinis ,,Matmintinis-Pranglimine 2021" finalinis konkursas, kuriame dalyvavo 8c klasės mokinys Erikas Mazūras. Greito skaičiavimo jėgas Erikas bandė jau ne pirmus metus, tačiau šiais metais sėkmė jo neapleido, jis užėmė III vietą savo amžiaus grupėje. Geriausiai pasirodę dalyviai atstovaus Lietuvą tarptautinėse „Matmintinio-Pranglimine“ varžybose, kurias numatoma surengti nuotoliniu būdu balandžio 24 dieną. Palinkėkime Erikui sėkmės.
SVEIKINAME!


2021-03-28
Tarptautinė ,,All Digital Week"

Tradiciškai dalyvavome tarptautinėje ,,All Digital Week".
5-10 kl. mokiniai sprendė algoritmavimo užduotis, klausėsi virtualių srautinių paskaitų, dalyvavo šiai temai skirtose e.pamokose.
(N. Urbonavičienė)
DIDŽIUOJAMĖS!
2021-03-23

Kovo mėnesį pradinių klasių mokiniai dalyvavo respublikiniuose vaikų kūrybinių darbų konkursuose "Knygos skirtukas" bei "Lietuvos paukščiai 2021". Džiaugiamės kūrybingais vaikais, kurie tapo šių konkursų laureatais. 2 klasės mokinė Deimilė Vasiliauskaitė apdovanojimą pelnė už skirtuką, skirtą knygnešio dienai paminėti. Už meniškai nupieštą paukštį 1 vietą laimėjo 1 klasės mokinys Mindaugas Paulauskas. Padėkos raštais buvo apdovanoti Gerda Trilikauskytė ir Rėjus Korneičiuk (1 kl.) bei Augustė Aksinavičiūtė ir Dominykas Daugvila(2 kl.).
SVEIKINAME!


DIDŽIUOJAMĖS!
Mūsų mokyklos antrokė Augustė Aksinavičiūtė bei trečiokai Jonas Spietinis ir Aleksandras Demidenko, puikiai pasirodė ,,Kings" olimpiados finaluose ir pasiekė pirmąjį žinių lygmenį savo amžiaus grupėje.
SVEIKINAME!
2021-03-15-19
Matematikos savaitė

Jau tapo tradicija, kad kiekvienais mokslo metais vieną savaitę skiriame matematikai.
Kovo 15-19 dienas pasirinkome ne atsitiktinai, nes kovo 14–oji yra skaičiaus pi gimimo diena. Nors vis dar gyvename karantino sąlygomis, tačiau tai nesutrukdė pravesti renginius - juos organizavome nuotoliniu būdu.
Penktų klasių mokinių komandos linksmai ir įdomiai praleido laiką popietėje ,, Matematika linksmai“.
Šeštų klasių mokinių komandos išmėgino jėgas internetinėje viktorinoje ,,Matematikos Blic turnyras“.
Septintokai taikė savo gebėjimus popietėje „Reikšmingos Jonavai datos lygtyse“.
Aštuntų klasių mokinių komandos suko galvas Sudoku turnyre.
Kovo 18 dieną vyko tarptautinis matematikos konkursas ,,Kengūra 2021“, kuriame dalyvavo ir mūsų mokyklos mokiniai.
(Matematikos mokytojos)Kovo mėnesį penktokams (5a ir 5b) vyko integruotos gamtos – lietuvių kalbos pamokos „Gintaro savybės“ (mokytojos V.Knygauskienė, D.Eimontienė, I.Sadzevičienė). Pamokų metu mokiniai kartu su Palangos gintaro muziejaus edukatore Giedre Miežetiene tyrinėjo gintarą, atliko bandymus, sužinojo, iš ko ir per kiek laiko susiformuoja gintaras, okios yra gintaro rūšys, jų savybės, išmoko atskirti tikrą gintarą – tapo tikri ekspertai. Įgytas žinias pasitikrino viktorinoje, o išvadas ir įspūdžius surašė žinutėse.2021-03-8-12
Lietuvių kalbos savaitė

Savaitės veiklose dalyvavo 5-10 kl. mokiniai.
6 – 8 klasių mokiniai dalyvavo iniciatyvoje „Laiškas istorijai – iš širdies į praeitį“. Mokiniai rašė laiškus pasirinktai istorinei asmenybei, norėdami padėkoti istoriniams herojams už jų darbus, papasakoti, kokią Lietuvą kuriame šiandien, pasidalinti mintimis ir svajonėmis – iš širdies į praeitį. Jonavos krašto šviesuoliui Abraomui Kulviečiui parašytus laiškus septintokės Dagnė, Meda bei aštuntokė Austėja įmetė į pašto dėžutę, kuri buvo pastatyta prie paminklo A.Kulviečiui.

Šiemet 5 – 10 klasių mokinių dailyraščio darbų parodai „Dėk žodį prie žodžio“ savo darbus atsiuntė 22 mokiniai. Mokiniai rašė įvairių autorių tekstus ir citatas apie Lietuvą, lietuvių kalbą, pirmąją lietuvišką knygą, gražiausius ir naujausius lietuvių kalbos žodžius.

5,7 klasių mokiniai dalyvavo viktorinoje „Žodžių mūšis“, kurioje pakartojo tai, ką jau žino ir, žinoma, sužinojo naujų dalykų apie lietuvių kalbos žodžius.

Gyvendami karantine negalime susitikti su draugais, dalyvauti renginiuose, bet galime skaityti knygas. Drąsiausieji 5 – 8 klasių mokiniai pasidalino, kokias knygas skaito karantino metu. AČIŪ visiems skaitantiems KNYGAS, nes skaitantis žmogus niekada nesijaus vienišas!
(Lietuvių kalbos mokytojos)
2021-03-16

Viktorina „Knyga – pasaulį girdanti išminties upė”
Kovo 16 d. minima Knygnešio diena. Ta proga mūsų mokyklos 7c klasės mokiniai Beata, Liepa, Ignas ir lietuvių k. mokytoja Daiva Eimontienė dalyvavo Justino Vareikio progimnazijos organizuotoje rajono mokyklų 7 klasių mokinių virtualioje viktorinoje „Knyga – pasaulį girdanti išminties upė”. Just. Vareikio, R. Samulevičiaus, „Lietavos” ir „Neries” mokyklų septintokų komandos atsakinėjo į klausimus apie knygnešius, lietuviškos spaudos draudimo laikotarpį, sprendė galvosūkius, kūrė akrostichus. Smagiai praleidome laiką – sužinojome, ko nežinome, pasitikrinome, ką žinome apie UNESCO įvertintą unikalų ir pasaulyje neturintį atitikmenų Lietuvos istorijos reiškinį – knygnešystę.
Lietuvių kalbos mokytoja D. Eimontienė2021-03-12

