VIZIJA, MISIJA, FILOSOFIJA


Mokyklos vizija
Moderni, konkurencinga, teikianti kokybiškas švietimo paslaugas pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas mokykla.

Mokyklos misija
Jonavos ,,Neries“ pagrindinė mokykla – atvira, demokratiška, besimokanti organizacija, teikianti kokybišką, atitinkantį mokinių ir jų tėvų (globėjų) poreikius, išsilavinimą pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, ugdanti šiuolaikines kompetencijas bei vertybines nuostatas, rengianti mokinius sėkmingam tolimesniam mokymuisi ir gyvenimui.

Mokyklos filosofija
Neužtenka tik žinoti, reikia panaudoti žinias. Neužtenka tik norėti, reikia veikti.


Vertybės
Saugumas, demokratiškumas, tolerancija, geranoriškumas, atsakomybė, bendradarbiavimas.