MOKOMIEJI DALYKAIPradinukai
(mokytojos Asta Aksinavičienė, Jolita Jakaitienė, Danutė Sasnauskienė, Jūratė Zigmantaitė)


Fizika
(mokytoja Violeta Knygauskienė)

Spec. ugdymas
(Dalia Stundžienė,
spec. pedagogė-logopedė
Vidutė Tatarūnienė)


Dailė ir technologijos
(mokytoja Rasa Sabinskienė)
inf
Informacinės technologijos
(mokytoja Nomeda Urbonavičienė)

Biologija
(mokytoja Rima Žižienė)


Matematika
(mokytoja Vilija Rimkevičienė)

Chemija, gamta
(mokytoja Dalia Ratautienė)

Ugdymas karjerai

Mokomės mokytis

Mokyklos mokytojų parengta metodinė priemonė
"Ugdymas karjerai. Integruotos pamokos, projektai"