Kovo 12 d. 8b kl. mokiniai klasės valandėlės metu dalyvavo Jonavos rajono savivaldybės kultūros centro Krašto muziejaus organizuotame nuotoliniame edukaciniame užsiėmime ,,Velykų raštai“. Rasa Kulytė – Libienė užsiėmimo metu supažindino mokinius su Jonavos krašto žmonių papročiais ir tradicijomis, kurių laikomasi laikotarpyje nuo Užgavėnių iki Šv. Velykų.
Klasės auklėtoja E. Miliukienė2021-03-10 18 val. Google Meet aplinkoje


Nuotolis nesutrukdė Jonavos „Neries“ pagrindinės mokyklos bendruomenei susiimti už rankų. Kovo 10 d. vakarą Jonavos „Neries“ pagrindinės mokyklos mokiniai, jų tėveliai ir mokytojai skubėjo į renginį „Už rankų susiėmę apjuoskim Lietuvėlę“. Rinkosi ne į mokyklos didžiąją salę, kaip įprasta, bet prie kompiuterių ekranų, tačiau tai nesutrukdė sukurti šiltą ir jaukią atmosferą, pajusti širdžių plakimą vienu ritmu Kovo 11-osios išvakarėse.
Plačiau
Vasario – kovo mėn. mokiniai priėmė Sveikatiados projekto iššūkį „Pietų kovos“. Pietūs – pats svarbiausias mūsų dienos valgymo metas, nuo kurio priklauso likusios dienos energija ir nuotaika. Todėl kiekvieną dieną turime pavalgyti sveikatai palankius ir sočius pietus, tiesa? Na, o pietų kovos taip nesivadintų, jei šiame konkurse nebūtų šiek tiek mūšio ir varžymosi!
11 klasių kovėsi protmūšyje „Pasitikrink žinias su „Sveikatiada“.
Geriausiai atsakinėti į viktorinos klausimus sekėsi 7c, 8c, 8b, 7b, 6b klasėms, o šie mokiniai atsakė į visus klausimus be klaidų...
1. Ignas Tamošauskas 5b kl.
2. Eva Naruševičiūtė 7b kl.
3. Markas Makarevičius 7c kl.
4. Evelina Tomašauskaitė 7c kl.
5. Arnas Makarevičius 7c kl
6. Dominykas Dapkus 8a kl.
7. Martynas Arlauskas 8bkl.
8. Polina Stepanova 8c kl.
SVEIKINAME!


Integruota tikybos pamoka
Mokytojos V. Tamelienės integruota tikybos pamoka 7c ir 8a klasėse su J. Ralio gimnazijos mokytoja I. Kuuzeorg-Petrikoniene
,,Ko galiu pasimokyti iš knygų?''


2021-02-23
5-8 kl. mokinių Gamtos mokslų ir biologijos olimpiada (I turas)
Olimpiadoje dalyvavo 35 mokiniai.
Sveikiname olimpiados dalyvius ir prizininkus!
Pirmų vietų mokiniai dalyvaus II-ame biologijos olimpiados etape, kuris įvyks 2021 kovo 24 d. Linkime sėkmės!

5 klasė:
1. Elija Michnevičiūtė, 5b kl. I vieta
2. Geraldas Janušauskas,5a kl. II vieta
3. Gustė Krasauskaitė , 5b kl. III vieta

6 klasė:
1. Almantas Ciekanauskas, 6a kl. I vieta
2. Neringa Matusaitė, 6b kl. II vieta
3. Akvilė Aksinavičiūtė, 6a kl. III vieta

7 klasė:
1. Liepa Telišauskaitė, 7c kl. I vieta
2. Evelina Tomkevičiūtė, 7c kl. II vieta
3. Ugnė Damulytė, 7c kl. III vieta
4. Ignas Jarmala, 7c kl. III vieta

8 klasė:
1. Paulė Saladinskaitė, 8c kl. I vieta
2. Gabrielė Gudavičiūtė 8a kl. II vieta
3. Giedrė Garuckaitė, 8a kl. III vieta

Biologijos mokytoja metodininkė R. Žižienė,
gamtos-fizikos mokytoja metodininkė V. Knygauskienė
2021-02-25
Nuotolinė viktorina ,,Jonava matematikoje“

Vasario 25 d. nuotoliniu būdu vyko viktorina ,,Jonava matematikoje“, kurioje dalyvavo šeštų klasių mokiniai. Viktorina – tai ilgalaikio mokyklos projekto ,,Atraski Jonavą iš naujo“ viena iš veiklų. Sveikiname 6a klasės mokines Rugilę, Akvilę ir Urtę, kurios greitai ir teisingai atsakė į klausimus.
Matematikos mokytojos E. Miliukienė ir D. ProchorovienėJonavos ,,Neries'' pagrindinės mokyklos mokytojų susitikimas-atgaiva su virtuvės šefu, laidų vedėju, savanoriumi Gian Luca Demarco. Susitikimas buvo pilnas įspūdžių, džiaugsmo ir supratimo, kad kaip svarbu atrasti laiko sau.


Specialiojo ugdymo skyrius atšventė Užgavėnes!

Specialiojo ugdymo skyriuje pažymėta Valentino 14-oji!

Nuotaikingai ir linksmai pasitinkame Lietuvos Nepriklausomybės šventę.
6 b klasei šventinę geografijos pamoką pravedė Vaida Tamelienė


2021-02-12
Dalyvavome tarptautinės Saugesnio interneto savaitės veiklose.
5-10 kl. mokiniai sprendė testus, žiūrėjo teminius video, atliko įvairias praktines užduotis, dalyvavo srautinėse paskaitose.


(N. Urbonavičienė)
DIDŽIUOJAMĖS!

Sveikiname Jonavos rajono tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkurso prizininkes:
Moniką Šimkutę, 7a klasės mokinę (II vieta),
Dagnę Novikovą, 7b klasės mokinę (III vieta).
Konkurso dalyviai rašė laišką artimajam ir papasakojo savo patirtis COVID-19 pandemijos metu.
(Mokytoja Inga Sadzevičienė)


2021-02-08

Pamoka be vadovėlio. ,,Simetrija miniatiūroje“
Nors karantinas ir pakoregavo ugdymosi procesą, tačiau numatytos veiklos vyksta, jos persikelia į nuotolinę erdvę. Aštuntų klasių mokiniams buvo pravestos integruotos matematikos – dailės pamokos ,,Simetrija miniatiūroje“. Matematikos mokytoja mokinius supažindino su simetrija sąvoka, kaip braižomos simetriškos figūros. Dailės mokytoja pateikė informaciją apie miniatiūras, o mokiniai, gautas žinias sudėjo į piešinius.
(Mokytojos R. Kersnauskaitė ir E. Miliukienė)6c klasės mokiniai technologijų pamokos metu dalyvavo Jonavos rajono savivaldybės kultūros centro Krašto muziejaus organizuotame nuotoliniame edukaciniame užsiėmime ,,Užgavėnių tradicijos".
Užsiėmimą vedė Rasa Kulytė - Libienė. Mokiniai susipažino su Užgavėnių šventės apeigomis, tradicijomis, valgiais, žaidimais, kaukių gamyba, persirengėlių personažais.
(Technologijų mokytoja Rasa Kersnauskaitė)


Sausio mėnesį penktų, šeštų ir septintų klasių mokiniai dalyvavo klasės valandėlėse „MOKAUSI IŠ SAVO TĖVŲ“.
Šių valandėlių metu mokiniai turėjo galimybę susipažinti su klasės draugų tėvų profesijomis. Kiekvienas mokinys pristatė savo mamos ar tėčio profesiją, papasakojo apie jų darbų privalumus ir trūkumus, pasakojimus įliustravo nuotraukomis.
5a klasės mokiniai vieną vakarą tapo žurnalistais ir ėmė interviu iš mamų, tėčių, močiučių apie jų profesijas.
6a ir 6b klasių valandėlėse dalyvavo tėveliai. Jie patys papasakojo apie savo profesijas, akcentuodami jų privalumus ir trūkumus.
7a klasės mokiniai pasidalino netgi savo mamų sukurtų darbų nuotraukomis.
7c klasės mokiniai medžiagą apie tėvelių profesijas parengė ir pristatatė pasiskirstę į grupes. Mokiniai turėjo galimybę suprasti, kad kiekviename darbe galima įžvelgti ir privalumų ir trūkumų, tiek sėkmių, tiek grėsmių.(Mokytoja L. Bizokienė)SVEIKINAME
Urtę Pilsudskaitę
(6a kl.)
e.Šachmatų varžytuvių nugalėtoją!


(N.Urbonavičienė)

2021-01-21
6c klasė sausio 21 d. dalyvavo didžiausioje nuotolinėje pamokoje ,,„Mokonomika“.
Pamoką vedė 24 mokytojai. Susipažinome su daugeliu temų: apie finansų valdymą, pilietiškumą, savanorystę, ateities profesijas, keliones. Pertraukų metu gaminomės skanius užkandžius.
Nuostabi galimybė susitikti su žymiais ir įdomiais žmonėmis. Ačiū „Swedbank“ organizatoriams už tokią puikią nuotolinę pamoką.
(Mokytoja V. Tamelienė)
Įsibėgėjusio tarptautinio ERASMUS + projekto ,,Sea Rhapsody in Europe“ veiklų Jonavos ,,Neries“ pagrindinėje mokykloje nesustabdė net Covid-19 .
Viena iš jų buvo projekto logotipo kūrimas. Mūsų mokykloje vyko I etapas, kuris tęsėsi net pusantro mėnesio ir baigėsi sausio 10 dieną. Jame dalyvavo 6-7 klasių mokiniai. Dalyviai turėjo pristatyti savo sukurtą logotipą, kuriame atsispindėtų projekto tema: jūra, rapsodija, Europa. Konkursui sukurti ir pateikti net 53 logotipai. Projekto komisija atidžiai vertino kiekvieną darbą: buvo atsižvelgta į temos atskleidimą, darbo meniškumą, originalumą, estetiškumą ir kokybę. Nepralenkiami šioje veikloje buvo 7c klasės mokiniai. Geriausiais pripažinti 3 mokinių darbai, tačiau tik vienas- pats geriausias- keliaus į tarptautinio turo II etapą.
Iš pateiktų šešių logotipų, kuriuos pristatys projekte dalyvaujančios šalys – Italija, Ispanija, Portugalija, Graikija, Kroatija ir Lietuva - išrinkime geriausią, kuris reprezentuos visą projektą. Mūsų mokyklai tarptautiniuose vandenyse atstovaus Beatos Bulkės sukurtas projekto logotipas.
Nugalėtojai:
1 vieta atiteko 7c klasės mokinei Beatai Bulkei.
2 vieta pasidalino 7c klasės mokinės Evelina Tomkevičiūtė ir Liepa Telišauskaitė.
3 vieta atiteko dar vienam 7c klasės Liepos Telišauskaitės sukurtam logotipui.
Sveikiname nugalėtojus!


Naujas „Sveikatiados“ iššūkis – „Pusryčiai madinga!“


Plačiau

2021-01-13
Dalyvavome atcijoje ,,Atmintis gyva, nes liudija..."

2021-01-12
Nuotolinė rajoniniė konferencija ,,Atraski Jonavą iš naujo"

Sausio 12 d. nuotoliniu būdu vyko rajoninė mokinių projektinių kūrybinių darbų konferencija - ilgalaikio mokyklos projekto ,,Atraski Jonavą iš naujo” viena iš veiklų.
Konferencijoje Jonavos ,,Neries“ pagrindinės mokyklos ir Justino Vareikio progimnazijos mokiniai pristatė projektinius kūrybinius darbus apie Jonavą. Iš viso buvo pristatyta 11 mokinių darbų.
Rengiant šį projektą buvo siekiama, kad mokiniai į savo miestą, kuris 2020 metais minėjo 270 metų sukaktį, pasižiūrėtų ne tik per istorijos, bet ir per gamtos, literatūros, fizinio ugdymo, bei kitų dalykų prizmę. Dalyvaudami projektinėse kūrybinėse veiklose, mokiniai ugdosi ne tik dalykines, bet ir bendrąsiais kompetencijas.
,,Žmonės, gatvės su savomis istorijomis, parduotuvės gėlių pavadinimais, neišlikusi Žvejų gatvė...Visa tai yra Jonava. Džiaugiuosi, kad su jumis iš naujo atradome istoriją” - pasibaigus konferencijai, sakė istorijos mokytoja Jūratė Stankaitienė iš J.Vareikio progimnazijos.
(Koordinatorės mokytojos V. Rimkevičienė, V. Vyčienė)


Svarbiausieji įvykiai mūsų mokykloje 2020 m.:GRUODŽIO MĖNESĮ:

Kviečiame pasigrožėti respublikinės bendrojo ir specialiojo ugdymo įstaigų mokinių, turinčių specialiųjų udgymosi poreikių, virtualia paroda ,,Iliustruoju eilėraštį".


2020-12-22

Gruodžio 22 d. vyko 6c klasės nuotolinis šeimų vakaras ,,Šv. Kalėdų belaukiant" . Visi kartu džiaugiamės galėdami pamatyti vienas kitą, atsakyti į šmaikščius protmūšio klausimus, nuoširdžius palinkėjimus, skambėjo mokinių Šv. Kalėdų giesmės. Atsisveikinome apkabindami širdimi ir linkėdami ramių švenčių.
6c klasės auklėtoja Vaida Tamelienė.Žurnale ,,REITINGAI"

mūsų mokykla atsidūrė tarp pažangiųjų mokyklų pagal švietimo parametrus.
Aptariamas straipsnis 50 psl.
2020-12-14
Virtuali Kalėdinė mokinių IT kūrybinių darbų mugė
Pristatyti paskutinieji, karantino metu sukurti, mokinių informacinių technologijų kūrybiniai darbai.


Kalėdinių IT konkursų nugalėtojai:
Kompiuterinė grafika -
Arnas Eismontas, 5 kl.
Airidas Šliužas, 5 kl.
Miglė Ignatavičiūtė,6 kl.
Akvilė Aksinavičiūtė, 6 kl.
3D projektavimas - Lukas Sadauskas, 8 kl.
Programavimo pradmenys - Goda Zubrovaitė, 5 kl.
Problemų sprendimas - Monika Šimkutė, 7 kl.
Pateikčių rengimas - Ramūnė Daškevičiūtė, 8 kl
SVEIKINAME!
2020-12
Swedbank atstovė Migle Grigaliūnaitė vedė nuotolines finansinio raštingumo pamokas
5-10 kl. mokiniams.


Plačiau
2020-12-09
Mokyklos bendruomenei pristatytas Erasmus+ projektas ,,Sea Rhapsody in Europe“
(,,Jūros rapsodija Europoje“), kuriame dalyvauja mokykla.
Projekto koordinatorė D. Černiauskienė ir 3 komandos narės D. Turauskienė, L. Bizokienė ir V. Kubiliūnienė.Už mūsų mokyklos dalyvavimą projekte ,,Baltų literatūros savaitė" Latvijos Respublikos ambasada Lietuvoje padovanojo lietuvių kalba išleistą žinomų Latvijos istorikų Ilvaro Butulio ir Anatolijaus Zundos knygą "Latvijos istorija"!2020-12-07
Dalyvaujame tarptautiniame projekte ,,Hour of code"DIDŽIUOJAMĖS!
Jonavos ,,Neries'' mokyklos 7 klasių moksleiviai dalyvavo
Elektronikos platintojų asociacijos (EPA) organizuojamoje Nacionalinėje aplinkosaugos olimpiadoje.
Sveikinimai visiems dalyviams bei nugalėtojams:
Godai Gavrilovaitei 7c,
Ignui Jarmalai 7c,
Beatai Bulkei 7c,
Norbertui Jasinevičiui 7c,
Liepai Telišauskaitei 7c .
Linkime, kad plačios aplinkosaugos žinios virstų teisingais įpročiais gamtos labui.

Dėkojame mokinius parengusiai mokytojai V. Tamelienei.2020-12-04
Dalyvavome respublikiniame IT kūrybinių darbų konkurse ,,Žiemos fantazija"
RENGINIAI GRUODŽIO MĖN.:

7-13 d. Tarptautinis projektas ,,Hour of Code”
17 d. Kalbų kengūros projekto lyderių turas
22 d. 1-4 kl.projektinė diena ,,Balta žiemos pasaka”
1 sav. Respublikinis mokinių fotografijos konkursas. Dalyviai - 10 kl. mokiniai
1-2 sav. Respublikinis IT konkursas ,,Žiemos fantazija”
1-2 sav. Mokyklinė matematikos olimpiada
2-3 sav. Swedbanko edukacija 5-8 klasių mokiniams:
” Asmeninių finansų valdymas, taupymas ir atsakingas skolinimasis”
2-3 sav. Kalėdinė mokinių IT kūrybinių darbų mugė - konkursas
4 sav. LL 3 IMK susitikimas
Visą mėn. Erasmus+ projekto ,,Sea Rhapsody in Europe" veiklos
Visą mėn. Būrelio „Esu ypatingas, nes…“ darbelių paroda „Kalėdų belaukiant“
Visą mėn. Adventinių istorijų skaitymi
Visą mėn. Kalėdinių eglučių konkursas
Visą mėn. 6-8 kl. mokinių piešinių paroda “Gražiausia Jonavos vieta”
Mėnesio bėgyje Konferencija ,,Motyvacijos kodas - kas tai ?''. Dalyviai-8 kl. mokiniai
Visą mėn. Akcija ,,Prakartėlė - meilės namai.''

LAPKRIČIO MĖNESĮ:

Spalio ir lapkričio mėnesį mokyklos bendruomenė priėmė sveikos gyvensenos projekto Sveikatiados iššūkį „10 000 žingsnių yra vieni juokai!“
Mokiniai 10 dienų skaičiavo žingsnius, stengėsi dalyvauti įvairiose veiklose pėsčiomis, pildė iššūkio lentelę, skaičiavo vidurkį.
Akcijoje dalyvavo:
5A klasės 16 mokinių , surinko 1406232 žingsnius;
5B klasės 14 mokinių ir klasės auklėtoja D. Eimontienė surinko 1858759 žingsnius;
6A klasės 12 mokinių, surinko 1002438 žingsnius;
7C klasės 13 mokinių ir klasės auklėtoja L. Bizokienė surinko 1381742 žingsnius;
7A klasės 10 mokinių, surinko 1279700 žingsnių;
8C klasės 28 mokiniai, surinko 3278676 žingsnius;
8B klasės 10 mokinių, surinko 1004907 žingsnius.
Sveikatiados iššūkio „10 000 žingsnių yra vieni juokai!“ dalyviai sėkmingai įveikė iššūkį,
surinko 11212454 žingsnius!


Kviečiame aplankyti parodą!
6c klasės mokinės Faustės Baliukevičiūtės piešinių paroda
Lapkričio 20 d. atidaryta 6c klasės mokinės Faustės Baliukevičiūtės piešinių paroda. Faustė labai mėgsta piešti. Antrus metus lanko dailės studiją. Piešia ir pertraukų metu. Jos piešiniai puošia mūsų mokyklą.


2020-11-16
Lapkričio 16 d. mokykloje paminėta Tolerancijos diena.


Lapkričio 10-12 dienomis 5 kl. mokiniai dalyvavo elektroniniame skaitymo, pasaulio pažinimo ir matematikos NMP patikrinime
2020-11-12
Tarptautinė vaikų draugystės iniciatyva „Matau tave”
Lapkričio 12 d. mūsų mokyklos 1 – 4 klasių mokiniai su šokių mokytoja Dovile ir pradinių klasių mokytojomis Jolita, Virginija, Asta ir Jūrate prisijungė prie tarptautinės iniciatyvos ,,Matau tave".
2020-11-12
Lapkričio 12 d. vyko Respublikinė moksleivių tiriamųjų, kūrybinių darbų konferencija ,,Besikeičiantis pasaulis ir aš“, kurią organizavo Jonavos Justino Vareikio progimnazija. Konferencija vyko nuotoliniu būdu.
Konferencijoje savo tariamąjį darbą ,,Triukšmas mokykloje ir jo įtaka žmogui“ pristatė mūsų mokyklos 7c klasės mokinės Beata Bulkė ir Liepa Telišauskaitė. Mokinių atsiliepimai: ,,Mes sužinojom labai daug naudingų dalykų, kurie mums pravers tolimesniam laikui ar net šiomis dienomis. Sužinojom daug įdomaus apie knygas, ekologiją, Jonavą, fizinį aktyvumą, politiką. Sutikome daug šaunių, protingų mokinių bei šaunių mokytojų. Ši konferencija mums paliko begalo didelį įspūdį"
Beata Bulkė, 7c klasė

2020-11-02
Lyderių Laiko 3 projekto mokytojų komandos tobulinimosi ir dalijimosi gerąja patirtimi popietė.RENGINIAI LAPKRIČIO MĖN.:

I savaitė Nacionalinis konkursas ,,Mano mokykla gali 2020” 7-10kl.
6 d. Pyragų diena
8 d. Europos sveikos mitybos diena
9-27 d. Tarptautinis IT konkursas ,,Bebras"
11-27 d. Mokyklinė matematikos olimpiada 5-8 kl. mokiniams.
12 d. Respublikinė mokinių tiriamųjų, kūrybinių darbų konferencija „Besikeičiantis pasaulis ir aš“
12 d. Tarptautinė vaikų draugystės iniciatyva „Matau tave”
16 d. Tolerancijos diena
Visą mėn. Respublikinis edukacinis matematikos konkursas Olympis - rudens sesija.
Visą mėn. Psichologinės gerovės ir psichikos stiprinimo užsiėmimai pedagogams
Visą mėn. Dailės studijos narių piešinių paroda,
6c klasės mokinės Faustės Baliukevičiūtės piešinių parodos atidarymas
visą mėn. SUP mokinių piešinių paroda
Visą mėn. Foto konkursas ,,Rudens spalvos"SPALIO MĖNESĮ:

2020-10-21

Penktokų krikštynos
Spalio 21 dieną mokykloje jautėsi neįprastas šurmulys. Šeštokai ruošėsi vesti televizijos laidą ,,Karūna show“. Ši laida buvo skirta mokyklos penktokams. Jos metu penktokai tapo pilnateisiais neriečiais. Jie turėjo ištverti ilgą filmavimosi procesą. Penktokai dalyvavo įvairiose programose: ,,Valanda su auklėtoja“, ,,Susipažinkime iš arčiau“, ,,Neries vizija“, ,,Pagauk kampą“, ,,Nacionalinė ekspedicija“, ,,Nerieti, šok su žvaigžde“, ,,Priesaikos laikas“. Auklėtojos smagiai leido laiką filmavimo aikštelės kavinėje ir atsakinėjo į suktus žurnalistų klausimus, o visu filmavimo procesu rūpinosi ,,režisierės“( šeštų klasių auklėtojos) ir jų asistentai( šeštokai).


2020-10-23
Dalyvavome tarptautiniame projekte ,,CodeWeek".
Projekto metu vyko informatikos uždavinių sprendimo varžytuvės, jaunesnieji mokiniai mokėsi algoritmuoti.


https://codeweek.eu/

)


2020-10-16

Spalio 16 dieną, pasauliui švenčiant ,,Erasmus dienas“, Jonavos ,,Neries“ pagrindinėje mokykloje startavo tarptautinis projektas ,,Sea Rhapsody in Europe“ (,,Jūros rapsodija Europoje“).
Projekto partnerės - mokyklos iš 6 Europos šalių: Italijos, Ispanijos, Graikijos, Portugalijos, Kroatijos ir ,žinoma, Lietuvos.
Penktadienį visų šalių projektų koordinatoriai su savo komandų atstovais dalyvavo nuotoliniame seminare, kurio metu pristatė veiklas, skirtas „Erasmus dienoms“ paminėti. Mūsų mokyklai atstovavo projekto koordinatorė D. Černiauskienė ir 3 komandos narės D. Turauskienė, L. Bizokienė ir V. Kubiliūnienė. ,,Neries“ mokyklos mokiniai, vadovaujami mokytojos D. Turauskienės, paruošė koliažą, kurio atraminiais žodžiais ir vaizdais tapo jūra, rapsodija ir Europa. Susitikimo metu visos mokyklos patalpino savo paruoštą medžiagą bendroje Padlet lentoje, o taip pat numatė gaires tolimesnei veiklai.Iniciatyva ,,Aktyviai, draugiškai, sveikai“

Rugsėjo – Spalio mėnesiais Jonavos ,,Neries“ pagrindinės mokyklos mokiniai dalyvavo iniciatyvoje ,,Aktyviai, draugiškai, sveikai“, siekiant skatinti mokinių su sveikata susijusius naudingus įpročius, vertybes ir elgesio formavimąsi.
Pirmoji iniciatyva - ,,Judėjimo galia“. Mokiniai šiuo metu vykdė akciją ,,Apibėk mokyklą“. Kiekvieną dieną mokiniai stengėsi įveikti nustatytą maršrutą. Judėjimas padeda sumažinti nervinę įtampą patiriamą pamokų metu. Bėgimas naudingas mokinių sveikatai, nes bėgant ar sparčiau einant suaktyvėja kraujotaka, stiprėja raumeninė dalis, o bėgant su klasės draugais mokiniai turi daugiau motyvacijos užsiimti fizine veikla.
Antroji - ,,Vaisių, daržovių nauda sveikatai“, kurioje dalyvavo 1 – 4 kl. mokiniai. Jos metu buvo aptariami sveikos mitybos principai, kokios yra Lietuvos sezoninės daržovės ir vaisiai, jų nauda augančiam organizmui. Taip pat vyko diskusija kokius maisto produktus vertėtų įsidėti į pietų dėžutę ir kokių produktų reikėtų vengti. Praktinėje dalyje mokiniams buvo skirta užduotis: nupiešti sveikatai palankią lėkštę, atskirti pagrindines maisto produktų grupes. Taip pat vyko viktorina, kurios metu mokiniai pagilino įgytas žinias apie sveiką mitybą ir sužinojo apie savo dienos įpročius.
Trečioji iniciatyva - burnos higienos svarba - ,,Sveiki dantukai – graži šypsena“. 1-2 klasių mokiniams buvo pravestos prevencinės pamokėlės kaip taisyklingai reikia valytis dantis. Vyko diskusija su vaikais ar žino kiek kartų juos reikia valyti, kiek naudoti dantų pastos, kada keisti dantų šepetėlį, ką valgyti, kad dantukai būtų sveiki. Pamokėlių metu, mokiniai, naudojant dantų muliažą bei šepetėlį, praktiškai bandė sukamaisiais judesiais valyti dantukus, atliko praktinę užduotį.
Jonavos rajono visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė Greta Pileckaitė2020-10-21
Mokyklos sodo ,,Įkurtuvės“

2020 m. spalio 12d. – mokyklos vaismedžių sodo gimimo diena. Penktadienį, spalio 16 d., mokykloje įvyko projektinė diena ,,Puoselėkime aplinką“ (mat spalio mėnesį minimos net kelios su mus supančia aplinka susijusios dienos: Pasaulinė gyvūnijos diena, Derliaus diena, Pasaulinė rankų plovimo diena, Tarptautinė klimato kaitos diena ir kt.).
Projektinė diena prasidėjo prasmingu 5-7 kl. renginiu - pamoka mokyklos kieme – vaismedžių sodo ,,Įkurtuvėmis“. Sodą pasodino bendrovės ,,Arbora“ darbuotojai, o sodinukus padovanojo Babtų medelynas. Mokyklos sode auga penkios obelys ir trys kriaušės, jas įsipareigojo globoti, stebėti 5- 7 kl. mokiniai. Kiekvieną klasę burtu keliu pasiekė medžių laiškai – vokai, kuriuose mokiniai rado obels ar kriaušės vardą, priežiūros instrukciją. Paskui mokiniai surado savo medį sodelyje, nusifotografavo prie jo. Dar kiekviena klasė gavo dovanų dienoraščius, kuriuose gamtos mokytojų padedamos fiksuos naudingą informaciją apie vaismedį, užrašinės stebėjimų duomenis, įspūdžius, įklijuos nuotraukų. O kad įspūdžių sode daug, įsitikino visi pamokos kieme dalyviai, kartu su mokytojomis smagiai sukę ratelius ir ,,gyvatėles“ tarp jaunų obelaičių ir kriaušių. Tikime, kad mokyklos sodas augs ir plėsis. Pavasarį bus gera žiūrėti į baltus žiedus, vasarą pasėdėti medžių pavėsyje, rudenį paskanauti vaisių. Kad sodas augtų ir derėtų, reikia visų mūsų rūpesčio, meilės, ir kantrybės.
V.Adomėlienė, R.Žižienė
2020-10-16
Penktadieninė talka mokykloje
5a, 5b ir 8c klasių mokiniai padarė daug gerų darbų: pastatė naujus suoliukus koridoriuose, grėbė lapus, sodino augalus, tvarkėsi bibliotekoje. Rezultatai puikūs!
Gražus rudeniškas oras pakvietė visus keliauti! Spalio 9, 16 dienomis 7a ir 7 b klasės mokiniai aktyviai leido laiką Birštone, o mokyklos aštuntokai keliavo į Anykščius.

2020-10-15
„Prie stalo su rašytoju“
Mūsų mokyklos mokytoja Loreta Bizokienė, R. Samulevičiaus bibliotekininkė Rima Noreikiene, bei mūsų mokyklos bibliotekininkė Laura Krasauskiene pakvietė LL3 mokytojų komandą į renginį „Prie stalo su rašytoju“ ir pristatė mokytojoms knygą Karen Blixen „Babetės puota“.
Tai dar vienas gražaus bendradarbiavimo tarp mokyklų pavyzdys!2020-10-09
Spalio 10-oji – Pasaulinė psichikos sveikatos diena

Šią dieną paminėjome ir savo mokykloje. „Neries“ savanorių grupės mokiniai savo klasės draugams vedė klasės valandas ir diskutavo, kaip saugoti sveikatą, patirti džiaugsmą ir ištverti skausmą, liūdesį. Mokiniai dalyvavo praktinėse veiklose, savo jausmus matavosi „Jausmų termometru“, rašė laiškus draugui, diskutavo apie nusiraminimo būdus ir t.t. Psichologė S. Cėgienė ir socialinė pedagogė A. Skirmantienė su mokiniais aptarė nusiraminimo ir tinkamo bendravimo būdus. Atsirado norinčių „pasimatuoti“ psichologo ir socialinio pedagogo profesijų.
(Snieguolė Cėgienė)Spalio 11 dieną stebėkite kaip sekėsi Liepai Telišauskaitei Lietuvos Tūkstantmečio vaikų projekte!
Rugsėjo 22 dieną šauniosios 7c klasės mokinė Liepa Telišauskaitė jau trečią kartą dalyvavo Lietuvos Tūkstantmečio vaikų projekte. Jai talkino Beata Bulkė ir Goda Gavrilovaitė.Akcija „10000 gervelių – svajonių išsipildymui“

Spalio 12-18 dienomis Kaune vyks Ch. Sugiharai skirti renginiai. Mūsų mokykla, kartu su kitomis Lietuvos mokyklomis jungiasi prie akcijos „10000 gervelių – svajonių išsipildymui“. Ši akcija rengiama siekiant paminėti Ch.Sugihara metams Lietuvoje bei stiprinti Lietuvos ir Japonijos šalių draugystę bei tarpkultūrinius ryšius. Mūsų mokyklos mokiniai ir mokytojai išlankstė ir į Kauną šiandien išsiuntė net 166 gerveles, kurios bus panaudotos instaliacijai Kauno ,,Akropolyje".


2020-10-05
Šiandien dėmesio mokytojai sulaukė iš Jonavos rajono savivaldybės. Mokytojo dienos proga mokytojai buvo apdovanoti padėka, veido kaukėmis su Jonavos logotipu ir saldžiu, kvapniu ir labai gražiu keksiuku!SPALIO MĖNESĮ:

1 sav. Kings olimpiada
1 sav. Pradinių kl. konkursas „Matematikos ekspertas“
1 sav. Inžinerijos projektų paroda
6 d. 5-8 klasių mokinių susitikimas su gamtos fotografu M. Čepuliu
9 d. ,,Pasaulinė psichikos sveikatos diena"
9 d. 8–tų klasių išvyka į Anykščius
10-23 d.Tarptautinis projektas ,,Code Week“
15 d. Rankų plovimo iššūkis
21-22 d. Vokiečių kalbos dienos „Ö kaip öko?“ 8-tų kl. mokiniams
3 sav. Penktokų krikštynos
23 d. Helovyno kostiumo diena/konkursas
Visą mėn. Respublikinis projektas „Mano krašto simbolis“
Visą mėn. Projekto ,,Atraski Jonavą iš naujo” renginiai
Visą mėn. Projekto ,,Lyderių laikas -3” renginiaiŠMSM MINISTRO KREIPIMASIS
Plačiau

RUGSĖJO MĖNESĮ:

200-09-30
„Judėk šokio ritmu“ Beaktyve 20202020-09-25

Skaitymo maratonas

Rugsėjo 25 d. Jonavos „Neries“ pagrindinė mokykla dalyvavo tarptautiniame Lietuvos ir Latvijos mokyklų bibliotekų projekte „Baltų literatūros savaitė“, į kurį įsijungė palaikydama Jonavos savivaldybės kūrybinės komandos „Lyderių laikas 3“ iniciatyvą organizuoti „Skaitymo maratoną“. Skaitymo maratone dalyvavo 303 mūsų mokyklos skaitovai: 283 mokiniai, 15 mokytojų, 4 administracijos atstovai ir bibliotekininkė. Pirmokams kūrinį skaitė mokyklos direktorė. Iš viso perskaityti 22 latvių autorių kūriniai ar jų ištraukos. Pradinių klasių mokiniai ir penktokai skaitė latvių liaudies pasakas, I. Zieduonio „Meškiukų pasaką“, šeštokai susidomėjo V. Štelmakerės „Piglos istorijomis“, septintokai „bėgo akimis“ R. Skrebelės „Janio B. dienoraščio“ puslapiais, o 8–10 klasių mokiniai skaitė latvių noveles, skirtas jaunimui („Namas su kiškio ausimis“). Maratonas vyko visų pamokų metu tiek klasėse, tiek bibliotekoje. Ne vienas susidomėjo latvių literatūra ir sakė dar grįšiantys į biblioteką, kad galėtų perskaityti nebaigtas istorijas.

Projekto iniciatoriai: Jonavos rajono Žeimių mokykla-daugiafunkcis centras ir Jonavos rajono mokyklų bibliotekininkų metodinis būrelis.

Projekto partneriai: Vytauto Didžiojo universitetas, Latvijos Respublikos ambasada Lietuvoje, Lietuvos Respublikos ambasada Latvijoje, Jonavos rajono savivaldybė, Latvijos Nacionalinis kino centras, Lietuvos kino centras.

Projekto rėmėjai: „Kavos Draugas“, „Fėjos namai“, „Sapiegos klinika“, „Glasseson“, „Skaitmeninė rinkodara“, „Lonas“.

Projekto Facebook grupė: „Baltų literatūros savaitė/Baltu literatūras nedēļa“

200-09-24
Pamoka be vadovėlio

Rugsėjo 24d. 8c klasės mokiniai mokytojų V.Adomėlienės ir V.Vyčienės iniciatyva dalyvavo integruotoje lietuvių k. ir istorijos pamokoje – ekskursijoje ,,Jonavos istorijos ženklai G.Kanovičiaus romane ,,Miestelio romansas“. Taikydamos patyriminį mokymąsi be vadovėlio netradicinėse erdvėse mokytojos siekė sužadinti mokinių smalsumą, norą domėtis savo miesto istorija, kultūra, tradicijomis. Keliauti pažįstamomis senamiesčio gatvėmis, klausytis krašto muziejaus gidės Giedrės užburiančio pasakojimo ,,Dingęs Jonavos štetlas“, stebėti, analizuoti, formuluoti išvadas, aprašyti – tokios buvo mokinių užduotys. Po Antrojo pasaulinio karo baisybių, griovimų išlikę keli senamiesčio pastatai, gatvių fragmentai liudija apie anuometinį išnykusį gyvenimą. Patys reikšmingiausi liudijimai – žmonių atmintis. Vienas jų – rašytojo G.Kanovičiaus atsiminimų romanas ,,Miestelio romansas“, kuriame vaizdingai aprašytas ramus ir taikus gyvenimas tarpukario Jonavoje, draugiški žydų, lietuvių ir kitų tautų žmonių santykiai. Perskaityti knygą, pasivaikščioti savo miesto gatvėmis ir kiekvieną kartą jį atrasti iš naujo – toks ,,namų darbas“.
2020-09-21-25
Inžinerijos savaitė
Inžinerija - vis aktualėjanti tema, kuriai skiriama vis daugiau dėmesio visame pasaulyje.
Inžinerijos savaitės veiklose mokykloje mokiniai buvo skatinami įvairių projektų ir kūrybinių darbų metu kurti, konstruoti, tyrinėti, eksperimentuoti.
Veiklose dalyvavo visi 5-10 klasių mokiniai.
Apie mus rašo
2020-09-22
Diena su šiaurietiškomis lazdomis
Plačiau
Paminėjome dieną be automobilio.
(Mokytoja Ž. Laurinavičienė)
DIDŽIUOJAMĖS!
2020-09-22
Rugsėjo 22 d. dieną vyko rajono moksleivių lengvosios atletikos Rudens kroso varžybos.
„Neries“ pagrindinės mokyklos mokiniai varžėsi įvairiose amžiaus grupėse ir 500 m, 1000 m, 1500 m distancijose.
Jauniausios vaikų grupės berniukų tarpe I-ąją vietą užėmė E. Vitkauskas, II-ąją vietą – G. Vitkauskas.
500 m distancijoje 7a klasės mokinė G. Lapinskaitė iškovojo II-ąją vietą, o V. Mockaitytė - III-ąją vietą.
1000 m bėgimo distancijoje A. Dapkus užėmė III-ąją vietą.
Sveikiname!
(Mokytoja Ž. Laurinavičienė)
2020-09-11
,,Pamokos be vadovėlio“
Renginys, skirtas P. Širvio 100-osioms gimimo metinėms
,,Penktadienio ekspromtas“- tai rugsėjo 11 d. mokykloje įvykęs renginys, kurio metu nertradiciškai paminėtos garsaus XX a. lietuvių poeto Pauliaus Širvio 100-osios gimimo metinės. Ryte dauguma bendruomenės narių gavo laiškelius – P. Širvio eilėraščių tekstus. Įvairiose mokyklos erdvėse per pertraukas skambėjo dainos, sukurtos pagal poeto eilėraščius, ekranuose - filmai, primenantys poeto gyvenimo kelią, įrašas, kuriame užfiksuotas paties P. Širvio skaitomas įžymusis eilėraštis ,,Aš – beržas“. Per ilgąją pertrauką fojė - ,,Iššūkis!“. Jautrią lyriką (be pasiruošimo, be pompastikos) nuoširdžiai skaitė visi, kas norėjo ir išdrįso: mokiniai, mokytojai ir net budėtoja. Rusų k. mokytoja ir direktorės pavaduotoja J.Vorošilienė perskaitė P.Širvio eilėraščio vertimą rusų kalba. Buvo šaunu!

Bibliotekoje literatūros pamokas be vadovėlio apie P. Širvį vedė 8c kl. mokinės Augustė Smilingaitė ir Austėja Sabaliauskaitė, joms talkino ir viską fiksavo Miglė Vyšniauskaitė. Merginos įdomiai pasakojo apie poetą, raiškiai deklamavo jo eiles, parengė viktoriną. Visiems pamokose dalyvavusiems mokiniams (1 – 4 kl., 6a, 7c, 8a, 9, 10 kl.) teko perskaityti bent po kelis P. Širvio posmus, pavartyti poeto eilėraščių knygas ir net dalyvauti ,,Karaoke“ – kartu padainuoti dainą ,,Pasakų miestas“ (,,Aš lauksiu prie Vilniaus, vilnijančio Vilniaus ...“).

Bibliotekininkė Laura Krasauskienė 1 - 4 kl. mokiniams pristatė naujai pertvarkytą biblioteką ir pakvietė jaunuosius skaitytojus kuo dažniau užsukti čia – į jaukią knygų paslapčių ir išminties erdvę.16 d. Akcija „Visa Lietuva šoka“ (1-4 kl.)

25 d. Renginys, skirtas Europos kalbų dienai

4 sav. Pradinių kl. mokinių atvirukų paroda
„Su gimtadieniu, Jonava!“


Mūsų mokykla dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“
(projekto kodas Nr.09.1.3-CPVA-V-704-02-0001). Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto įgyvendinimo metu vykdomos veiklos apima gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimą bei gamtos ir technologinių mokslų mokymui įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimą ugdymo procese.

2020-09-09
Kaip elgtis, jei mokiniui ar darbuotojui nustatoma COVID-192020-09-02
INFORMACIJA
apie 2020-2021 m.m. ugdymo proceso organizavimo pokyčius bei rekomendacijas ir reikalavimus dėl Covid-19 prevencijos.

1. Pamokų pradžia 8.00 val.

2. Mokiniai į mokyklą įeina:
1-5 kl. - per pagrindinį įėjimą;
6-7 kl. - per įėjimą dešinėje (vidinio kiemo pusėje);
8-10 kl. – per įėjimą kairėje (aktų salės pusėje).

3. Pamokų laikas mokykloje:
1. 8.00-8.45
2. 8.55-9.40
3. 9.50-10.35
4. 11.00-11.45
5. 12.10-12.55
6. 13.05-13.50
7. 14.00-14.45

4. Mokiniai mokosi jiems priskirtuose kabinetuose:
5a kl. - 428 kab.
5b kl. - 430 kab.
6a kl. - 417 kab.
6b kl. - 429 kab.
6c kl. - 419 kab.
7a kl. - 324 kab.
7b kl. - 319 kab.
7c kl. - 330 kab.
8a kl. - 219 kab.
8b kl. - 206 kab.
8c kl. - 211 kab.
9 kl. - 320 kab.
10 kl. - 328 kab.

5. Informacinių technologijų, technologijų, biologijos, gamtos ir žmogaus, fizikos, chemijos, muzikos, dailės dalykų mokiniai mokysis specialiuose kabinetuose.


6. Mokiniai pietauja (ir valgo savo atsineštą maistą) valgykloje prie jiems nurodytų stalų ir tik per jiems skirtą pertrauką:
po 3 pamokų
10.35 - 5 kl.;
10.45 - 6 kl.

po 4 pamokų
11.45 - 7 kl.;
11. 55 - 8-10 kl.

7. Mokiniams draudžiama išeiti iš mokyklos teritorijos ugdymo proceso metu.

8. Pertraukų metu mokiniai, mokytojai ir kiti mokyklos darbuotojai susibūrimų vietose dėvi nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, laikosi saugaus atstumo.

9. Mokyklos lankytojai dėvi nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.

10. Visi bendruomenės nariai reguliariai plaunasi (dezinfekuojasi) rankas.

11. Mokinių tėvams ir kitiems šeimos nariams rekomenduojame mokinius palydėti iki mokyklos (neiti į vidų), o atėjus pasitikti po pamokų laukti jų mokyklos kieme. Jeigu reikia įeiti į mokyklą dėl svarbių reikalų, prašome laikytis būtinų saugos priemonių.

Visi dokumentai skelbiami https://www.smm.lt/web/lt/naujienos/2020-2021-mokslo-metai.


KONKURSAS DĖL DAIKTŲ SAUGOJIMO SPINTELIŲ NUOMOS
Plačiau
Komisijos posėdis įvyks 2020 m. rugsėjo 15 d. 10.00 val. Jonavos „Neries“ pagrindinėje mokykloje,
201 kabinete, Kauno g. 59, Jonava.

Mokykloje 2020-2021 m. m. priešmokyklinio ugdymo grupė nebus atidaroma.

ARCHYVAS:
2003-2011 m.> <2012 m.> <2013 m.> <2014 m.> <2015 m.> <2016 m.>
<2017 m.> <2018 m.> <2019(1) m.> <2019(2) m.> <2020(1) m.>